Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
Kekesi">
Prof. Dr. Kékesi Tamás (PhD. mult., Dr. habil., DSc.)
Utolsó Módosítás: 2014 | 03 | 04 | Utolsó Szerkesztő: Tamas Kekesi

Aktuális:

Elérhetősége az intézetben:

Információk:

Születési adatok:

1960.  11. 29., Miskolc, Magyarország

Iskolák, képzések:

1991 – 1994: Tohoku University, Japán. Különleges doktori képzés japán állami kutatói „Monbusho” ösztöndíjjal
1979 – 1984: Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc, Kohómérnöki kar, Metallurgus szak, Vas-és fémkohász ágazat
1974 – 1979: Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc
1967 – 1974: 39.sz. Általános Iskola, Miskolc.

Munkahelyek, beosztások:

2013 – Tudományos és nemzetközi rektorhelyettes, Miskolci Egyetem,
2006- Egyetemi tanár, Miskolci Egyetem,
2006 – 2010 Dékánhelyettes, Miskolci Egyetem,
2001 – 2006: Egyetemi docens, Miskolci Egyetem,
1999 – 2001: JSPS ösztöndíjas vendégkutató, Tohoku University, Japan,
1995 – 1999: Egyetemi docens, tanszékvezető, Miskolci Egyetem,
1991 – 1994: Monbusho állami ösztöndíjas kutató, Tohoku University, Japan
1991 – 1991: Egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem,
1988 – 1991: Tudományos munkatárs, Miskolci Egyetem,
1986 – 1988: Tanszéki mérnök, Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc,
1984 – 1986: Acélgyártó olvasztár, Lenin Kohászati Művek, Miskolc-Diósgyőr.

Tudományos fokozatok:

2006 – MTA doktora (DSc),
Disszertáció címe: “Anioncserés elválasztások ultra-nagy tisztaságú réz előállítására”

2005 –  Dr.habil.
Habilitációs füzet címe: “Kombinált anioncserés elválasztások sósavas oldatokban ultra-nagy tisztaságú átmenetifémek előállítására”

1995 – Dr.Eng., (japán PhD, Tohoku University)
Disszertáció címe: “A novel method of copper purification by anion exchange in chloride media”

1992 – Műszaki tudomány kandidátusa (CSc, PhD)
Disszertáció címe: “Az elektrolitos rézfinomításnál fellépő polarizáció kialakulása, jellemzői és befolyásolhatósága”

1991 – Egyetemi doktor (Dr.Techn., Dr.Univ.),
Disszertáció címe: “Az egyenáramú (DC) és pólusváltásos (PCR) elektrolitos rézfinomításnál fellépő polarizáció jellemzői és szerepe az elektrolízis feszültségigényében”

Képesítések:

1986 – Acélgyártó olvasztári üzemi vizsga, Lenin Kohászati Művek

1984 – Okleveles kohómérnök (kitüntetéssel) Nehézipari Műszaki Egyetem Vas- és Fémkohász Ágazat. (diplomamunka: Bergakademie Freiberg, Németország „Az elektrolitáramoltatás hatása a réz elektrolitos rafinálás hatékonyságára és a katódos polarizációra”).

Szakmai-tudományos munkásság:

Az acélgyártásban szerzett ipari tapasztalatok birtokában a kutatómunkában igyekeztem további jártasságot szerezni. Ez irányú tevékenységem a primer és szekunder nyersanyagokból történő fémkinyerés, fémtisztítás és az ultra nagy tisztaságú fémek előállítása területein bontakozott ki. A disszertációkban megjelenő eddigi fő tudományos kutatási területeim egyrészt az elektrolitos raffináláshoz, másrészt a komplex képző nedves közegben végzett ioncserés elválasztásokhoz és a különleges tisztaságú fémek előállításához kapcsolódtak. Ipari megbízások keretében, főleg a másodnyersanyagok hasznosítása, ártalmatlanítása, a fémek tisztítása, illetve az értékes fémek kinyerése témákat művelem. Különböző érdekeltségű kutatási témákat vezettem a Mechatronikai és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ keretein belül, majd az Uni-flexys Nonprofit Kft, később pedig központi pályázati programok támogatásával. legutóbb három TÁMOP projektekben is láttam el szakmai vezetői, illetve tudományos műhelyvezetői feladatokat. Közvetlen ipari partnerségben a különleges fémkinyerő technikákhoz, a fémolvasztási és olvadékkezelési módszerekhez, illetve salak- és egyéb melléktermék-feldolgozáshoz kapcsolódó kutató-fejlesztő munkákat vezetek. Irányítási feladatként 2006 és 2010 között vállaltam a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar dékánhelyettesi megbízatását, ezt követően a Metallurgiai és Öntészeti Intézetben a Kémiai Metallurgiai és Felülettechnikai Intézeti Tanszék vezetését, 2013-tól pedig ennek az intézetnek az igazgatói tisztségét is betöltöm. Legutóbbi kinevezésem alapján, 2013-tól a Miskolci Egyetemnek vagyok a tudományos és rektorhelyettese.

Idegen nyelvek ismerete:

Angol: folyékony beszéd és írás, felsőfokú állami nyelvvizsga, több mint 5 éves folyamatos külföldi nyelvhasználat.

Francia: folyékony beszéd, olvasás és szükség szintű írás, középfokú állami nyelvvizsga,

Német, szlovák és román: szakirodalom feldolgozási és szükség szintű társalgási szint,

Japán: társalgási szint.

Tudományos kitüntetések, elismerések, ösztöndíjak:

„2003 Extraction and Processing Science Award”, The Minerals, Metals and Materials Society (USA), 2003.
Széchenyi István Ösztöndíj, 2001­2004.
Tudományos Díj, Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága, 2001.
Japan Society for the Promotion of Science kutatói ösztöndíj, Japán, 1999­2001.
Monbusho különleges kutatói ösztöndíj, Japán 1991­1994.

Külföldi meghívások:

2003 – Helsinki Univ. of Technology, Espoo, Finnország, 1 hét Erasmus vendégelőadó.
1999-2001 – Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) ösztöndíj, Tohoku University, Institute of Advanced Materials Processing, Sendai, Japán, 2 év.
1991-1994 – Monbusho japán állami ösztöndíj, Tohoku University, Institute of AdvancedMaterials Processing, Sendai, Japán, 3 év (és további 4 hónap saját finanszírozásban).

Tagság szakmai-tudományos társaságokban:

1983 – Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE),
1990 – Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága, Kohászati Szakbizottság,
1995 – International Committee for Study of Bauxites, Alumina and Aluminium ­ ICSOBA Magyar Bizottsága,
1995 – Magyar Tudományos Akadémia Metallurgiai Bizottság,
1993-2001 – Japan Institute of Metals, A Miskolci Egyetem Nemzetközi Rektorhelyettesének Tanácsadó Testülete.
2001 – European Integration Studies, idegen nyelvű folyóirat szerkesztőbizottsága,
2003 – The Minerals, Metals & Materials Society,
2003-2006 – ME Műszaki Anyagtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa.
2005 – Bányászati és Kohászati Lapok – Kohászat Szerkesztőbizottsága.

Tisztség a szakmai tudományos testületekben:

1995-1999 Az OMBKE Fémkohászati Szakosztály egyetemi összekötője,
2003 -Magyar Tudományos Akadémia Metallurgiai Bizottság Kémiai Metallurgiai Albizottsága titkára,
2003-2005 – Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága, Kohászati Szakbizottság, Metallurgiai és Fémtechnológiai Munkabizottsága titkára,
2005 – Magyar Tudományos Akadémia Metallurgiai Bizottság titkára.

Közreműködés külföldi nemzetközi konferencián:

2004 – International Symposium on Ultrapure Materials: Processing, Characterization and Applications, ISUPM­2004, 22­23 Nov. 2004, Hyderabad, India, Member of the International Advisory Committee. 2005 Symposium on Advanced Aqueous Processing, EUROMAT­2005, 5­8 Sept.

2005 – Prague, Czech Republic, Szimpózium szervező és szekcióelnök. 2007 Symposium on Advanced Aqueous Processing, EUROMAT­2007, 10­13 Sept.

2007 – Nuremberg, Germany, Szimpózium szervező és szekcióelnök.

Oktatási tevékenység

A Lenin Kohászati Művek Kombinált Acélművében szerzett üzemi gyakorlat után, a Miskolci Egyetemen 1986 óta folyamatosan töltök be kutatói, majd oktatói­kutatói munkaköröket. Eközben összesen 5 évnél is hosszabb külföldi kutatói tevékenységet is vállaltam Japánban. Már az egyetemi pályám kezdetén, tanszéki mérnökként, tudományos munkatársként jelentős mértékben részt vettem a tanszéki oktató­ és kutatómunkában. Elhivatottnak éreztem magamat több tárgy számpéldás és laboratóriumi gyakorlatainak a vezetésére, miközben számos tanszéki kutatási témában is tevékenyen vettem részt. Később egyetemi tanársegédként, adjunktusként egyre nagyobb oktatási feladatokat vállaltam és részt vettem a „Színesfémek Metallurgiája” c. egyetemi tankönyv megírásában. Az utóbbi 5 évben – fokozatos tantervi átalakítások mellett ­ oktatott tárgyak az alábbiak:

Nappali tagozat, Anyagmérnöki BSc és Kohómérnöki MSc Szakokon:

Nemes és ritkafémek metallurgiája (2e+1gy)
Szinesfémmetallurgia (BSc, 2e)
Szinesfémmetallurgia II. (BSc, 2gy)
Könnyűfémmetallurgia (BSc, 2e+1gy)
Fémelőállítás (BSc, 2e)
Fémkinyerés és tisztítás (BSc, 1e+1gy)
Ultranagytisztaságú fémek előállítása (Szabadon választott, 2e)
Fémelőállítás folyamattana (MSc, 3e)
Kémiai metallurgia (MSc, 2e+2gy)
Színesfémmetallurgia technológia (BSc, 2e+2gy)
Fémtechnológia (BSc, 2e+3gy)
Alumínium és könnyűfémtechnológia (BSc, 2e+1gy)
Hidro­- és elektrometallurgia (MSc, 1e+1gy)
Pirometallurgia (MSc, 2e+1gy)
Fémtechnológiák (MSc, 3e+2gy)

Az MSc tárgyak a jelentkezési és indítási feltételeknek megfelelően változó rendszerességgel futnak egyenes és keresztféléves képzésekben is. Továbbá a levelező képzésben is végzem a megfelelő tárgyak oktatását. Minden tárgy esetében tartom az előadásokat, valamint a gyakorlati órákat is. Csak a laborgyakorlatok esetében veszek igénybe közreműködő segítséget.

Publikációk:

A kutatómunkám eredményei alapján készített publikációim részletes jegyzéke itt érhető el, amely az alábbiak szerint összegezhető:

4 db doktori disszertáció (1 angol nyelven),
1 db habilitációs füzet,
5db könyvfejezet (3 angol nyelven),
53 db szakfolyóirat cikk (34 idegen nyelven),
38 db nyomtatott teljes terjedelmű konferencia előadás (31 angolul),
15db nyomtatott konferencia absztrakt (mind angolul),
25 db nyomtatásban nem megjelent, illetve poszter előadás (14 angolul),
23 db kutatási zárójelentés (2 angolul).
5 db nemzetközi szabadalom (idegen nyelven),
2 db magyar szabadalmi bejelentés

Részletes publikációs lista itt letölthető.

A legfontosabb pályázati és K+F munkák:

A Fémkohászattani Tanszéken, majd a Metallurgiai és Öntészeti Tanszéken és legutóbb a Metallurgiai és Öntészeti Intézetben 1990­ig résztvevő kutatóként, majd 1995­től témavezetőként végzem a kutatási tevékenységemet. Ennek során törekszem az intézet szűkös humán erőforrását, valamint az erre alkalmas hallgatókat a lehetőségek szerint bevonni. Az utóbbi 10 év legfontosabb általam kezdeményezett és vezetett K+F témáit, megbízóit és a körülbelüli vállalási összegeit az alábbi listán emelem ki:

Timföldgyári oldatokból történő gallium előállítás fejlesztése. (MAL Rt. Mechatronikai és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ, Miskolci Egyetem) (2001­2003). (5M Ft)

Alumíniumolvadék­kezelés az öntés előtti hatékony tisztítás érdekében. (MAL Rt. Mechatronikai és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ, Miskolci Egyetem) (2001 ­ 2004). (6M Ft)

Ioncserés és precipitációs elválasztási módszer kloridos oldatokban ultra­nagy tisztaságú átmenetifémek előállítására., Az OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok) által támogatott kutatás, T 037550, (2002 ­ 2004). (7,5 MFt)● Alumíniumolvadék tisztítása. (ALCOA­Köfém Kft. ­ Mechatronikai és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ, Miskolci Egyetem) (2005 ­ 2007). (6 MFt)

Leégés és az anyagforgalmi mérleg vizsgálata az alumíniumolvasztásnál. (ALCOA­Köfém Kft.­ ME, Metallurgiai és Öntészeti Tanszék) (2008­2009) (7 MFt)

Leégés, illetve anyagforgalmi mérleg meghatározása az olvasztókemencében. ALCOA­Köfém Kft.­ Uniflexys Kft ­ ME, Metallurgiai és Öntészeti Tanszék) (2010) (9 MFt)

Ónhulladék feldolgozására, tisztítására és ártalmatlanítására alkalmas technológia kifejlesztése és optimalizálása ­ ­Borsodi Tranzit Kft., REG_EM_KFI_09 (2009) –ONRITRAN, Baross Gábor Program, NKTH. (2010­2011) (54 MFt)

A réz finom­tisztító eljárások feltételeinek és hatékonyságának meghatározása. Kienle­Spiess Hungary Kft. (2009­2011) (12 MFt)

Alumíniumolvasztás során keletkező salakok mennyisége, minősége és ezek összefüggései a fémveszteségekkel. ALCOA­Köfém Kft.­ ME, Metallurgiai és Öntészeti Intézet (2011) (11.5 MFt)

A TÁMOP 4.2.1.B­10/2/KONV­0001­2010 jelű pályázat keretein belül a 2. Kiválósági Központhoz tartozó 1. Tudományos Műhelyben a fémtartalmú másodnyersanyagok hasznosításával foglalkozó K+F kutatási projekt vezetése (2011­2013) (6MFt)

TÁMOP­4.1.2.A/1­11/1 Kompetencia alapú, korszerű, digitális komplex tananyagmodulok létrehozása és on­line hozzáférésük megvalósítása fémtechnológiákhoz kapcsolódó felsőfokú műszaki képzési területeken, szakmai vezetés és a „Kémiai metallurgia” tananyag kidolgozása magyar és angol nyelven (2011 – 2013)

TÁMOP­4.2.2.A­11/1/KONV­2012­0019 „Környezetbiztonságos forraszanyagok anyagtudományi alapon történő fejlesztése primer és másodnyersanyagokból a járműipar számára” c projekt szakmai vezetése, valamint „Az ólommentes forrasztáshoz szükséges nagy tisztaságú alapanyagok kinyerése másodnyersanyagokból” témát kidolgozó Tudományos Műhely vezetése (65 MFt)

Prof. Dr. Kékesi Tamás (PhD. mult., Dr. habil., DSc.)
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.