Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
lkékél">
Munkatársak
Utolsó Módosítás: 2014 | 02 | 25 | Utolsó Szerkesztő: Kutas Dávid
Dr. Bakó Károly
Beosztás: egyetemi magántanár
1966-ban végzett a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen vas- és fémkohómérnök szakos kohómérnökként. Első munkahelye a Csepel Művek Vas- és Acélöntödéje volt. Az itt töltött évek alapozták meg érdeklődését az öntvénygyártás alap- és segédanyagainak...
Telefon: 06-1-240-6760 | E-mail: tp.baco@hu.inter.net | Ugrás a saját oldalára
Budavári Imre
Beosztás: PhD hallgató
2010-ben végezte el a BSc alapképzést hőkezelő - képlékenyalakító szakirányon, majd 2012-ben MSc kohómérnök okleveles diplomát szerzett öntész-minőségirányítás területen. Jelenleg PhD hallgató, illetve szimulációs mérnök a Foundry Solid Nonprofit Kft.-nél.
Telefon: 06-46-565-111=1706 | E-mail: ontbudai@uni-miskolc.hu | Ugrás a saját oldalára
Dr. Dúl Jenő
Beosztás: tanszékvezető, címzetes egyetemi tanár
Okleveles kohómérnök, a műszaki tudomány kandidátusa (1987), címzetes egyetemi tanár, a Foundry-Solid Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője. Feladata az öntészeti kutatás-fejlesztési és szakmai tanfolyami oktatási tevékenység végzése és irányítása.
Telefon: 06-46-565-11/1737 | E-mail: ontdul@uni-miskolc.hu | Ugrás a saját oldalára
Dr. Grega Oszkár
Beosztás: címzetes egyetemi docens
Okleveles kohómérnök Ph.D., szakokleveles euromenedzser, regisztrált pályázatíró, igazságügyi szakértő, Lean szakmérnök. 15 évet dolgozott a magyar acéliparban felső vezetőként, 23 évig a Nehézipari Műszaki Egyetemen, majd a Miskolci Egyetemen.
Dr. Farkas Ottó (Professor Emeritus)
Beosztás: egyetemi tanár
...
Telefon: 06-46-555-111/1555 | E-mail: fektt@uni-miskolc.hu | Ugrás a saját oldalára
Dr. Fegyverneki György
Beosztás: címzetes egyetemi docens
2001-ben szerzett kohómérnöki diplomát a Miskolci Egyetemen, 2007-ben védte meg PhD-értekezését. 2010 óta a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának címzetes egyetemi docense, a Fémöntészet tantárgy jegyzője.
Telefon: 06-46-565-144/1798 | E-mail: matfs@uni-miskolc.hu | Ugrás a saját oldalára
Ferenczi Tibor
Beosztás: mérnöktanár
...
Telefon: 06-46-565-118/1978, 1734 | E-mail: femft@uni-miskolc.hu | Ugrás a saját oldalára
Dr. Harcsik Béla
Beosztás: egyetemi adjunktus
Egyetemet követően különböző acélöntödékben és más vaskohászati cégeknél dolgozott 7 évet. 2007 szeptemberétől (rövid megszakítással) tartozik a MÖI állományába. Kutatásainak témája acélmetallurgia (primer, szekunder és acélöntés).
Telefon: 06-46-565-118/1581 | E-mail: harcsik.bela@uni-miskolc.hu | Ugrás a saját oldalára
Dr. Kardos Ibolya
Beosztás: Tanszékvezető, egyetemi adjunktus
2000-ben szerzett a Miskolci Egyetemen Anyagmérnök diplomát anyagminősítő szakirányon. 2000-től dolgozik az ISD Dunaferr Zrt. Innovációs Igazgatóságán, jelenleg szakértői beosztásban.
Prof. Dr. Károly Gyula (Professor Emeritus)
Beosztás: egyetemi tanár
...
Telefon: 06-46-565-111/1555 | E-mail: karolygy@chello.hu | Ugrás a saját oldalára
Prof. Dr. Kékesi Tamás (PhD mult., Dr. habil, DSc)
Beosztás: Intézetigazgató, tanszékvezető, egyetemi tanár
Kitüntetéses egyetemi oklevéllel előbb acélgyártó ipari gyakorlatot szerzett, majd 1986 óta egyetemi oktató. Közben több éven át volt Japánban vendégkutató. Fő területe a másod-nyersanyagokból történő fémkinyerés és az ultranagy tisztaságú fémek előállítása.
Telefon: 06-46-565-111/1656 | E-mail: kekesi@uni-miskolc.hu | Ugrás a saját oldalára
Kissné Dr. Svéda Mária
Beosztás: tudományos munkatárs
2000-ben szerzett a ME-n ​ an​​yagmérnök diplomát anyagminősítő szakirányon. Az MTA Miskolci Anyagtudományi Kutatócsoportjában dolgozik, mint tudományos munkatárs. 2007-ben PhD-fokozatot szerzett monotektikus felületi rétegek létrehozása lézersugaras...
Telefon: 06-46-565-111/1506 | E-mail: femmaria@uni-miskolc.hu | Ugrás a saját oldalára
Kulcsár Tibor
Beosztás: MSc hallgató, kutató
2009-ben kezdte el Tudományos Diákköri Tevékenységét az intézetben azóta számos kutatási témában vett rész. Fő kutatási területe a másodnyersanyagokból történő fémkinyerés, kísérleti rendszerek kivitelezése, analitikiai berendezések működtetése.
Telefon: 06-46-565-111/1573 | E-mail: femestorres@gmail.com | Ugrás a saját oldalára
Kun Éva
Beosztás: PhD hallgató
Okleveles anyagmérnök (2009) és élelmiszermérnök (2012). PhD témája antimikrobiális hatású, biodegradálható műanyagok fejlesztése. 2013 novemberétől a felülettechnikai laboratóriumban plazmakezeléssel és réz vegyi ezüstözésével foglalkozik.
Telefon: 06-46-565-111/1573 | E-mail: anyag21@gmail.com | Ugrás a saját oldalára
Lassú Gábor
Beosztás: PhD hallgató, projektmunkatárs
2009-ben szerzett anyagmérnöki BSc, majd 2011-ben kohómérnök MSc diplomát, a Robert Bosch Power Tools Kft.-nél beszállítói minőségbiztosítási mérnökként dolgozott,majd 2012-ben elkezdte PhD tanulmányait.
Telefon: 06-46-565-111/1573 | E-mail: feklassu@uni-miskolc.hu | Ugrás a saját oldalára
Mende-Tokár Monika
Beosztás: Egyetemi tanársegéd
2011-ben szerzett a Miskolci Egyetemen MSc kohómérnök oklevelet öntészet, anyagvizsgálat és minőségirányítás szakirányokon. A Miskolci Egyetem Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola PhD hallgatója 2011-2014 között.
Telefon: 06-46-565-111/1736 | E-mail: ontmoni@uni-miskolc.hu | Ugrás a saját oldalára
Dr. Molnár Dániel
Beosztás: egyetemi docens
Okleveles kohómérnök (2001), PhD (2009), egyetemi docens, a Foundry-Solid Közhasznú Nonprofit Kft. szimulációs laboratórium vezetője. Feladata az öntészeti szimulációs kutatás-fejlesztési és szakmai tanfolyami oktatási tevékenység végzése és irányítása.
Telefon: 06-46-565-111/1707 | E-mail: ontmdani@uni-miskolc.hu | Ugrás a saját oldalára
Soós Dániel
Beosztás: BSc hallgató, kutató
2007-ben gépészként, majd 2008-ban automatizálási technikusként végzett Szolnokon. 2011 óta a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának hallgatója. 2012 óta az archeometallurgia területén végez kutatómunkát. 2013 decemberében csatlakozott...
Telefon: 06-46-565-111/1555 | E-mail: daniel.sos.89@gmail.com | Ugrás a saját oldalára
Dr. Sziklavári János
Beosztás: megbízott óraadó
...
Telefon: 06-46-565-111/1555 | E-mail: i.sziklavari@diosgyoriontode.com | Ugrás a saját oldalára
Dr. Tóth Levente
Beosztás: nyugalmazott egyetemi docens
A munkáltatóm 1967 óta az Nehézipari Műszaki Egyetem, ill. a Miskolci Egyetem. Ez időalatt végig az Öntészeti Tanszéken dolgoztam, 1967-1979-ig tanársegédként, 1979-1998-ig adjunktusként, 1998-tól docensként.Ezen időszak alatt több...
Telefon: 06-46-375-480 | E-mail: onttothl@gold.uni-miskolc.hu | Ugrás a saját oldalára
Dr. Török Béla
Beosztás: egyetemi docens
Okl. kohómérnök, archeometallurgus, okl. történelem szakos bölcsész és tanár. Fő interdiszciplináris szakterülete a vas archeometallurgiája. Az első hazai archeometallurgiai egyetemi tananyag szerzője. Az EU CORDIS szakértője.
Telefon: 06-46-565-111/1501 | E-mail: fektt@uni-miskolc.hu | Ugrás a saját oldalára
Prof. Dr. Török Tamás
Beosztás: intézetigazgató-helyettes, egyetemi tanár
Egyetemi tanár a Miskolci Egyetem Metallurgiai és Öntészeti Intézet Kémiai Metallurgia és Felülettechnika Intézeti Tanszékén. Okleveles kohómérnök (kitüntetéssel), az MTA doktora, az MTA Metallurgiai Tudományos Bizottságának elnöke.
Telefon: 06-46-565-118/1514 | E-mail: fektt@uni-miskolc.hu | Ugrás a saját oldalára
Urbán Péter
Beosztás: Projektmunkatárs
2008-ban szerzett diplomát a Műszak Anyagtudományi Karon, pályafutását a KEROX Kft.-nél folyamatmérnökként kezdte, majd kutatási koordinátorként folytatta. Tudományos munkáját plazmasugaras felülettisztítás és felületmódosítás területén végzi.
Telefon: 06-46-565-118/1573 | E-mail: onturban@uni-miskolc.hu | Ugrás a saját oldalára
Zsarnainé Gáthi Gabriella
Beosztás: igazgatási ügyintéző
2009-ben kezdte munkáját az intézetben.Elsősorban projektekhez, ipari megbízásokhoz és személyügyekhez kapcsolódó adminisztrációs tevékenységet végez. Széleskörű gyakorlata van gazdasági és adminisztrációs terelüeteken.
Telefon: 06-46-565-122/1555 | E-mail: metont@uni-miskolc.hu
Munkatársak
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.