Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
Dr. Fegyverneki György
Utolsó Módosítás: 2014 | 04 | 06 | Utolsó Szerkesztő: Tóth Gergely

Dr. Fegyverneki György szakmai életrajza letölthető.

MTMT publikációs lista.

SZAKMAI ÉLETRAJZ

 

  1. I.                   Személyi adatok

 

Név:                                        Dr. Fegyverneki György

Születési hely, idő:               Miskolc, 1978.04.12.

Munkahely:                           NEMAK Győr Alumíniumöntöde Kft.

Telefonos elérhetőség:        +36 20 555 2846

E-mail cím:                           gyorgy.fegyverneki@nemak.com

 

  1. II.               Tanulmányok

Miskolci Egyetem, Anyag- és Kohómérnöki Kar,

Okl. kohómérnök, öntészet szakirány, 2001

Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar,

Kerpely Antal Anyagtudományok és technológiák Doktori Iskola, 2003-2006

PhD fokozat,  2007.

 

  1. III.            Szakmai gyakorlat

1998, UBP Csepel Vas-és Acélöntöde, 1hónapos hallgatói gyakorlat

1999, Rába Kispesti Öntöde és Gépgyár, Vas és Acélöntöde, 1hónapos hallgatói gyakorlat

2000, Fachhochschule Aalen, nyomásos öntészeti laboratórium, 6 hónap

2001, VAW Alumíniumtechnika Kft, diplomatervező hallgatói gyakorlat

2001-2004, VAW hengerfejöntöde, gyártástechnológus,

új termékek gyártásba való bevezetéséért felelős

2005 január – május, Project Technical Support Leader

2005. május – 2007 május, Junior Project Manager

új termékprojektek műszaki támogatása,

Projekt vezetőként hozzá tartozott a cégcsoport első kínai projektjének gondozása, mely egyébként értékét tekintve a legnagyobb volumenű a Magyarországról Kínába irányuló kereskedelmi forgalomban, továbbá a szentgotthárdi Opel Hungary-nek gyártott 1,6 l-es Opel hengerfejek gyártásba való bevezetése is.

2007. május 2-től a cégnél újonnan megalakított Termék és Folyamatfejlesztési csapatot vezeti, melynek célja a napi termelés hatékony technológiai támogatása mellett az új technológiák megismerése és meghonosítása.

2009.január 1-től a Projekt Management és Fejlesztési osztály vezetője.

 

  1. IV.             Egyéb ismeretek, tevékenységek

Fegyverneki György már nappali tagozatos hallgató korában aktív kutatómunkát végzett, ezt bizonyítja a németországi ERASMUS tanulmányút is. Tanulmányai során elnyerte a tanulmányi emlékérem bronz fokozatát 2 alkalommal, és az ezüst fokozatát is, továbbá 1999-ben elsőként kapta meg a DUNAFERR-díjat. Az Öntészeti Tanszék oktató munkájába már demonstrátorként bekapcsolódott. Diplomamunkája jeles minősítésű volt. A doktori képzésben az üzemi szakmai munka mellett vett részt, a képzési követelményeket a 3éven belül teljesítette.  Eredményeit folyamatosan, hazai és nemzetközi konferenciákon önállóan mutatta be és publikálta.

A PhD fokozat megszerzése után a munkahelyén fejlesztési vezetőként hasznosítja a kutatási ambícióit. Az elért eredményei alapján beadott pályázatával a Magyar Öntészeti Szövetség tudományos díját nyerte el 2006 májusában.  Tudományos munkájában következetes és mindig hiteles. Fiatal munkatársait mind szakmailag mind emberileg segíti, s tapasztalatait nagy lelkesedéssel adja át. 2009 szeptemberében elnyerte a Dr. Nándori Gyula emlékérmet illetve november 3-án, a Tudomány napja keretében eddigi tevékenységének elismeréseként átvehette az MTA-MAB Tudományos díjat.  A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Metallurgiai és Öntészeti Intézet Öntészeti Tanszék munkájában üzemi szakemberként vesz részt. Tantárgyjegyzője a Fémöntészet MSc öntészet szakirányos tárgynak. A NEMAK Győr Alumíniumöntöde Kft. és a Miskolci Egyetem kutatási együttműködésének felelős vezetője, ezen keresztül is segíti az egyetemi kutatási eredmények üzemi hasznosítását.

Dr. Fegyverneki György
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.