Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
Archeometallurgia régészeti vonatkozásai
Utolsó Módosítás: 2014 | 04 | 18 | Utolsó Szerkesztő: Tóth Gergely

A kurzus célja és leírása:

A kurzus általános célja, hogy az Archeometallurgia kiegészítő MSc-szakirány műszaki, természettudományi vonatkozásai mellett, a szakirány alapvető interdiszciplináris jellege szerint, az archeometallurgia régészeti alapvetéseivel is megismertesse a hallgatókat. Szem előtt tartva, hogy az archeometallurgia alapvetően a régészetet, illetve technikatörténeti kutatásokat segítő szakterület, a kurzus arra törekszik, hogy a kiegészítő szakirányt választó anyag-, illetve kohómérnök mesterszakos hallgatók archeometallurgiai tanulmányaik, kutatásaik, vizsgálataik eredményes elsajátítása, illetve kivitelezése érdekében tisztában legyenek a vonatkozó régészeti fogalmakkal, eljárásokkal, alapvetésekkel.

A tárgy foglalkozik a modern multidiszciplináris régészet-tudomány kibontakozásának főbb mozzanataival, mai tudomány-rendszertani helyével. Bemutatja az archeológia korszakbeosztását s napjaikban művelt tudományterületeit. Közöttük kiemelten tárgyalja az archeometriát. Tömören ismerteti a régészeti szakmódszertant, különös tekintettel a fémleletek elsődleges feldolgozására, konzerválására és restaurálására. Megismerteti a hallgatókat a  régészeti korszakok fémtárgy-tipológiájával, az  egyes mindennapi használati eszközök, ékszerek alkalmazásával. Részletesen foglalkozik a fémtárgyak archeometallurgiai vizsgálati eredményeinek komplex archeológiai értékelésével.

Ezáltal a kiegészítő szakirányt választó mérnökhallgatók hatékonyabban, célirányosabban részt tudnak venni a régészetet segítő műszaki, anyagvizsgálati munkákban, amelyre az igény az utóbbi évtizedekben – az anyagvizsgálati lehetőségek, módszerek fejlődésével – már nem csak külföldön, de hazánkban is egyre intenzívebben jelentkezik.

nappali és levelező tantárgy kommunikációs dossziéja letölthető.

Archeometallurgia régészeti vonatkozásai
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.