Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
Üstmetallurgia
Utolsó Módosítás: 2014 | 03 | 14 | Utolsó Szerkesztő: Tóth Gergely

A kurzus célja:

A hallgatók megismerkednek az acélgyártás vertikális technológiájában a nyersacélgyártást (primer acélgyártást) követő üstmetallurgiai folyamatokkal, s az acélok leöntésével.

Az acélgyártás elméletének technológiától független megismerését követően a fémelőállítási és öntészeti szakirányban tanuló, leendő anyagmérnökök a primér acélgyártás (konverteres acélgyártás és az elektroacélgyártás) technológiájának megismerése után meg kell ismerjék azokat az üstmetallurgiai folyamatokat is, melyekkel a nyersacélok öntésre való előkészítése történik. Nyilvánvalóan először az üstmetallurgiai kezelések célja, szerepe tekintendő át, majd ezen kezelési módok elvi-gyakorlati szempontjai. Miután az üstmetallurgiai kezelések száma az elmúlt évtizedekben jelentősen megnőtt, az elvek szerinti csoportosítás elkerülhetetlen, így 4 csoportba sorolva tekintjük át az egyes üstmetallurgiai kezeléseket:

1.: hagyományos üstmetallurgiai kezelések
2.: szelektív injektálásos kezelések,
3.: egyszerű vákuumkezeléses megoldások,
4.: komplex üstmetallurgiai kezelések.

Minden kezelési mód tárgyalásánál a kezelés elveinek megismerése után tárgyalandók a berendezések leírásai, a kezelések műszaki-gazdasági szempontjai, a kezelések minőségbiztosítási, energetikai, környezetvédelmi, stb szempontjai, s mindezeknek a hazai kohászati vállalatainknál betöltött szerepei, perspektívái, fejlesztési kérdései.

A tárgyhoz tartozó digitális tananyagok letölthetők:

Acélok üstmetallurgiai kezelése

Az üstmetallurgia és a folyamatos öntés technológiatervezésének, technológiafejlesztésének gyakorlati szempontjai

A tárgyhoz tartozó kommunikációs dosszié letöltése.

Üstmetallurgia
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.