Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
GergaO-featured">
Dr. Grega Oszkár
Utolsó Módosítás: 2014 | 04 | 05 | Utolsó Szerkesztő: Tóth Gergely

Személyi adatok
Név: Dr. Grega Oszkár
E-mail: o.grega@upcmail.hu
Születési dátum 1949.06.28.

Szakmai tapasztalat

2014-től címzetes egyetemi docens
Főbb tevékenységek és feladatkörök: egyetemi oktatás
A munkáltató neve és címe: Miskolci Egyetem

2011-től igazságügyi szakértő (nem munkaviszonyban)
Főbb tevékenységek és feladatkörök: hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság védelem, kohászati berendezésgyártás, öntés, hőkezelés, alumínium és színes fémek kohászata

A munkáltató neve és címe: egyéni vállalkozó.
Tevékenység típusa, ágazat műszaki szakértés, állami hatóság

2004-2009: egyetemi docens
Főbb tevékenységek és feladatkörök: egyetemi oktatás, kutatás
A munkáltató neve és címe:
Miskolci Egyetem, Metallurgiai és Öntészeti Tanszék 3515 Miskolc Egyetemváros

2003-2004: docens, tanszékvezető
Főbb tevékenységek és feladatkörök: egyetemi oktatás, kutatás
A munkáltató neve és címe:
Miskolci Egyetem, Vaskohászattani Tanszék 3515 Miskolc Egyetemváros

2002-2003: ügyvezető igazgató
Főbb tevékenységek és feladatkörök: Kutatás, fejlesztés, analitika
A munkáltató neve és címe:
FUROL Kft. 3519 Miskolc Vadgalamb út 12.
Tevékenység típusa, ágazat: Magánvállalkozás

2001-2002: termelési és műszaki igazgató
Főbb tevékenységek és feladatkörök: Termelésirányítás, fejlesztés, karbantartás, beruházás
A munkáltató neve és címe:
DAM Steel Speciális Acélgyártó Rt. Miskolc, Vasgyári út 43.
Tevékenység típusa, ágazat: felsővezető, műszaki, acélipar

1991-2001: műszaki fejlesztési igazgató
Főbb tevékenység, feladatkörök: stratégiai fejlesztés, beruházás, környezetvédelem
Tevékenység típusa, ágazat: felsővezető, nehézipar, multinacionális vállalkozás
A munkáltató neve és címe: Dunaferr Dunai Vasmű, Dunaújváros Vasmű tér 1-3

1992-2001: külső tudományos munkatárs
Főbb tevékenységek és feladatkörök:
egyetemi oktatás, kutatás, tapasztalatcsere
A munkáltató neve és címe:
Reinisch Westfällische Technische Hochschule, Aachen, Németország
Tevékenység típusa, ágazat: egyetemi oktatás, felsőoktatás

1975-1991: Egyetemi adjunktus
Főbb tevékenységek és feladatkörök: Egyetemi oktatás, kutatás
A munkáltató neve és címe:
Nehézipari Műszaki Egyetem Miskolc Egyetemváros

1972-1975: Műszaki titkár
Főbb tevékenységek és feladatkörök: Műszaki ügyintézés.
A munkáltató neve és címe:
Borsodi Ércelőkészítő Mű
Tevékenység típusa, ágazat: Állami nagyvállalat

Tanulmányok

2013- jelenleg, 2014 júniusig: LEAN szakmérnök, regisztrált pályázatíró

LEAN menedzsment, Termelés és operációs menedzsment, Mérés, minősítés, Minőségmenedzsment
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés: GKM, TEMPUS multiplikátorképző

Időtartam

2005: euromenedzser
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés: Közgazdaságtan, vezetési ismeretek, menedzsmentismeretek, stratégiai tervezés, marketing, beruházások menedzsmentje, EU ismeretek, jog.
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa: Internationales Institut für Recht- und Unternehmensführung
Hochschule, Reicharthausen, Németország
1995-1997: Szakokleveles euromenedzser
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés
Közgazdaságtan, vezetési ismeretek, menedzsmentismeretek, stratégiai tervezés, marketing, beruházások menedzsmentje, EU ismeretek, jog.
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa
Modern Üzleti Tudományok Főiskola, Tatabánya

1997: Ph.D. tudományos fokozat
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés
műszaki tudomány, anyagtudományok és technológiák
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa
Miskolci Egyetem

1980: Műszaki doktor
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés
Acélmetallurgia, hulladékhasznosítás
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa:
Nehézipari Műszaki Egyetem

1967-1972: Okleveles kohómérnök
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés:
Mérnöki tudományok, vas-és fémkohász ágazat
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa
Nehézipari Műszaki Egyetem

1963-1967: vegyésztechnikus
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés:
Vegyipari ismeretek
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa:
Irínyi János Vegyipari Technikum Kazincbarcika

Egyéni készségek és kompetenciák
Anyanyelv: magyar

Egyéb nyelv(ek):

Szövegértés

Beszéd

Írás

Hallás utáni értés

Olvasás

Társalgás

Folyamatos beszéd

német

német

német

német

német

angol

angol

Európai szint (*) Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd
Nyelv német német német német német
Nyelv angol angol
(*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei

Társas készségek és kompetenciák:
KÖZEPES ÉS NAYGYSZÁMÚ BEOSZTOTT IRÁNYÍTÁSA, RÉSZVÉTEL ÉS VEZETÉS TEAM MUNKÁBAN, PROJEKTMENEDZSMENT
IPARI KUTATÁSOK TERVEZÉSE, IRÁNYÍTÁSA
TÁRGYALÁSVEZETÉS, TÁRGYALÁSOK, NAGYLÉTSZÁMÚ ÉRTEKEZLETEK, WORKSHOPOK IRÁNYÍTÁSA MULTIKULTURÁLIS KÖRNYEZETBEN IS
ELŐADÓKÉSZSÉG (IPARI FELSŐVEZETŐKÉNT SZERZETT KÉPESSÉGEK)

Szervezési készségek és kompetenciák:
MUNKAHELYEN SZEMÉLYEK, FORRÁSOK ÖSSZEHANGOLÁSA, FOLYAMATOK KOORDINÁLÁSA, FELADATMEGHATÁROZÁS KÉPESSÉGEK ALAPJÁN, PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ JÓ ÉRZÉK, LÉNYEGLÁTÁS, SZINTETIZÁLÓ ÉS INTEGRÁLÓKÉPESSÉG (EGYETEMI OKTATÓKÉNT ÉS IPARI VEZETŐKÉNT)

Műszaki készségek és kompetenciák:
JÓ GYAKORLATI ÉRZÉK ÉS KÉZÜGYESSÉG LABORATÓRIUMI ÉS FÉLÜZEMI BERENDEZÉSEK TERVEZÉSÉBEN, ÖSSZEÁLLÍTÁSÁBAN, KEZELÉSÉBEN (AUTODIDAKTA, ÉS VELESZÜLETETT)

Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák:
FELHASZNÁLÓI SZINTŰ SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ISMERET,

Művészi készségek és kompetenciák:
JÓ HALLÁS ÉS ÉNEKHANG, 1DB. MEGJELENT CD

Egyéb készségek és kompetenciák:
GASZTRONÓMIA IRÁNTI FOGÉKONYSÁG, TÁJJELLEGŰ ÉS KÜLÖNLEGES ÉTELEK KÉSZÍTÉSE, JÓ KÉZÜGYESSÉG, GYAKORLATI ÉRZÉK

Járművezetői engedély(ek):
B és C kategóriás gépkocsivezetői engedély

Műszaki készségek és kompetenciák:
Külföldi tapasztalatok:
1990 Egyhónapos tanulmányút az RWTH Aachen Vaskohászati Intézetében
1991 Három hónapos német ösztöndíj a Német Akadémia Csereszolgálatának (DAAD) támogatásával
1991 Egyhónapos tanulmányút Brazíliában (Divinopolis, EOF eljárás adaptálása) a KORTEC Csoport PAINS Acélművében
1995 Egyhónapos környezetvédelmi képzés Németországban, Lipcse PHARE program
1995 Kéthetes tanulmányút a japán acélipar tanulmányozására
1996 Egyhónapos német tanulmányút a Steinbeis Stifftung nál Németországban Baden-Württemberg
1998 Kéthetes tanulmányút Dél-Korea acéliparának tanulmányozására.
2004-2007 folyamatosan három közös projekt vezetése a Montanuniversität Leoben Ipari Környezetvédelmi Intézetével, az Osztrák Magyar Akció Alapítvány finanszírozásában.
www.omaa.elte.hu/projektek/63ou6.doc
2008-2012 K1-Met Competence Center for Excellent Technologies in „Advanced Metallurgical and Environmental Process Development“ az osztrák acélipar kutatási projektje Scientific Steering Committee tagja.

Kitüntetések:

1984 Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetés
1994 INDUSTRIA Beruházási Javak Szakvásár nagydíja
1998 “Ipar a Környezetért” alapítvány aranyérme (környezetvédelmi tevékenységért)
1998 A végző kohómérnök hallgatók tiszteletbeli évfolyamtársa
1999 Miskolci Egyetem Kohómérnöki Kar Tanácsa “Pro Facultate Ingeniariorum
Metallurgiae” emlékérme
2007 Kiváló Oktató Diploma a Miskolci Egyetem Hallgatói és Doktorandus Önkormányzatától
2008 A végző kohómérnök hallgatók tiszteletbeli évfolyamtársa

Dr. Grega Oszkár
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.