Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
Alapítványok
Utolsó Módosítás: 2014 | 04 | 18 | Utolsó Szerkesztő: Harangi Zoltán

Az alábbiakban az intézetünkhöz közvetlenül kapcsolódó alapítványokról tájékozódhatnak.

Dunaferr a magyarországi kohómérnök képzésért alapítvány

Dunaferrr a magyarországi kohómérnök képzésért alapítvány

Dunaferrr a magyarországi kohómérnök képzésért alapítvány

A DUNAFERR Rt. 1995-ben közérdekű célokat szolgáló, jogi személyként működő alapítványt hozott létre DUNAFERR a Magyarországi Kohómérnök-képzésért Alapítvány néven.

Az alapítvány tevékenységének céljai

  • Az Alapítvány elsődleges célja a Miskolci Egyetemen illetve a Dunaújvárosi Főiskolán folyó graduális és posztgraduális kohászképzés, valamint a Bsc és Msc szintű anyagmérnök képzés és ennek keretében az oktatási, képzési, kutatási, fejlesztési programok és tevékenységek támogatása.
  • A Miskolci Egyetemen illetve a Dunaújvárosi Főiskolán folyó egyéb graduális és posztgraduális képzés a ennek keretében az oktatási, kutatási és fejlesztési programok tevékenységének támogatása.
  • Hozzájárulni az oktatás, képzés személyi, tárgyi feltételeinek megteremtéséhez, fenntartásához, javításához, fejlesztéséhez.
  • A hallgatók képzésének segítése, az elméleti és gyakorlati szakmai oktatás, nyelvi képzés támogatása.
  • Ösztöndíjak alapítása, ha az alapítványi vagyon ezt lehetővé teszi.
  • Segítséget nyújtani a nemzetközi kapcsolatok kiépítéséhez, fenntartásához, a hallgatók illetve oktatók külföldi tanulmányútjaihoz.
  • A képzést segítő kutatási, fejlesztési programok segítése, támogatása.
  • A fenti célok elérését segítő vagyon növelése érdekében vállalkozási tevékenység folytatása.

 

Born Ignác Fémmetallurgiai alapítvány a fémmetallurgus mérnök képzésért

Born Ignác

Born Ignác

A Miskolci Egyetem Kohómérnöki Karán fémmetallurgus szakirányon tanuló hallgatók oktatásának, tanulásának elősegítése, a hallgatói munkához szükséges eszköz és anyagvásárlások, a kiemelkedő hallgatói munkát végzettek jutalmazása, ösztöndíj adományozása, támogatni a fémmetallurgus hallgatók kezdeményezéseit, melyek az alapítvány céljával egybeesnek.

 

 

Nándori Gyula Alapítvány

Nándori Gyula professzor úr

Nándori Gyula professzor úr

Az Alapítvány segíti a Miskolci Egyetem tehetséges, ill. szociálisan rászoruló öntészet szakirányos
hallgatóinak tanulmányi munkáját ösztöndíj adományozásával.
Támogatja az öntészet szakirányos hallgatók üzemlátogatásokon és üzemi szakmai gyakorlatokon
való részvételét a költségek vagy azok egy részének biztosításával.
Támogatja az öntészet szakirányos hallgatók tudományos diákköri munkákban, tudományos
kutatásokban való részvételét hallgatói kutatói ösztöndíj biztosításával, kiemelkedő teljesítményeik
jutalmazásával.
Segíti az öntészeti képzés színvonalának javítását jegyzetek és oktatási segédletek készítésének,
könyvek, folyóiratok, műszerek, gyakorlati oktató berendezések, szoftverek beszerzésének
támogatásával.
Az oktatói utánpótlás javítása érdekében támogatja az oktatók és kutatók kiemelkedő
tevékenységének erkölcsi-anyagi elismerését; tanulmányutakon, ill. hazai és nemzetközi szakmai
rendezvényeken való részvételét.
Támogatja az öntészettel kapcsolatos egyetemi rendezvényeket, konferenciákat, szakmai
tanácskozásokat a szervezési költségek vagy azok egy részének biztosításával.
Támogatja azokat a hallgatói vagy fiatal kutatói kezdeményezéseket, melyek az alapítvány céljaival
egybeesnek, s más alapítványnál támogatásban nem részesülnek.

Élete és munkássága
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1ndori_Gyula

Dr. Nándori Gyula professzor emlékkiállításának honlapja
/Miskolci Egyetem 2006. május 19. – 2007. augusztus 31./
/Öntödei Múzeum 2006. október 15. – 2007. december 31./
http://kvt96.lib.uni-miskolc.hu/muzeum/kiallitas/nandori_gyula/

Az öntészeti felsőoktatás megőrzését és fejlesztését segítő “Nándori Gyula” Alapítvány
Alapító: Dr. Bakó Károly egyetemi magántanár
Alapító okirat
A Miskolci Törvényszék végzése

A “Nándori Gyula” Alapítvány adatai
Adószám: 18522907-1-05
Bankszámla száma: OTP 11734004 – 20513573
IBAN: HU55 1173 4004 2051 3573 0000 0000

 

Alapítványok
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.