Institute of Metallurgical and Foundry Engineering
|
English
|
Associated Departments
lkékél">
Colleauges
Last modification: 02 | 25 | 2014 | Last editor: metont
Dr. Bakó, Károly
Position: private university professor
...
Phone: 06-1-240-6760 | E-mail: tp.baco@hu.inter.net | Jump to personal page
Budavári, Imre
Position: PhD student
2010-ben végezte el a BSc alapképzést hőkezelő - képlékenyalakító szakirányon, majd 2012-ben MSc kohómérnök okleveles diplomát szerzett öntész-minőségirányítás területen. Jelenleg PhD student, illetve szimulációs mérnök a Foundry Solid Nonprofit Kft.-nél.
Phone: 06-46-565-111/1706 | E-mail: ontbudai@uni-miskolc.hu | Jump to personal page
Dr. Dúl, Jenő
Position: Head of Department, professor
...
Phone: 06-46-565-11/1737 | E-mail: ontdul@uni-miskolc.hu | Jump to personal page
Dr. Grega, Oszkár
Position: Associate professor
...
Dr. Farkas, Ottó (Professor Emeritus)
Position: professor
...
Phone: 06-46-555-111/1555 | E-mail: fektt@uni-miskolc.hu | Jump to personal page
Dr. Fegyverneki, György
Position: Associate professor
2001-ben szerzett kohómérnöki diplomát a Miskolci Egyetemen, 2007-ben védte meg PhD-értekezését. 2010 óta a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának címzetes egyetemi docense, a Fémöntészet tantárgy jegyzője.
Phone: 06-46-565-144/1798 | E-mail: matfs@uni-miskolc.hu | Jump to personal page
Ferenczi, Tibor
Position: Engineer teacher
...
Phone: 06-46-565-118/1978, 1734 | E-mail: femft@uni-miskolc.hu | Jump to personal page
Harangi, Zoltán
Position: MSc student, researcher
Graduated as a Materials Engineer BSc. Participates on a regular basis at the Student’s Scientific Association Conference. Metallurgical Eng. MSc student, with Republican Scholarship. Researches in the field of metal containing waste material treatment.
Phone: 06-46-565-111/1576 | E-mail: harangizoltan@gmail.com | Jump to personal page
Dr. Harcsik, Béla
Position: adjunct
Egyetemet követően különböző acélöntödékben és más vaskohászati cégeknél dolgozott 7 évet. 2007 szeptemberétől (rövid megszakítással) tartozik a MÖI állományába. Kutatásainak témája acélmetallurgia (primer, szekunder és acélöntés).
Phone: 06-46-565-118/1581 | E-mail: harcsik.bela@uni-miskolc.hu | Jump to personal page
Dr. Kardos, Ibolya
Position: Head of Department, Adjunct
2000-ben szerzett a Miskolci Egyetemen Anyagmérnök diplomát anyagminősítő szakirányon. 2000-től dolgozik az ISD Dunaferr Zrt. Innovációs Igazgatóságán, jelenleg szakértői Positionban.
Prof. Dr. Károly, Gyula (Professor Emeritus)
Position: professor
...
Phone: +36-46-565-111/1555 | E-mail: karolygy@chello.hu | Jump to personal page
Prof. Dr. Kékesi, Tamás (PhD mult., Dr. habil, DSc)
Position: Head of Institute and Dept., professor
Kitüntetéses egyetemi oklevéllel előbb acélgyártó ipari gyakorlatot szerzett, majd 1986 óta egyetemi oktató. Közben több éven át volt Japánban vendégkutató. Fő területe a másod-nyersanyagokból történő fémkinyerés és az ultranagy tisztaságú fémek előállítása.
Phone: +36-46-565-111/1656 | E-mail: kekesi@uni-miskolc.hu | Jump to personal page
Kissné Dr. Svéda, Mária
Position: scientific colleague
2000-ben szerzett a ME-n ​ an​​yagmérnök diplomát anyagminősítő szakirányon. Az MTA Miskolci Anyagtudományi Kutatócsoportjában dolgozik, mint tudományos munkatárs. 2007-ben PhD-fokozatot szerzett monotektikus felületi rétegek létrehozása lézersugaras...
Phone: +36-46-565-111/1506 | E-mail: femmaria@uni-miskolc.hu | Jump to personal page
Kulcsár, Tibor
Position: MSc student, researcher
2009-ben kezdte el Tudományos Diákköri Tevékenységét az intézetben azóta számos kutatási témában vett rész. Fő kutatási területe a másodnyersanyagokból történő fémkinyerés, kísérleti rendszerek kivitelezése, analitikiai berendezések működtetése.
Phone: +36-46-565-111/1573 | E-mail: femestorres@gmail.com | Jump to personal page
Lassú, Gábor
Position: PhD student, project research fellow
2009-ben szerzett anyagmérnöki BSc, majd 2011-ben kohómérnök MSc diplomát, a Robert Bosch Power Tools Kft.-nél beszállítói minőségbiztosítási mérnökként dolgozott,majd 2012-ben elkezdte PhD tanulmányait.
Phone: +36-46-565-111/1573 | E-mail: feklassu@uni-miskolc.hu | Jump to personal page
Mende-Tokár, Monika
Position: PhD student
2011-ben szerzett a Miskolci Egyetemen MSc kohómérnök oklevelet öntészet, anyagvizsgálat és minőségirányítás szakirányokon. Jelenleg a Miskolci Egyetem Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola PhD studentja.
Phone: +36-46-565-111/1736 | E-mail: ontmoni@uni-miskolc.hu | Jump to personal page
Dr. Molnár, Dániel
Beosztás: Associate professor
...
Phone: +36-46-565-111/1707 | E-mail: ontmdani@uni-miskolc.hu | Jump to personal page
Dr. Sziklavári, István
Beosztás: lecturer
...
Phone: +36-46-565-111/1555 | E-mail: i.sziklavari@diosgyoriontode.com | Jump to personal page
Tóth, Gergely
Beosztás: MSc student, researcher
2011 óta több periódusban alkalmazott projektmunkatárs. TDK munkáját 2013-ban kezdte el, Anyagmérnök BSc oklevelet vett át 2013-ban. Jelenleg elektródfolyamatok vizsgálatával foglalkozik.
Phone: +36-46-565-111/1576 | E-mail: grgvlt@gmail.com | Jump to personal page
Dr. Török, Béla
Beosztás: Associate professor
Okl. kohómérnök, archeometallurgus, okl. történelem szakos bölcsész és tanár. Fő interdiszciplináris szakterülete a vas archeometallurgiája. Az első hazai archeometallurgiai egyetemi tananyag szerzője. Az EU CORDIS szakértője.
Phone: +36-46-565-111/1501 | E-mail: fektt@uni-miskolc.hu | Jump to personal page
Prof. Dr. Török, Tamás
Beosztás: Deputy Head of Institute, professor
Egyetemi tanár a Miskolci Egyetem Metallurgiai és Öntészeti Intézet Kémiai Metallurgia és Felülettechnika Intézeti Tanszékén. Okleveles kohómérnök (kitüntetéssel), az MTA doktora, az MTA Metallurgiai Tudományos Bizottságának elnöke.
Phone: +36-46-565-118/1514 | E-mail: fektt@uni-miskolc.hu | Jump to personal page
Zsarnainé Gáthi, Gabriella
Position: Administrator
She started working in the institute in 2009. Primarily, she is performing personal, industrial and project administration activities. She is highly experienced in economic and administration fields.
Phone: +36-46-565-122/1555 | E-mail: metont@uni-miskolc.hu
Colleauges
University of Miskolc
Faculty of Materials Science and Engineering
Institute of Metallurgy and Foundry Engineering
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. floor - Institute of Metallurgy and Foundry Engineering, University of Miskolc Tel.: 46/565-122 | E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2021 © Institute of Metallurgy and Foundry Engineering - Faculty of Materials Science and Engineering - University of Miskolc - All Rights Reserved.