Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
Oktatás
Utolsó Módosítás: 2014 | 02 | 25 | Utolsó Szerkesztő: Harangi Zoltán
P1050226

Öntészeti szakkönyvtár és múzeum

250 évvel ezelőtt, Mária Terézia királynő 1762. október 22-i rendeletével indult be – a világon elsőként – a bányász-kohász akadémiai szintű képzés a selmeci tanintézetben. Az 1867-es osztrák-magyar politikai kiegyezéssel a selmeci akadémia magyar állami intézmény lett, Kerpely Antal professzor az 1872-ben alapított Vaskohászat és Vasgyártás Tanszéken még az 1872/73-as tanévben megjelentette az első magyar nyelvű kohászati tankönyvet, a kétkötetes Vaskohászattan-t. A hazai kohómérnökképzés azóta eltelt 140 éve alatt – Selmecen-Sopronban-Miskolcon – a tematikában, az oktatásszervezésben, a jegyzetellátottságban számos változás következett be. Jelentős mennyiségű szakmai könyv jelent és jelenik meg az Intézet oktatóinak fáradhatatlan kutató- és oktató munkájának köszönhetően azóta is!

Az Intézetünk gondozza a BSc szintű anyagmérnök képzésben a(z) Fémelőállítási, valamint Öntészeti szakirányt, az MSc szintű kohómérnök képzésben fő szakirányként a(z) Kémiai fémtechnológiai (a korábbi Fémelőállítási és hulladékfeldolgozási, valamint Felülettechnikai szakirányok folytatásaként) , valamint Öntészeti szakirányt, továbbá MSc szintű kiegészítő szakirányként az Archeometallurgiai kiegészítő szakirányt.

Az oktatás menüpont keretében részletesen tájékozódhat oktatott tárgyainkról, TDK tevékenységünkről a közelmúltban befejezésre került metallurgiai, valamint öntészeti témakörű digitális tananyagainkról, továbbá hallgatói oldalunkról,ill. hallgatói pályázati lehetőségeinkről. Végül, de nem utolsósorban TDK,Szakdolgozati,Diplomatervi témáinkról, valamint az Intézeti Multimédiás hallgatói előadó órarendi beosztásáról.

 

Oktatás
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2021 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.