Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
Oktatott Tárgyak
Utolsó Módosítás: 2010 | 03 | 14 | Utolsó Szerkesztő: Tóth Gergely

Az alábbi legördülő menük segítségével tekintheti meg az anyag- és kohómérnök képzésben a Metallurgiai és Öntészeti Intézet által oktatott tárgyakat.

Nappali munkarendben oktatott tárgyak

Anyagmérnök BSc nappali Törzsanyag keretében

Félév

Tárgy

Neptun kód

Tárgyfelelős

3.

Fémtechnológia

MAKMÖT254B

Dr. Kékesi Tamás

5.

Felületkezelés

MAKMÖT255B

Dr. Török Tamás

7.

Biztonságtechnika

MAKMÖT256B

Ferenczi Tibor

Anyagmérnök BSc nappali Fémelőállítási és Öntészeti Szakirány keretében

Fémelőállítási modul

Félév

Tárgy

Neptun kód

Tárgyfelelős

4.

Vasmetallurgia

MAKMÖT257B

Dr. Farkas Ottó

Acélmetallurgia alapjai

MAKMÖT258B

Dr. Károly Gyula

Fémkinyerés és tisztítás

MAKMÖT259B

Dr. Kékesi Tamás

5.

Primer acélgyártás

MAKMÖT261B

Dr. Károly Gyula

Alumínium- és könnyűfémtechnológiák

MAKMÖT262B

Dr. Kékesi Tamás

6.

Üstmetallurgia

MAKMÖT263B

Dr. Károly Gyula

Pormetallurgia

MAKMÖT264B

Ferenczi Tibor

Színesfémmetallurgiai technológia

MAKMÖT305B

Dr. Kékesi Tamás

7.

Acélöntés, speciális acélgyártás

MAKMÖT265B

Dr. Károly Gyula

Nemesfémek és bevonatok

MAKMÖT266B

Dr. Török Tamás

Szakdolgozat

MAKMÖT307B

Szakirány-/témavezető

Öntészeti modul

Félév

Tárgy

Neptun kód

Tárgyfelelős

4.

Öntészet alapjai

MAKMÖT303B

Dr. Molnár Dániel

Öntészet alapozó gyakorlat

MAKMÖT304B

Dr. Molnár Dániel

5.

Öntészeti technológiák 1.

MAKMÖT267B

Dr. Dúl Jenő

Forma- és magkészítés

MAKMÖT268B

Dr. Varga László

6.

Öntészeti technológiák 2.

MAKMÖT269B

Dr. Jónás Pál

Nyomásos és kokilla öntés

MAKMÖT270B

Dr. Dúl Jenő

Öntészeti metallurgia gyakorlat

MAKMÖT271B

Dr. Molnár Dániel

7.

Öntödei gépek üzemtana

MAKMÖT272B

Dr. Tóth Levente

Öntészeti technológiai gyakorlat

MAKMÖT273B

Dr. Molnár Dániel

Szakdolgozat

MAKMÖT308B

Szakirány-/témavezető

Anyagmérnök MSc nappali Törzsanyag keretében

Félév

Tárgy

Neptun kód

Tárgyfelelős

2/T

Projektmenedzsment

MAKMÖT325M

Dr. Török Béla

Kohómérnök MSc nappali Törzsanyag keretében

Félév

Tárgy

Neptun kód

Tárgyfelelős

1/Ő

Szilárdságtan

GEMET268M

Dr. Kerekes István

Fémtechnológiák

MAKMÖT311M

Dr. Kékesi Tamás
Dr. Dúl Jenő
Dr. Krállics György

Szabadon választott III.

1/T

Differenciál egyenletek

GEMAN015M

Dr. Varga Péter

Alkalmazott kémia és Transzportfolyamatok

MAKKEM272M

Dr. Mogyoródy Ferenc

Anyagegyensúlyok

MAKFKT345M

Dr. Kaptay György

2/Ő

MSc kutató-, diplomamunka I.

MAKETT281M MAKFKT361M MAKMÖT331M MAKMÖT341M

Szakirány-/témavezető

Szellemi tulajdon védelme

MAKPOL264M

Dr. Czél György

Kristályosodás

MAKFKT357M

Dr. Roósz András

2/T

Projektmenedzsment

MAKMÖT325M

Dr. Török Béla

MSc kutató-, diplomamunka II.

MAKETT282M MAKFKT362M MAKMÖT332M MAKMÖT342M

Szakirány-/témavezető

Projektmenedzsment

MAKMÖT325M

Dr. Török Béla

Menedzsment rendszerek

MAKMKT520M

Dr. Koncz János

Kohómérnök MSc – nappali Kémiai fémtechnológiai Szakirány keretében

Félév

Tárgy

Neptun kód

Tárgyfelelős

1/Ő

Vas- és acélmetallurgia

MAKMÖT312M

Dr. Károly Gyula

1/T

Hidro- elektrometallurgia

MAKMÖT314M

Dr. Kékesi Tamás

2/Ő

Fémtartalmú hulladékok feldolgozása

MAKMÖT313M

Dr. Török Béla

MSc kutató-, diplomamunka I.

MAKMÖT331M
MAKMÖT341M

Szakirány-/témavezető

2/T

Bevonó technológiák

MAKMÖT315M

Dr. Török Tamás

MSc kutató-, diplomamunka II.

MAKMÖT332M
MAKMÖT342M

Szakirány-/témavezető

Kohómérnök MSc – nappali Öntészeti Szakirány keretében

Félév

Tárgy

Neptun kód

Tárgyfelelős

1/Ő

Öntészet elmélete és korszerű technológiái

MAKMÖT316M

Dr. Molnár Dániel

1/T

Nagyszilárdságú öntvények

MAKMÖT318M

Dr. Dúl Jenő

2/Ő

Fémöntészeti technikák és vizsgálatok

MAKMÖT319M

Dr. Fegyverneki György

2/T

Öntészeti technológia tervezés és szimuláció

MAKMÖT320M

Dr. Molnár Dániel

Kohómérnök MSc – nappali Archeometallurgiai kiegészítő Szakirány keretében

Félév

Tárgy

Neptun kód

Tárgyfelelős

1/Ő

Archeometallurgia I.

MAKMÖT321M

Dr. Török Béla

1/T

Archeometallurgia II.

MAKMÖT322M

Dr. Török Béla

2/Ő

Archeometallurgia régészeti vonatkozásai

MAKMÖT323M

Dr. Ringer Árpád

2/T

Leletek vizsgálata és rekonstrukciós kísérletek

MAKMÖT324M

Dr. Török Béla

A szabadon választható tárgyak keretében

Tárgy

Neptun kód

Tárgyfelelős

Ultranagytisztaságú fémek előállítása

MAKDIM11

Dr. Kékesi Tamás

Különleges timföldek és hidráttermékek

MAKMÖT298N

Ferenczi Tibor

Bevezetés az archeometallurgiába

MAKMÖT1MBN

Dr. Török Béla

Vas- és acélmetallurgiai enciklopédia

MAKMÖT219N

Dr. Sziklavári István

A vasmetallurgia új eljárásai

MAKMÖT317N

Dr. Farkas Ottó

 

Levelező munkarendben oktatott tárgyak

Anyagmérnök BSc levelező Törzsanyag keretében

Félév

Tárgy

Neptun kód

Tárgyfelelős

3.

Fémtechnológia

MAKMÖT254BL

Dr. Kékesi Tamás

5.

Felületkezelés

MAKMÖT255BL

Dr. Török Tamás

7.

Biztonságtechnika

MAKMÖT256BL

Ferenczi Tibor

 

Anyagmérnök BSc levelező Fémelőállítási és Öntészeti Szakirány keretében

Fémelőállítási modul

Félév

Tárgy

Neptun kód

Tárgyfelelős

4.

Vasmetallurgia

MAKMÖT257BL

Dr. Farkas Ottó

Acélmetallurgia alapjai

MAKMÖT258BL

Dr. Károly Gyula

Fémkinyerés és tisztítás

MAKMÖT259BL

Dr. Kékesi Tamás

5.

Primer acélgyártás

MAKMÖT261BL

Dr. Károly Gyula

Alumínium- és könnyűfémtechnológiák

MAKMÖT262BL

Dr. Kékesi Tamás

6.

Üstmetallurgia

MAKMÖT263BL

Dr. Károly Gyula

Pormetallurgia

MAKMÖT264BL

Ferenczi Tibor

Színesfémmetallurgiai technológia

MAKMÖT305BL

Dr. Kékesi Tamás

7.

Acélöntés, speciális acélgyártás

MAKMÖT265BL

Dr. Károly Gyula

Nemesfémek és bevonatok

MAKMÖT266BL

Dr. Török Tamás

Szakdolgozat

MAKMÖT307BL

Szakirány-/témavezető

Öntészeti modul

Félév

Tárgy

Neptun kód

Tárgyfelelős

4.

Öntészet alapjai

MAKMÖT303BL

Dr. Tóth Levente

Öntészet alapozó gyakorlat

MAKMÖT304BL

Dr. Molnár Dániel

5.

Öntészeti technológiák 1.

MAKMÖT267BL

Dr. Dúl Jenő

Forma- és magkészítés

MAKMÖT268BL

Dr. Tóth Levente

6.

Öntészeti technológiák 2.

MAKMÖT269BL

Dr. Jónás Pál

Nyomásos és kokilla öntés

MAKMÖT270BL

Dr. Dúl Jenő

Öntészeti metallurgia gyakorlat

MAKMÖT271BL

Dr. Molnár Dániel

7.

Öntödei gépek üzemtana

MAKMÖT272BL

Dr. Tóth Levente

Öntészeti technológiai gyakorlat

MAKMÖT273BL

Dr. Molnár Dániel

Szakdolgozat

MAKMÖT308BL

Szakirány-/témavezető

Anyagmérnök MSc levelező Törzsanyag keretében

Félév

Tárgy

Neptun kód

Tárgyfelelős

2/T

Projektmenedzsment

MAKMÖT325ML

Dr. Török Béla

Anyagmérnök mérnöktanári MSc keretében

Félév

Tárgy

Neptun kód

Tárgyfelelős

2.

Szakmódszertan I.

MAKKEM002MLT
(2014 ősztől változik)

Dr. Török Béla

Félév

Tárgy

Neptun kód

Tárgyfelelős

2.

Szakmódszertan II.

MAKKEM003MLT
(2014 ősztől változik)

Dr. Török Béla

Kohómérnök MSc levelező Törzsanyag keretében

Félév

Tárgy

Neptun kód

Tárgyfelelős

1/Ő

Fémtechnológiák

MAKMÖT311ML

Dr. Kékesi Tamás
Dr. Dúl Jenő
Dr. Krállics György

2/T

Projektmenedzsment

MAKMÖT325ML

Dr. Török Béla

Kohómérnök MSc – levelező Kémiai fémtechnológiai Szakirány keretében

Félév

Tárgy

Neptun kód

Tárgyfelelős

1/Ő

Vas- és acélmetallurgia

MAKMÖT312ML

Dr. Károly Gyula

1/T

Hidro- elektrometallurgia

MAKMÖT314ML

Dr. Kékesi Tamás

2/Ő

Fémtartalmú hulladékok feldolgozása

MAKMÖT313ML

Dr. Török Béla

2/T

Bevonó technológiák

MAKMÖT315ML

Dr. Török Tamás

Kohómérnök MSc – levelező Öntészeti Szakirány keretében

Félév

Tárgy

Neptun kód

Tárgyfelelős

1/Ő

Öntészet elmélete és korszerű technológiái

MAKMÖT316ML

Dr. Molnár Dániel

1/T

Nagyszilárdságú öntvények

MAKMÖT318ML

Dr. Dúl Jenő

2/Ő

Fémöntészeti technikák és vizsgálatok

MAKMÖT319ML

Dr. Fegyverneki György

2/T

Öntészeti technológia tervezés és szimuláció

MAKMÖT320ML

Dr. Molnár Dániel

Kohómérnök MSc – levelező Archeometallurgiai kiegészítő Szakirány keretében

Félév

Tárgy

Neptun kód

Tárgyfelelős

1/Ő

Archeometallurgia I.

MAKMÖT321ML

Dr. Török Béla

1/T

Archeometallurgia II.

MAKMÖT322ML

Dr. Török Béla

2/Ő

Archeometallurgia régészeti vonatkozásai

MAKMÖT323ML

Dr. Ringer Árpád

2/T

Leletek vizsgálata és rekonstrukciós kísérletek

MAKMÖT324ML

Dr. Török Béla

Oktatott Tárgyak
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2019 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.