Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
Intézet
Utolsó Módosítás: 2014 | 02 | 25 | Utolsó Szerkesztő: Harangi Zoltán

A közel másfél évszázadon keresztül eredményesen működött szaktanszék-elődök (vaskohászati, fémkohászati, öntészeti) szakmai örökségének hordozójaként és a XXI. század műszaki anyagtudományi kihívásaira is válaszolni képes csapatban dolgozunk együtt a mai Metallurgiai és Öntészeti Intézetben, magasan kvalifikált és tapasztalt oktatók-kutatók, egykori tanítványainkkal, doktorjelölt és bizonyítani akaró fiatalokkal. Az Intézetben művelt szakterületek – többek között– felölelik a különféle fémelőállítási folyamatokat, érintve annak történeti kifejlődését (archeometallurgia), a legfontosabb és korszerű fémkinyerési gyártási technológiákat, a fém- és fémtartalmú hulladékok feldolgozását, a fémolvasztási, fémtisztítási, formázási és öntési technológiai műveleteket, azok számítógépes szimulációját; továbbá a pormetallurgiát és a legkorszerűbb felülettechnikai eljárásokat. Az intézeti kutatás-fejlesztés és innováció motorja a kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer és a legjelentősebb hazai és multinacionális fémipari vállalatokkal (ISD Dunaferr, Nemak, Audi, Fémalk, PrecCast, ArcelorMittal, stb.), továbbá az Európai Unió számos országának (Németország, Ausztria, Nagy-Britannia, Franciaország, Svédország, Finnország, stb.) oktatási-kutatási társintézményeivel kiépített együttműködések.

Végül, de nem utolsó sorban meg kell említeni, hogy az Intézet kiemelkedően fontos feladata a 2011-es racionalizálást követően létrehozott három tanszék magas fokú szakmai és gazdasági koordinálása (Kémiai Metallurgiai és Felülettechnikai Intézeti Tanszék, Öntészeti Intézeti Tanszék, Metallurgiai (ISD Dunaferr) Intézeti Kihelyezett Tanszék ).

Az intézet jelenlegi igazgatója Prof. Dr. Kékesi Tamás, tudományos és nemzetközi rektorhelyettes, tanszékvezető.

Az intézet jelenlegi igazgatója Prof. Dr. Kékesi Tamás,
tudományos és nemzetközi rektorhelyettes, tanszékvezető.

Intézet
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.