Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
Pormetallurgia
Utolsó Módosítás: 2014 | 03 | 14 | Utolsó Szerkesztő: Tóth Gergely

A kurzus célja:

A tantárgy feladata megismertetni a hallgatókkal a fém- és fémvegyület-porokat előállító alapanyag-gyártó és feldolgozó (pormetallurgiai) iparban alkalmazott módszereket és eljárásokat, érintve a technikailag szóba jöhető eljárás-technikai megoldásoknak a legfontosabb gazdálkodási és környezetvédelmi kihatásait is.

A hallgatók tájékozottságot nyernek e tárgykörben fontos anyagok tulajdonságairól és a feldolgozásukra alkalmazható módszerekről, eljárásokról, valamint a műveletek során lejátszódó folyamatokról.

Az átadott ismeretek révén a hallgatók képessé válnak a pormetallurgiai anyagok feldolgozásához szükséges anyagátalakulási folyamatok elemzésére, továbbá a fent jelölt területen működő eljárások, berendezések tervezésére és fejlesztésére.

A hallgatók képzésében az is célunk, hogy a Tárgy foglalkozásai keretében megtanultak alapján, a fém- és fémvegyületporok feldolgozásának és hasznosításának számos technikai lehetősége közül biztonsággal ki tudják választani az adott körülmények között legoptimálisabb megoldást.

A nappali és levelező tárgyak kommunikációs dossziéi letölthetők.

Pormetallurgia
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.