Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
Fémkinyerés és tisztítás
Utolsó Módosítás: 2014 | 03 | 14 | Utolsó Szerkesztő: Tóth Gergely

A tantárgy célja:

Az alapvető cél megismertetni a hallgatókkal és rendszerezni a fémek ércekből és hulladékokból történő kinyerésére és tisztítására használható fő technológiákat a nyersanyagban előforduló fém állapotának megfelelő kategóriákat képezve. Továbbá, ki kell alakítani a piro- és hidrometallurgiai előkészítő, és feldolgozó műveletek alapjául szolgáló termodinamikai és kinetikai jellemzők meghatározásához szükséges tudást. Ez képezi a kémiai metallurgiai folyamatok megértéséhez és a technológiák későbbi mélyebb megismeréséhez szükséges elméleti alapokat.

A tárgyhoz kapcsolódó digitális tananyag letölthető.

A tantárgy kommunikációs dossziéja letölthető.

 

Fémkinyerés és tisztítás
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.