Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
Felületkezelés
Utolsó Módosítás: 2014 | 03 | 14 | Utolsó Szerkesztő: Tóth Gergely

A tárgy célja:

A felület jellemzése, a felületkezelés és a felületmódosítás célja, módszerei; fejlődésük főbb irányai meghatározó hatással vannak életvitelünkre. A felületi technológiák, bevonatrendszerek (kiválasztásuk, kialakításuk technológiai lehetőségei, bevonat-tulajdonságok és a bevonatok funkciói) jelen vannak mindennapjainkban, ez adja a tárgy jelentőségét. A felület előkészítés komplex rendszerét, a fémbevonó /tűzi és diffúziós bevonatok/ és a termodiffúziós felületkezelő eljárásokat, valamint az elektrokémiai módszerekkel képezhető bevonatok (galvanizálás) kiépítését mutatja be e tárgy. A kémiai és elektrokémiai felületsimítás, polírozás és a fémes és nemfémes szerkezeti anyagok korróziója és korrózióvédelme a környezetvédelmi vonatkozásokkal szintén tárgyalásra kerülnek. A szervetlen nemfémes és konverziós bevonatok, tűzi zománcbevonatok, a szerves (lakk, festék, műanyag és gumi) bevonatok készítés szintén megismerhető. A kurzus a bevonatok, felületi rétegek vizsgálatára, minősítésére és javítására is átfogó jellemzést ad. Az ide vonatkozó tribológiai alapismeretek (felület – súrlódás – kenőanyagok – kenéstechnika) és a felületkezelés újabb módszerei (pl. mesterséges gyémántbevonat, vékony felületi polikristályos és amorf rétegek képzése gázfázisból vákuummetallurgiai módszerekkel; PVD, CVD) is bemutatásra kerülnek.

A tárgyhoz kapcsolódó digitális tananyag letölthető.

A nappali és levelező tárgyak kommunikációs dossziéja letölthető.

Felületkezelés
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.