Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
alcoa263">
Pályázat, kutatás
Utolsó Módosítás: 2014 | 03 | 12 | Utolsó Szerkesztő: Harangi Zoltán

Az alábbi legördülő menük segítségével a karunkon és az intézetünkben folyó kutatásokról, pályázatokról tájékozódhat.

A Műszaki Anyagtudományi Karon folyó kutatások, pályázatok bemutatása

Jelenleg futó pályázatok:

- Környezetbiztonságos forraszanyagok anyagtudományi alapon történő fejlesztése primer és másodnyersanyagokból a járműipar számára (TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0019) http://www.forr-asz.uni-miskolc.hu/

LEZÁRULT PÁLYÁZATOK:

TÁMOP pályázatok

- A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein (TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001) http://kivalosagi-kozpontok.uni-miskolc.hu/

-  A Miskolci Egyetem Technológia- és Tudástranszfer Centrumának kialakítása és működése  (TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0006)  http://web.alt.unimiskolc.hu/tudasprofit/

- Korszerű anyag-, nano- és gépészeti technológiákhoz kapcsolódó műszaki képzési területeken kompetencia alapú, komplex digitális tananyag modulok létrehozása és on-line hozzáférésük megvalósítása (TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0001) http://web.alt.uni-miskolc.hu/tananyag/

-  A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein (TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001) http://kivalosagi-kozpontok.uni-miskolc.hu/

- A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése (TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008)http://www.tehetseggondozas.uni-miskolc.hu/

TIOP pályázatok

- A Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása (TIOP 1.3.1-07/1-2F-2008-0005) http://www.uni-miskolc.hu/uni/dept/TIOP.4/

-  A Miskolci Egyetem kiválósági központjainak infrastrukturális és informatikai fejlesztése (TIOP -1.3.1-10/1-2010-0012) http://www.uni-miskolc.hu/uni/dept/TIOP-1.3.1-10/


A Metallurgiai és Öntészeti Intézetben folyó kutatások, pályázatok bemutatása

2013. márciusában kezdődött el  a Műszaki Anyagtudományi Kar több az intézetben TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0019 megnevezésű projekt, mely a “Környezetbiztonságos forraszanyagok anyagtudományi alapon történő fejlesztése primer és másodnyersanyagokból a járműipar számára” kutatási címet viseli, közismertebb nevén Forr-Ász.

Prof. Dr. Kékesi Tamás, a FORR-ÁSZ projekt 4. számú tudományos műhelyének vezetője.

 A karon több Tudományos Műhely működik, mely közül 2 a Metallurgiai és Öntészeti Intézetben. Az egyik műhely Dr. Kékesi Tamás vezetésével az ólommentes forrasztáshoz szükséges nagy tisztaságú alapanyagok kinyerésével foglalkozik másodnyersanyagokat felhasználva. Dr. Török Tamás kutatócsoportja  ”A forrasztandó felület előkészítésével” foglalkozik, melyet plazmasugaras kezeléssel valósítanak meg.  A projekt keretein belül valósult meg a Plasmatreet által forgalmazott Plazmakezelő készülék telepítése intézetünkbe.   A projekt fő célja a forrasztott kötések minőségének fejlesztését és a technológia fenntarthatóságát tűzi ki alapvető célként. Ehhez a forrasztásra kerülő fémes ötvözetrendszerek anyagtudományi alapokon történő fejlesztése, valamint a forrasztási felületek előkészítése és a forrasztási hulladékok újrahasznosítása témakörökben folyik kutatás. A projekt elsősorban az Észak-magyarországi Régióban teremt és stabilizál kutatóhelyeket, ezzel segíti a Régió felzárkózását az országos átlaghoz, továbbá kapacitásbővítést eredményez a Miskolci Egyetem és annak konzorciumi partnerei, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. (Miskolc), valamint az MTA Atommagkutató Intézete (Debrecen) számára.

Prof. Dr. Török Tamás, a FORR-ÁSZ projekt 3. számú tudományos műhelyének vezetője.

A konzorcium a gazdasági szervezetekkel együttműködve közös kutatási programot valósít meg: megszervezi a kutatói utánpótlást és a fiatal kutatók nemzetközi tudományos életbe való bevezetését. Kidolgozza az akadémiai, felsőoktatási és nonprofit kutatóhelyek közötti hosszú távú együttműködés feltételrendszerét.  A lágy- és keményforrasz anyagokkal kapcsolatos alkalmazott kutatási eredményeket elsősorban a partner vállalatok hasznosítják, ahol a környezetbiztonságos forraszanyagok és technológiák fontos elemei a termelésnek. Az elért eredmények a pályázat résztvevői körén túl is hasznosulhatnak, amennyiben azokat más hazai és/vagy nemzetközi vállalatok is bevezetik.

P1050220

Műhelycsarnokunk.

Az intézet aktívan foglalkozik az alumínium öntödékben képződő olvasztási salakok vizsgálatával, hasznosítható fémtartalmának meghatározásával. A kutatások legfőbb célja hogy a technológiák során képződő olvasztási salakok mennyiségét csökkentve, a lehető legkisebb fémtartalommal rendelkező  olvasztási felzék képződjék. Azonban a cél a zéró kibocsájtás megvalósítása minden technológiában így a végmaradvány hasznosíthatóságára is végzetünk kutatást a SALKER Kft. együttműködésével, hogyan járatható vissza és hogyan hasznosul mondjuk az alumínium olvasztási salak a acélgyártás során, mint szintetikus salakképző.

5b3e01d351

Fém öntészet.

Az intézet Öntészeti Tanszéke a magyarországi fémöntödékkel szoros együttműködésben áll. Számos vizsgálat kapcsolódik az intézeti tanszékhez, melyek során az öntvény gyártástechnológiája során létrejövő hibákra keresik a megoldást. Számos kutatási téma jön létre egy új öntvény megvalósításakor felmerülő problémák megoldására, az egyik legfontosabb ilyen terület az öntés során létrejövő formatöltés és az öntvény megszilárdulásának szimulációja, ahol az esetleges öntvényhibák, levegőbezáródások már előre, jó közelítéssel kimutathatóak. A szimulációk segítségével lehetőség nyílik a tervezési fázisban az öntőszerszámok módosítására, esetleg teljes áttervezésére.

GD-OES Profiler 2. plazmagerjesztésű spektrométer

GD-OES Profiler 2. plazmagerjesztésű spektrométer

Az intézetben működő  GD-OES Profiler 2. típusú plazmagerjesztésű optikai emissziós spektrométerrel számos vizsgálatot végzünk különböző tömbi összetétel és rétegvizsgálatok során.
Szoros együttműködés alakult ki a Ross Mould Öntvénygyártó Kft-vel. Heti rendszerességgel több minta érkezik intézetünkbe összetétel vizsgálatra, valamint egyes esetekben egész különleges rétegvizsgálatokat is elvégzünk az üvegipar számára készített kokillákon.

Az intézet Felülettechnikai Laboratóriumához szorosan kötődik a készülék, mivel bármilyen bevonat (vezető és nem vezető) vizsgálható a spektrométerrel, egyetlen felététel a sík felület. Különböző horganyzott felületek rétegvizsgálatát, valamint kémiai nikkelezéssel kialakított rétegek átfogó vizsgálatát rendszeres végezzük.Aktív kutatási téma folyik a zománcbevonatok GD-OES-sel történő vizsgálatára.Készülékünk számos nemzetközileg hitelesített etalonnal rendelkezik, főleg a vas, alumínium, réz bázisú fémek vizsgálatához. A minták előkészítését, átolvasztását az intézetben rendelkezésre álló vákuumindukciós kemencével végezzük, mellyel 2000 °C-ig tudunk olvasztani, így szinte bármilyen alakú vagy formában lévő anyag vizsgálata elvégezhető.

ARGUM kutatócsoport

ARGUM kutatócsoport

Végül, de nem utolsó sorban meg kell említeni, hogy az Intézet keretein belül működik az ország egyetlen Archeometallurgiai kutatócsoportja, az ARGUM.

Az elmúlt néhány évben direkt és indirekt úton egyre szaporodó számú, eseti szakmai kapcsolat alakult ki a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának, illetve Bölcsészettudományi Karának néhány kutatója, oktatója között, amelynek tárgya, témája fémelőállítással, fémfelhasználással kapcsolatos régészeti leletek interdiszciplináris vizsgálata. Ezek a vizsgálatok többé-kevésbé ad hoc jelleggel, de „projektszerűen” történtek, mindazonáltal törekedve az eredmények lehetőség szerinti publikálására.

A kutatócsoport tevékenysége az alábbiakban írható le:

1. A fémelőállításhoz és fémfeldolgozáshoz direkt vagy indirek módon köthető régészeti leletek anyagvizsgálata, azok azonosítása, kémiai, ásványtani összetételének, makro- és mikroszerkezetének leírása, de ide tarozik a lelőhelyek szerkezetének vizsgálata is.

2. A korabeli „szakmai tevékenységek” elméletének, fizikai-kémiai, metallurgiai és technológiai jellemzőinek minél pontosabb megfogalmazása.

3. Korhűségre törekvő rekonstrukciós kísérletek, amelyben a feltételezett korabeli fémelőállítási és fémalakítási technikát, technológiát lehet tesztelni, mintegy kontrolálni az előző tevékenységek megállapításait.

4. Az archeometallurgiai vizsgálatok eredményeinek szinkronizálása különböző korszakok, népek metallurgiai kultúrájának történeti vonatkozásaihoz.

Pályázat, kutatás
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2019 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.