Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
Laboratóriumok
Utolsó Módosítás: 2014 | 03 | 19 | Utolsó Szerkesztő: Harangi Zoltán

Az intézet számos, jól felszerelt laboratóriummal rendelkezik, amelyek nagy mértékben segítik az intézet kiemelkedő kutatási, és oktatási tevékenységét is.

Hidro-elektrometallurgiai Laboratórium


1. Fémek elválasztása és kinyerése hidrometallurgiai módszerekkel:

A kis és nagy méretben is hatékony hidrometallurgiai módszerek jelentősége egyre nagyobb
modern ipar technológiákban.Ennek megfelelően a Fémkohászattani Tanszék kutatási profiljában egyre nagyobb hangsúlyt kap ez a terület.

Elméleti és kísérleti munkánk tárgya:
- az ultra nagy tisztaságú fémek előállítása ioncserés fémelválasztás alapján,
- tiszta fémek kinyerése vizes oldatokból elektrolitikus úton,
- szabályozott morfológiájú finomszemcsés fémvegyület precipitátumok előállítása vizes
közegből,
- fémes illetve fémtartalmú hulladékok feldolgozása hidrometallurgiai úton,
- fémtartalmú oldatok kezelése, ártalmatlanítás

2. Bevonatolt (pl. tűzi horganyzott, ónozott) fémes hulladékok értékes fémtartalmának visszanyerése

A korszerű ioncserélő membránok alkalmazása újszerű és hatékony lehetőségeket teremt fémek elektrolitikus úton
történőkinyerésére akár egyetlen elektrolizáló cellában összekapcsolva, de megfelelő ioncserélő membrán(ok)
alkalmazásávalrészlegesen elkülönítve vezetve az anódos (részben szelektív) és a katódos fémleválasztási
folyamatokat. Ezzel a módszerrel jelenleg a tűzi horganyzás keményhorgany
melléktermékének újrahasznosítási vizsgálatait végezzük nagytisztaságú
katódcinkvisszanyerése céljából.

3. Fémes gallium termék kinyerése és ultra-nagy fokú tisztítása

Aluminátlúgból történő gallium kinyerés technológiájának fejlesztése, illetve alternatív
módszerek kutatása a Bayer rendszerű timföldgyártáshoz kapcsolódóan.

4. Nemes- és ritkafémek visszanyerése másodnyersanyagokból

A nemes- és ritkafémekben megtestesülő fémes alapanyagok értéke, továbbá számos
fejlett (pl. mikroelektronika, nagyhőmérsékletű katalitikus műveletek, vákuum-technika) ipari területen történő felhasználásuk egyaránt szükségessé teszi az elhasználódott termékekből
vagy a gyártásközi hulladékokból történő visszanyerésüket. Ezzel szoros összefüggésben,
kutatjuk és fejlesztjük a kinyerési technológiákat, valamint a klasszikus és speciális műszeres analitikai meghatározási módszereket.

2003-ban Japánból hazaérkező Dr. Kékesi Tamás nevéhez fűződik a labor mai állapotának és felszereltségének megvalósítása. A folyamatos eszközpark fejlesztése hozzájárult egy integrált kutatóbázis kialakítására, mely szinte bármilyen hidro-elektrometallurgiai témában tud vizsgálatokat folytatni.
Több nagy projekt valósult meg az elmúlt években, többek között a Baross-program keretében az ón forrasztási hulladék feldolgozhatóságára vonatkozó kutatások, melyekből a kutatócsoport egy szabadalmat is létrehozott.
Több kutatási téma zárult sikeresen az ALCOA-Köfém Kft-nél végzett kutatás során.
Jelenleg a TÁMOP projekt keretében a “FORRÁSZ” nevű kutatási programban veszünk részt, ahol a cél Környezetbiztonságos forraszanyagok anyagtudományi alapon történő fejlesztése primer és másodnyersanyagokból a járműipar számára. A kutatólabor a 4. számú Tudományos Műhelynek biztosít kutatási bázist, ahol az ólommentes forrasztáshoz szükséges nagy tisztaságú alapanyagok kinyerésével foglalkoznak másodnyersanyagok felhasználásával.
A Tudományos Műhely vezetője: Dr Kékesi Tamás
A műhely kutatói: Dr Kékesi TamásKulcsár Tibor

Fő partnereink: ALCOA Köfém Kft, Metal-Art Nemesfémipari ZRt., Glob-Metal,

Kapcsolódó galériák:

Eszközeink

Eszközeink

Életképek

Életképek

 

 

 

 

 

 

Felülettechnikai Laboratórium

Legfőbb kompetenciaterületeink:

 • Felület előkészítés, felülettisztítás, passziválás
 • Galván-technikai bevonatképzések széles skálája
 • Festés, lakkozás: oldószeres, vízbázisú, elektrosztatikus, elektroforetikus (KTL)
 • Korróziós folyamatok értékelése, korrózióvédelem
 • Szemcseszórás, mechanikai felületkezelések
 • Plazmaszórás, plazmasugaras felület előkészítés és felületkezelés
 • Felületedzés, felületötvözés felülettechnikai és korróziós vizsgálata
 • PVD, CVD és egyéb vékonyréteges  bevonatképzés
 • Tűzzománcozás és egyéb üveges / kerámia jellegű bevonatképzés
 • Hulladék anyagok,  hulladékoldatok, technológiai melléktermékek kezelése, hasznosítása
 • Szilárd minták felületanalitikai és mélységprofil-elemzése egyidejűleg 46 elemre (GD OES)

 

Ipari partnerek és témák:

 • Knorr Bremse:  Sópermet-kamrás vizsgálatok / korróziós vizsgálatok különféle, főként galvánbevonatos alkatrészeken, rétegvastagság-mérés, hibaanalízis, műszaki szaktanácsadás
 • Oerlikon Balzers:  PVD / CVD bevonatok GD-OES vizsgálata, műszaki-technológiai szaktanácsadás
 • Green Solar:  Fotovoltaikus bevonatrendszerek GD-OES vizsgálata
 • Industrial Technique (Atlas Copco):  Sóködkamrás vizsgálatok galvanizált alkatrészeken, rétegvastagság-mérés, műszaki szaktanácsadás
 • Nagév Cink:  Tüzihorganyzott termékek technológiai fejlesztése
 • Tobizo Kft. / Lampart Vegyipari Gépgyár:  Tűzzománcozott minták GD-OES elemzése
 • Infineon Technologies Cegléd / Infineon Technologies Bipoláris:  Galván-bevonatos minták GD-OES elemzése, műszaki szaktanácsadás
 • ArcelorMittal Szentgotthárd:  Acélhuzalra pirofoszfátos galván-réz és galván-cink bevonatképző műveletek technológiafejlesztését és optimálását támogató laboratóriumi vizsgálatok
 • DKG-East:  Kontaktredukciós leválasztással képzett (un. vegyinikkel) nikkel-foszfor bevonatok GD-OES vizsgálata, hibaelemzése

 

Tudományos kutatási tevékenység:

Elsősorban fémes (arany, ezüst, réz, ón, cink, stb.) és egyéb fémtartalmú (Ni-P, Al és Mg ötvözetek; kompozitok) és szervetlen (passziváló hatású un. konverziós  vegyületfilmek; és tűzzománc) felületi vékonyrétegek, illetve vastagabb bevonatok kialakításának módszertani fejlesztése a környezet- és egészségvédelmi, továbbá a veszélyes anyagok felhasználását korlátozó előírásokhoz igazodóan.

A kapcsolódó leválasztás-technikai műveletek (tűzi mártó horganyzás; vizes oldatból történő precipitációs bevonó / rétegképző technikák) folyamattani vizsgálatai és a hordozók (szubsztrátok) felületállapotának és a felület-előkészítési alternatíváknak a rétegkiépülések mechanizmusát és ezen keresztül a kötések / bevonat-tapadás / megfelelőségét javító módozatainak kutatása. A felület-előkészítések és a felület(finom)tisztítás nem-vizes, oldószermentes és hulladékszegény plazmasugaras technikáinak tanulmányozása, különös tekintettel a gyakorlati ipari alkalmazási lehetőségek felkutatására.

PhD témák, hallgatók:

Lassú Gábor: Tűzzománc-acél kötőréteg / átmeneti réteg vizsgálata GD-OES technikával
Szirmai Georgina:  Kémiai (vegyi) nikkel-foszfor bevonatképzés / alumínium előkezelése
Kun Éva:  Biodegradálható antimikrobiális műanyagok fejlesztése
Urbán Péter: Levegőplazma-sugaras felülettisztítás és védőfilmek képzése plazma polimerizációval

Projekt tevékenység:

A szakcsoport a „Környezetbiztonságos forraszanyagok anyagtudományi alapon történő fejlesztése primer és másodnyersanyagokból a járműipar számára” című, TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0019 számú projekten belül a

„A forrasztandó felület előkészítése plazmasugaras kezeléssel” megnevezésű kutató-műhelyben is tevékenykedik.

Csapattagok:

Ferenczi Tibor mérnöktanár, műhelyvezető
Kulcsár Tibor PhD hallgató, projektmunkatárs
Lassú Gábor PhD hallgató, tudományos segédmunkatárs
Urbán Péter PhD hallgató, tudományos segédmunkatárs

Működési terület

Felülettechnikai innovációs fejlesztéseket támogató szolgáltatások kialakítása és megvalósítása. Fémipari és fémes vagy nemfémes bevonatokkal, illetve a megmunkált termékek környezetbarát kémiai felületmódosító módszereket alkalmazva kikészítő cégek kifejezetten hulladékszegény, zárt ciklusú és környezetbarát innovatív gyártástechnológiai fejlesztéseinek támogatása. A Felülettechnikai Laboratórium rendelkezésre áll: minden magánszemély, nonprofit, illetve profit orientált szervezet és vállalat számára, a következőkben megadott feltételek szerint.

A Felülettechnikai Laboratóriumban elvégezhető vizsgálatok

Gyorsított korróziós vizsgáló laboratórium+ mérési jegyzőkönyv
Szerves és szervetlen védőbevonatos alkatrészek gyorsított laboratóriumi korróziós tesztjeinek végzése, kiemelten a semleges, sópermet kamrás vizsgálatok egyéb kiegészítő felületanalitikai és mikroszkópos vizsgálatokkal. A vizsgálat munkaóra igénye: 1(B kategória) óra/minta.

További információ

Nagyfelbontású felületanalitikai és mélységprofil vizsgáló laboratórium (GD-OES)+ mérési jegyzőkönyv
Argon plazma porlasztással működő nagysebességű elemanalitikai vizsgálatokra és az összetevő elemek (egyidejűleg 46 elem, H, B, C, O, S, Cl, F, Li, Sn, Pb, stb.) mélység szerinti eloszlásának követésére alkalmas optikai emissziós spektrometriás (GD-OES) vizsgálatok. Vékony, szerves és szervetlen, akár multiréteges bevonatok és felületi korróziós elváltozások analízise, mechanizmusok feltárása. A mérési eredményekről jegyzőkönyv készül magyar és/vagy angol nyelven: 2(C kategória) óra/minta.

További információ

Atmoszférikus nyomású plazmasugaras finomtisztítás technológia laboratóriuma + mérési jegyzőkönyv
Nem hagyományos, környezetbarát, oldószer és vegyianyag mentes felülettisztítás atmoszférikus nyomáson működő és folyamatos gyártósorba illeszthető hidegplazmás kezeléssel. A vizsgálat eredményeit nyomtatott vagy elektronikus formában átadjuk a megrendelő számára. A vizsgálat munkaóra igénye: 2(C kategória) óra/minta.

További információ

Bevonatképző és felületmódosító vizes oldatos vizsgáló laboratórium+ mérési jegyzőkönyv
Kémiai, elektrokémiai és egyéb vizes oldatos felületkezeléssel megvalósítható egyszerű és összetett fémes és fémtartalmú bevonatok képzése és vizsgálata laboratóriumi körülmények között. Galvántechnikai úton leválasztott rétegek fejlesztése, jellemzése és vizsgálata. Kémiai redukciós (electroless) nikkel-foszfor bevonatok és kontakt redukciós nemesfém bevonatok képzése, fejlesztése és vizsgálata. A vizsgálatról jegyzőkönyv készül magyar és/vagy angol nyelven. A vizsgálat munkaóra igénye: 2.5(C kategória) óra/minta.

További információ

Folyamatos illetve szakaszos üzemű, magas hőmérsékletű bevonótechnológiák+ mérési jegyzőkönyv
Elsősorban acélok ellenállóképességét javító fémes illetve szilikátos felületi rétegek (cink, cink-alumínium ötvözetek, ón és ónötvözetek, továbbá üvegszerű vékonyrétegek és tűzzománcok) innovatív fejlesztését megalapozó kutatás-fejlesztési tevékenység, vizsgálótechnikai fejlesztések és szakértői feladatok ellátása. A mérési eredményekről jegyzőkönyv készül magyar és/vagy angol nyelven. A vizsgálat munkaóra igénye: 3(C kategória) óra/minta.

További információ

Információk Megrendelőink számára

A Megrendelőket adminisztratív szempontból három csoportra osztjuk:
- a fenntartó intézmény (a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Metallurgiai és Öntészeti Intézet) kutatói
- a fenntartó intézettel pályázati, vagy kutatási együttműködésben lévő partnerek
- külső megrendelők.
A három megrendelői csoport a nyújtott szolgáltatás időrendjében, mennyiségében és minőségében teljesen egyenértékűek, az egyedüli különbség a szolgáltatás árképzésében jelentkezik. A fenntartó intézet kutatóinak a Felülettechnikai Laboratórium térítésmentesen biztosítja a szolgáltatásokat. A külső megrendelők a piaci árképzés alapján vehetik igénybe a Komplex Laboratórium szolgáltatásait. A fenntartó intézettel pályázati vagy kutatási együttműködésben lévő partnereink számára a piaci árképzés 25-50%-áért biztosítjuk a vizsgálatokat az együttműködés módjától függően. Az egyes vizsgálatok árképzése a vizsgálatok leírásánál a következőkben olvasható. Az árképzés a Magyar Mérnöki Kamara 2/2010 (I.20.) Elnökségi Határozatában található mérnöki tevékenység időráfordítás alapú ajánlott vállalkozási díjazása alapján történik (1. táblázat). Egy mérnök munkanapot 8 munkaórának tekintünk.

1. táblázat. A Magyar Mérnöki Kamara 2/2010 (I.20.) Elnökségi Határozatában található mérnöki tevékenység időráfordítás alapú ajánlott vállalkozási díjazása.

MÉRNÖKI DÍJSZABÁS 2014

idő T nap

Mérnök kategória

A
Kezdő Mérnök

B
Beosztott Mérnök

C
Önálló Mérnök

D
Irányító Mérnök

 E
Kiemelt Mérnök


Segéd tervező szerkesztő

Mérnöknap díja a szerződött idő függvényében ezer forintban

1

47

66

 94

132

 188

33

2

45

 63

 89

 125

 179

 31

3

 43

 61

 87

 122

 173

 30

4

 42

 59

 85

 119

 169

 30

5

 42

 58

 83

 117

 166

 29

10

 39

 55

 78

 110

 157

 28

20

 37

 52

 74

 103

 147

 26

30

 35

 50

 71

 100

 142

 25

40

 34

 48

69

 97

 138

 24

50

 34

 47

 67

 95

 135

 24

100

 31

 44

 63

 88

 125

 22

200

 31

 44

 63

 88

 125

 22

300

 31

 44

 63

 88

 125

 22

400

 31

 44

 63

 88

 125

 22

500

 31

 44

63

 88

125

 22

 

A vizsgálatok megrendelése

A vizsgálatok az interneten megtalálható megrendelőlap kitöltésével és postai vagy elektronikus úton való beküldésével lehetséges. A megrendelési lap beküldésétől számított 24 órán belül a Felülettechnikai Laboratórium munkatársa a megrendelővel felveszi a kapcsolatot. Előzetes konzultáció illetve a megrendelés egyeztetése az Elérhetőség-ben megadott bármelyik telefonon illetve elektronikus levélcímen lehetséges. Komplexebb feladatok vagy igény esetén személyes konzultáció, illetve egyeztetés is ezeken az elérhetőségeken kérhető.

Elérhetőség

Postai cím: Műszaki Anyagtudományi Kar, Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Felülettechnikai Laboratórium, 3515 Miskolc-Egyetemváros
Internet
E-mail cím: fektt@uni-miskolc.hu

Gyorsított korróziós vizsgáló laboratórium vezetője:

Dr. Török Tamás, Vezető helyettes: Lassú Gábor

Nagyfelbontású felületanalitikai és mélységprofil vizsgáló laboratórium vezetője (GD-OES):

Dr. Török Tamás, Vezető helyettes: Lassú Gábor

Atmoszférikus nyomású plazmasugaras finomtisztítás technológia laboratóriuma vezetője:

Dr. Török Tamás, Vezető helyettes: Urbán Péter

Bevonatképző és felületmódosító vizes oldatos vizsgáló laboratórium vezetője:

Dr. Török Tamás, Vezető helyettes: Orosz-Szirmai Georgina

Egyéb tudnivalók

A teljes laboratóriumot érintő feladatokban a Felülettechnikai Laboratórium vezetője, az adott vizsgálatokkal kapcsolatban az említett laboratóriumok vezetői járnak el. A Felülettechnikai Laboratórium adminisztrációját (árajánlatkérés, megrendelés, mérési adatok, jegyzőkönyvek, tanulmányok továbbítása) postai úton vagy a fektt@uni-miskolc.hu elektronikus levélcímen végezzük.
A Felülettechnikai Laboratórium munkanapokon 8:00-16:00-ig tart nyitva, minta előkészítés ezen belül 8:00-14:00-ig kérhető.

 

Eszközeink

Eszközeink

Életképek

Életképek

 

 

 

 

 

 

Letölthető dokumentumok:

 

Pormetallurgiai Laboratórium

1. Speciális timföld termékek előállítása és vizsgálata 

A termékek szinterelési hőmérsékletét és sűrűségét befolyásoló gyártási paraméterek vizsgálata
(szemcseméret, őrölhetőség,fajlagos felület, szinterelési tulajdonságok közötti összefüggések kutatása)
2. Precipitátumok (finomhidrátok) előállítás és vizsgálata 
A Bayer rendszerű timföldhidrátok gyártásától eltérő precipitációs módszerekkel előállítható
finomszemcsés termékek lazalitersúlyát, folyóképességét befolyásoló tényezők (szemcsealak,
szemcseméret, adalékok, stb.) hatásának tanulmányozása.
3. Volfrámkohászati kutatások 
Az elsődlegesen pormetallurgiai úton feldolgozható nagy olvadáspontú fémek közül a volfrámtermékek
(pl. izzólámpák spirálja, volfrámkatódok kisülési csövekhez) gyártásához felhasznált finomszemcsés és
nagytisztaságú (esetenként adalékolt) volfrámporok előállítási és további feldolgozási technológiájához
kapcsolódó kutatások folynak a Tanszéken a GE Hungary Rt.-vel kialakított együttműködések
keretében.

Eszközeink

Eszközök

Eszközeink

Életképek

 

 

 

 

 

Laborvezető: Ferenczi Tibor

 

Olvasztástechnikai laboratórium

Az intézetben rendelkezésre álló kemencékkel számos olvasztási kísérletet tudunk elvégezni, speciális ötvözetek gyártásán túl, kis mennyiségben történő próbaötvözetek gyártásával, annak anyagvizsgálati hátterét is biztosítani tudjuk.

A laboratórium technikai felszereltsége és vizsgálati lehetőségei

A laboratórium a kisméretű olvasztókemencék széles palettájával rendelkezik:

• ellenállás-fűtésű kemencék  4–100 kg tömegű alumínium ötvözetek öntésére,

• indukciós  kemencék:  20–100  kg acél, öntöttvas és rézötvözetek olvasztására,

• vákuumindukciós kemence 1–4 kg tömegű vas-, réz-, alumínium alapú ötvözetek, illetve bármilyen más fémek megolvasztására.

Rendelkezésre állnak modern elemzőkészülékek:

• GD-OES elemzőkészülék, amely plazmagerjesztésű spektrometriai eljárással alkalmas nemcsak felületi, hanem rétegvizsgálatra is,

• LECO TC500 gázelemző készülék, mellyel 0,2–1,5 gramm tömegű mintából tized ppm-es pontossággal meghatározható a fém összoxigén- és nitrogéntartalma,

• LECO CS244 elemanalizátor kén-és karbontartalom mérésére,

• VARIAN  atomabszorpciós  elemzőkészülék az átlagos elemi összetétel meghatározására.

A felsorolt elemző berendezések ugyanabban az épületben találhatóak, mint a kemencék, így lehetőség van gyártás közbeni mérésekre is.

A hagyományosnak mondható ellenállás-fűtésű és indukciós kemencéket az intézet napi szinten használ- ja, ezért a működtetésükhöz szükséges méréstechnika rendelkezésre áll.

A hagyományos indukciós kemencéink vezérlése középfrekvenciás, tirisztoros.

A  100  kg-os  kemencék savas bélésűek, persze nem csak öntöttvas és bronz, hanem kompromisszummal, acél átolvasztására is alkalmasak.

Természetesen az acél olvasztására – az elérhető nagyobb tisztaság miatt – szerencsésebbnek tartott bázikus bélésű kemencével is rendelkezünk.

A 20 kg-os befogadóképességű kemencénk falazata MgO-os döngöletből készült. Gyártásközi elem- zésre diszkpinmintát (lollipop sample) veszünk, ami a megfelelő átmérőjével és felületével tökéletes megoldás spektrometriai vizsgálatra, szára pedig összoxigén-, illetve nitrogéntartalom meghatározására. A hőmérséklet mérésére a merülő pirométer nyújt megoldást. Lehetőség van az olvadékok termikus elemzésére is.

Az olvadék leöntése 3–25 kg-os üstökkel történik homokformába vagy vaskokillákba. A leöntött tuskók átkovácsolása is megoldható.

 

Eszközök

Eszközök

Életképek

Életképek

 

 

 

 

 

 

Laborvezető:
Ferenczi Tibor, Dr. Harcsik Béla

 

Öntészeti Oktató és Kutató Laboratórium

NEKIFUT Irányító Testület döntése alapján a NEKIFUT Regiszterben az  “Öntészeti Oktató és Kutató Laboratórium” regisztrált kutatási infrastruktúra (RKI).  Regisztrációs száma: C237806

Leírás

Működési terület és a Laboratóriumban elvégezhető vizsgálatok

Az Öntészeti Oktató és Kutató Laboratórium alkalmas az öntészeti technológiák tervezésétől a kivitelezésig történő teljes körű vizsgálatára, fejlesztésére.

Az öntészeti szimulációval képesek vagyunk formatöltési-, dermedési-, hűlési- és öntészeti technológiai (kokilla, homok, nyomásos) viszonyok modellezésére, az öntési feszültségek kialakulásának vizsgálatára, hő- és öntéstechnikai paraméterek meghatározására, öntéstechnológiai és hőtechnikai tervezésre és méretezésre, öntőformák/öntőszerszámok hőegyensúlyának vizsgálatára és azok értékelésére, vagyis komplex termék- és technológia fejlesztésére.

A Laboratórium alkalmas alumínium-, réz-, öntöttvas- és acél ötvözetek olvasztására, megszilárdulás és lehűlés közben mérhető tulajdonságok vizsgálatára, az ötvözetek szilárdsági tulajdonságainak, szövetszerkezetének elemzésére, olvasztási- és fémolvadék-kezelési technológiák optimalizálására, a szükséges öntvénytulajdonságokat biztosító lehűlési viszonyok és utókezelési technikák kidolgozására.

Az öntödei formázóanyagok speciális vizsgálatára országosan is egyedülálló Homokvizsgáló Laboratórium áll rendelkezésre, ahol megtalálhatók a speciális vizsgáló berendezések. Lehetőség van a forma- (bentonitos) és maghomok keverékek (hot-box, cold-box) hideg- és meleg-tulajdonságainak vizsgálatára. Az öntészeti forma- és magkészítési technológiák esetében képesek vagyunk a speciális vevői igények kielégítésére vonatkozó vizsgálatok (pl. gázképződés, deformáció, szilárdság, stb.) elvégzésére, valamint a technológiai viszonyok változásából eredő hatások megismerésének elősegítésére.

A Laboratórium szolgáltatásait vagy mérési adatok átadása/elemzése/értékelése megbízás formájában, vagy közös kutatási együttműködés keretében biztosítja. A Laboratórium rendelkezésre áll: minden magánszemély, nonprofit, illetve profit orientált szervezet és vállalat számára, a következőkben megadott feltételek szerint.

Információk Megrendelőink számára

Az Öntészeti Oktató és Kutató Laboratórium alapvető feladata a magas színvonalú oktatás és kutatás mellett az ipar számára vizsgálatok végzése az öntészeti technológiák tervezésétől a kivitelezésig. Partnereinknek betekintést biztosítunk a Öntészeti Oktató és Kutató Laboratórium munkájába és berendezéseinek működésébe, illetve folyamatos konzultációval biztosítjuk a szolgáltatott eredmények hatékony felhasználását.

A Megrendelőket adminisztratív szempontból három csoportba soroljuk:

 • - a fenntartó intézmény (a Miskolci Egyetem Metallurgiai és Öntészeti Intézet) kutatói
 • - a fenntartó intézettel pályázati, vagy kutatási együttműködésben lévő partnerek
 • - külső megrendelők.

A három megrendelői csoport a nyújtott szolgáltatás időrendjében, mennyiségében és minőségében teljesen egyenértékűek, az egyedüli különbség a szolgáltatás árképzésében jelentkezik. A fenntartó intézet kutatóinak az Öntészeti Oktató és Kutató Laboratórium térítésmentesen biztosítja a szolgáltatásokat. A külső megrendelők a piaci árképzés alapján vehetik igénybe a Öntészeti Oktató és Kutató Laboratórium szolgáltatásait. A fenntartó intézettel pályázati vagy kutatási együttműködésben lévő partnereink számára a piaci árképzés 25-50%-áért biztosítjuk a vizsgálatokat az együttműködés módjától függően. Az egyes vizsgálatok árképzése a vizsgálatok leírásánál a következőkben olvasható. Az árképzés a Magyar Mérnöki Kamara 2/2010 (I.20.) Elnökségi Határozatában található mérnöki tevékenység időráfordítás alapú ajánlott vállalkozási díjazása alapján történik (1. táblázat). Egy mérnök munkanapot 8 munkaórának tekintünk.

Mérnöki díjszabás

1. táblázat. A Magyar Mérnöki Kamara 2/2010 (I.20.) Elnökségi Határozatában található mérnöki tevékenység időráfordítás alapú ajánlott vállalkozási díjazása

A vizsgálatok megrendelése

Előzetes konzultáció, illetve a megrendelés egyeztetése az Elérhetőség-ben megadott telefonon illetve elektronikus levélcímen lehetséges. Komplexebb feladatok, vagy igény esetén személyes konzultáció, illetve egyeztetés is ezeken az elérhetőségeken kérhető.

Elérhetőség

Postai cím: Öntészeti Oktató és Kutató Laboratórium, 3515, Miskolc-Egyetemváros

Internetcím: http://www.metont.uni-miskolc.hu/

E-mail cím: ontdul@uni-miskolc, daniel.molnar@uni-miskolc.hu, metont@uni-miskolc.hu

Telefon: 00-36-46/565-122

 

Öntészeti Szimulációs Laboratórium vezetője

Dr. Molnár Dániel, daniel.molnar@uni-miskolc.hu, 0646/565-111, 19-09 mellék 

Öntészeti Technológiai Laboratórium vezetője

Dr. Dúl Jenő, ontdul@uni-miskolc.hu, 0646/565-111, 17-84 mellék

Mende-Tokár Monika, monika.tokar@uni-miskolc.hu, 0646/565-111, 17-36 mellék

Homokvizsgáló Laboratórium vezetője

Dr. Dúl Jenő, ontdul@uni-miskolc.hu, 0646/565-111, 17-84 mellék

Dr. Molnár Dániel, daniel.molnar@uni-miskolc.hu, 0646/565-111, 19-09 mellék

Egyéb tudnivalók

A teljes laboratóriumot érintő feladatokban a Öntészeti Oktató és Kutató Laboratórium vezetője, az adott vizsgálatokkal kapcsolatban az említett laboratóriumok vezetői járnak el. Az Öntészeti Oktató és Kutató Laboratórium adminisztrációját (árajánlatkérés, megrendelés, mérési adatok, jegyzőkönyvek, tanulmányok továbbítása) postai úton vagy a ontdul@uni-miskolc, daniel.molnar@uni-miskolc.hu, illetve metont@uni-miskolc.hu elektronikus levélcímen végezzük.

A Öntészeti Oktató és Kutató Laboratórium munkanapokon 8:00-16:00-ig tart nyitva.

Letölthető dokumentumok


Laboratóriumok

Homokvizsgáló Laboratórium

Az öntödei formázóanyagok speciális vizsgálatára országosan is egyedülálló Homokvizsgáló Laboratórium áll rendelkezésre, ahol megtalálhatók a speciális vizsgáló berendezések. Lehetőség van a forma- (bentonitos) és maghomok keverékek (hot-box, cold-box) hideg- és meleg-tulajdonságainak vizsgálatára. Az öntészeti forma- és magkészítési technológiák esetében képesek vagyunk a speciális vevői igények kielégítésére vonatkozó vizsgálatok (pl. gázképződés, deformáció, szilárdság, stb.) elvégzésére, valamint a technológiai viszonyok változásából eredő hatások megismerésének elősegítésére. A Laboratórium alkalmas a napjainkban is nagy jelentőséggel bíró környezetkímélő formázó anyagok és magkészítési technológiák fejlesztésére a körfolyamatban alkalmazott anyagok újrahasznosításának (homokregenerálás) témájában vizsgálatok végzésére, a hulladékmentes technológiák kialakításának elősegítésére.

P1050246

Eszközök

Életképek

Életképek

 

 

 

 

 

 

Laborvezető:
Dr. Dúl JenőDr. Molnár Dániel 

Öntészeti szimulációs Laboratórium

Az öntészeti szimulációt az oktatási, kutatási- és fejlesztési feladatok megoldásában 1991-óta folyamatosan bővülő igénybevétel mellett alkalmazzuk. A célirányosan öntészeti szimulációs programkörnyezeteket fejlesztő és forgalmazó RWP GmbH cég SIMTEC/WinCast, a NOVACAST AB vállalat NovaFlow&Solid, valamint a Flow Science cég Flow3D programjait használjuk.

Az öntészeti szimuláció a modern öntvénygyártási folyamatban az öntvénygyártók és az öntvényfelhasználók fontos eszköze, melynek alkalmazását az oktatás során a hallgatók is megtanulják. Az öntészeti szimulációval képesek vagyunk formatöltési-, dermedési-, hűlési- és öntészeti technológiai (kokilla, homok, nyomásos) viszonyok modellezésére, az öntési feszültségek kialakulásának vizsgálatára, hő- és öntéstechnikai paraméterek meghatározására, öntéstechnológiai és hőtechnikai tervezésre és méretezésre, öntőformák/öntőszerszámok hőegyensúlyának vizsgálatára és azok értékelésére, vagyis komplex termék- és technológia fejlesztésére.

Eszközpark

Eszközpark

Életképek

Életképek

 

 

 

 

 

 

Laborvezető: Dr. Molnár Dániel

Öntészeti Technológiai Laboratórium

A Laboratórium alkalmas alumínium-, réz-, öntöttvas- és acél ötvözetek olvasztására, megszilárdulás és lehűlés közben mérhető tulajdonságok vizsgálatára, az ötvözetek szilárdsági tulajdonságainak, szövetszerkezetének elemzésére, olvasztási- és fémolvadék-kezelési technológiák optimalizálására, a szükséges öntvénytulajdonságokat biztosító lehűlési viszonyok és utókezelési technikák kidolgozására. Az IDRA OL-160 hidegkamrás nyomásos öntőgép lövésfelügyeleti rendszerrel és kemence vezérléssel, lefúvató rendszerrel, vákuum berendezéssel, illetve olaj- és vízhűtő rendszerrel felszerelt. A hozzátartozó Semi-solid kezelőegységgel lehetőség van félfolyékony technológiával történő kísérleti öntvények öntésére, a technológia befolyásoló paramétereinek az optimalizálásra, ezáltal az ötvözet képlékeny alakváltozó képességének és szilárdsági tulajdonságainak növelésére.

Végzünk öntvények hibaelemzését, megszüntetésére fejlesztési javaslat készítését, valamint a vevői reklamációk kivizsgálását

Eszközpark

Eszközpark

Életképek

Életképek

 

 

 

 

 

 

Laborvezető:
Dr. Dúl JenőMende-Tokár Monika

Könnyűfémöntészeti Kihelyezett NEMAK Oktató Laboratórium

A Miskolci Egyetem a Technológia- és Tudástranszfer Centrumának kialakítása és működtetése  című, TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0006 számú projekt keretében
együttműködési megállapodást kötött a Könnyűfémöntészeti Kihelyezett NEMAK Oktató Laboratórium létrehozására a NEMAK Győr Alumíniumöntöde Kft.-vel.

A kihelyezett oktató laboratórium alapításával kapcsolatos dokumentumokat itt és itt tekinthetik meg.

nemak

NEMAK Győr Kft.

 

 

 

 

Laborvezető: Dr. Fegyverneki György


Laboratóriumok
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2019 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.