Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
default_featured_img">
Dr. Tóth Levente
Utolsó Módosítás: 2014 | 04 | 15 | Utolsó Szerkesztő: Tóth Gergely

Dr. Tóth Levente szakmai önéletrajza letölthető.

MTMT publikációs jegyzék.

Önéletrajz

Személyi adatok:
Név: Dr. Tóth Levente
E-mail: onttothl@gold.uni-miskolc.hu
Nemzetiség: magyar
Szül. idő: 07 02 1944

A munkáltatóm 1967 óta az Nehézipari Műszaki Egyetem, ill. a Miskolci Egyetem.
Ez időalatt végig az Öntészeti Tanszéken dolgoztam, 1967-1979-ig tanársegédként, 1979-1998-ig adjunktusként, 1998-tól docensként.
Ezen időszak alatt több ciklusban voltam a Kari Tanács tagja és szinténtöbb ciklusban az
Egyetemi Tanács tagja.
A Kari Tanács először 1998-ban választott dékánhelyettessé, majd a ciklus vége után, 2002-ben ismét megválasztott.
2000. július 1.-vel kezdődően elnyertem az Öntészeti Tanszék vezetői megbízatását.
Ezeken kívül még számos kisebb nagyobb funkciót töltöttem be (Szakszervezet, különféle
bizottságok, Közalkalmazotti Tanács). Jelenleg tagja vagyok a Közbeszerzési Bizottságnak,
több alapítvány kuratóriumának, az Egyetemi Fegyelmi Bizottságnak, stb.
A legfontosabb feladatom az oktató munka
Az egyetemi pályafutásom alatt kezdetben gyakorlatokat vezettem, majd önállóan adtam elő
és fejlesztettem az „Öntödei gépek” c. tárgyat (amelyhez jegyzetet is írtam.
Az idők folyamán egy tárgy (Fémöntészet) kivételével az öntészeti képzés minden alapvető
tárgyát oktattam.
Jelenleg az „Elméleti öntészet”, az „Öntödei gépek üzemtana”, az „Öntészet” és az
„Öntéstechnológia” c. tárgyakat adom elő.
Az órarendi órákon kívül számos TDK munkát és több tucat diplomatervetkonzultáltam,
résztvettem intézményi, országos és nemzetközi TDK konferenciákon.
Jelenleg a PhD-képzésben két tárgyat oktatok és 1 főnappali, valamint 3 főlevelező
doktorandusz tudományos munkáját vezetem.
A hallgatókkal együtt is, de magam is számos alkalommal vettem részt üzemi gyakorlatokon.
Munkába lépésem óta folyamatosan veszek részt kutatómunkákban. Ezek volumene és
intenzitása változó, az 1990-es években gyengébb volt, de most – miveldoktoranduszaim
vannak, – ismét felfelé ível. Ezek a következőhónapokban válnak közlemény éretté.
A régi típusú (KK) ipari kutatás alig fordul elő. A KKK pedig még csak most kezd indulni.
Finanszírozatlan kutatást pedig eredményesen végezni nem lehet.
Az oktató és kutató tevékenységen kívül a harmadik főtevékenységi kör, amit végzek
a szolgálat.
Három éve töltöm be a tanszékvezetői tisztet.
Ezalatt korszerűsítettük a tantervünket, fejlesztettük tananyagainkat, a szakirányunk népszerű
a hallgatók körében. Sikerült elindítani az oktatói kor fiatalítását (felvettünk egy fő
tanársegédet) és ezt 2005-2006-ban folytatni kívánjuk.
Az előzőidőszakhoz képest jelentősen javultak ipari kapcsolataink, amelyet bizonyít az
iparágunk részéről számunkra biztosított jelentős szakképzési hozzájárulás, valamint az
oktatási együttműködés. Ezek eredményeképpen, az öntőipar képviselőivel is egyeztetett
prioritásoknak megfelelőfejlesztési koncepció alapján elkezdtük a tanszék
eszközállományának korszerűsítését is.
Dékánhelyettesként jelenleg az általános dékánhelyettesi funkciót látom el, elnöke vagyok az
Oktatási, a Tanulmányi és a Minőségbiztosítási Bizottságnak.
Iskolai végzettségem: okleveles kohómérnök (MSc) metallurgus szakon.
Először Dr. univ. (1979), majd PhD (1998) címet, ill. fokozatot szereztem.
Az elméleti készségeken kívül jelentős gyakorlatot szereztem kísérletek megtervezésében és
gyakorlati kivitelezésében.
Könnyen tanulok nyelveket.
A magyar anyanyelvemen kívül a következőnyelveken tanultam:
- orosz: (kandidátusi nyelvvizsga) gyakorlott beszédkészség, szövegértés.
Folyékony olvasás, beszéd és írás,
- angol:(középfokú állami nyelvvizsga) Folyékony olvasás, beszéd és írás,
- német: megfelelőolvasási, beszédkészség, a nyelvtani tudás hiányos, szakmai
nyelvismeret megfelelő,
- latin: (gimn. érettségi) olvasási készség megfelelő, aktív nyelvtudás már gyenge.
Véleményem szerint kellően be tudok illeszkedni különféle közösségekbe,
együttműködési készségem megfelelő.
Egyetemen kívüli szervezetekben is tevékenykedem.
Egy cikluson keresztül voltam az OMBKE Egyetemi Szakosztályának a titkára.
Résztveszek akadémiai bizottságok munkájában:
Tagja vagyok:
- A MTA Metallurgiai Bizottság Kémiai Metallurgiai Albizottságának
- M.A.B. Kohászati Szakbizottság (M.A.B. K.Sz)
Elnöke vagyok:
- M.A.B.K.Sz. Metallurgiai és Fémtechnológiai Munkabizottságának.
Saját véleményemtől logikus érvek alapján lehet eltéríteni. Sokszor voltam tartósan is
multikultúrális környezetben, ez nem okozott problémát.
Szeretem és elfogadom a világos, logikus, átlátható okfejtést, dolgokat, szervezési sémákat,
munkamódszereket, feladatokat, tevékenységi algoritmusokat.
A sötét, zavaros dolgokat nem tolerálom.
A szervezési, vezetési munkával kapcsolatban tudatosan tanulmányoztam különféle, főként
amerikai, szakirodalmakat.
Mindig (gyerekkoromban is) vonzódtam a technikai dolgok iránt. Ezért a berendezéseinket
szeretem kezelni, dolgozni velük.
A számítástechnikai készségeimet folyamatosan fejlesztem.
Úgy érzem, hogy az elmúlt négy év alatt a személyiségemsokat változott, főként a
vezetői gyakorlatnak köszönhetően.

Publikációk 

1. Újabb kutatási eredmények a műgyanta kötésűmagokból képződőgázok nyomásának
hatásaival kapcsolatban
Előadás: elhangzott a 16. Magyar Öntőnapokon
2001. okt. 14-16 Lillafüred
2. Az öntőforma-fém határfelületén létrejövőjelenségek
Társszerző: Mezzölné Sinka Tünde
Előadás: elhangzott Bányászati Kohászati és Földtani Konferencia
2003. ápr. 11-13 Zilah, Románia
3. Az öntvények gyártásakor alkalmazott műgyanta kötésűmagokból képződőgázok
nyomásának vizsgálata
Társszerző: Mezzölné Sinka Tünde
Előadás: elhangzott AKK Tudományos ülésszaka
2001. szept. 11-12
4. Beszámoló a Kohómérnöki Kar utolsó félévének és az Anyag- és Kohómérnöki Kar
elsőfélévének fontosabb történéseiről.
Társszerző: Dr. Kaptay György, Zambóné BenkőMária, Dr. Roósz András
Megjelent: BKL Kohászat (133. évf.) 6-7. sz. 221-229 old.
5. Formázhóanyagok újrahasznosítása
Társszerző: Détári Anikó
Előadás:elhangzott: Bányászati és Földtani Konferencia 2004. máj. 20-24
Petrozsény, Románia

Dr. Tóth Levente
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.