Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
Acélmetallurgia alapjai
Utolsó Módosítás: 2014 | 03 | 14 | Utolsó Szerkesztő: Tóth Gergely

A tantárgy célja:

A kurzus során a hallgatók megismerkednek -technológiától függetlenül- az acélgyártás során lejátszódó legfontosabb metallurgiai folyamatok törvényszerűségeivel, sajátosságaival.

Az acélgyártás négy fázis: a fémolvadék, a salak, a gáztér és a tűzálló falazat egymásra hatásában lejátszódó fizikai-kémiai folyamatokból áll. E négy fázis közül elsősorban az olvadékfázis és a salakfázis között lejátszódó folyamatokat fizikai-kémiai törvényszerűségek vezérelik. A fizikai-kémiai alapfogalmak tisztázása a Fizikai-kémia tárgy feladata, ezek közül csupán a legfontosabbakat kell itt ismételnünk és rögzítenünk, a specialitásokat megértenünk. Azért, hogy az olvadék és a salakfázis közötti folyamatok érthetőek legyenek, előbb részletesebben meg kell ismernünk az acélgyártás salakjainak jellemzőtulajdonságait, szerkezetét, a fémolvadékok sajátosságait, s ezek után lehet sorra venni a kísérő, ötvöző és szennyezőelemek reakcióit. Az acélgyártás elméletének tanulmányozása nem nélkülözheti az acélok gáztartalmának ismeretét sem, hiszen ez jelentős felhasználói kritérium.

A tárgyhoz tartozó digitális tananyag letölthető.

A tantárgy kommunikációs dossziéja letölthető.

Acélmetallurgia alapjai
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.