Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
KardosI-featured">
Dr. Kardos Ibolya
Utolsó Módosítás: 2014 | 04 | 04 | Utolsó Szerkesztő: Tóth Gergely

Dr. Kardos Ibolya szakmai önéletrajza.

MTMT publikációs lista.

Személyi adatok

Vezetéknév / Utónév(ek)
Kardos Ibolya

E-mail(ek)
ikardos@rt.dunaferr.hu, kardos.ajbolya@gmail.com

Állampolgárság
magyar

Születési dátum
1976.06.25.

Neme

Szakmai tapasztalat      

Időtartam          1999-

Foglalkozás / beosztás
Anyagmérnök / 1999- kutatómérnök, 2003- főmunkatárs, 2008- szakértő

Főbb tevékenységek és feladatkörök   Metallográfiai laboratórium szakmai támogatása. Minőségirányítási és akkreditációs előírások teljesülésének biztosítása. Gyártás, kiszállítás és vevőszolgálat során jelentkező műszaki kérdések megválaszolásához, ill. problémák megoldásához műszaki-tudományos vizsgálatok célorientált lefolytatása.

A munkáltató neve és címe
ISD Dunaferr Zrt. Innovációs Igazgatóság, 2400. Dunaújváros Vasmű tér 1-3.

Tevékenység típusa, ágazat
kohászat, alkalmazott kutatás, anyagvizsgálat

Időtartam          2011-

Foglalkozás / beosztás
Anyagmérnök / adjunktus, tanszékvezető

Főbb tevékenységek és feladatkörök
Hallgatók tanulmányi ügyeinek intézése. Szakmai gyakorlatok szervezése. Szakmai tantárgyak oktatása.

A munkáltató neve és címe
Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar, Metallurgiai (ISD Dunaferr) Kihelyezett Intézeti Tanszék, 3515. Miskolc-Egyetemváros,

Tevékenység típusa, ágazat
felsőfokú oktatás

Tanulmányok   

Időtartam
2001-2009

Végzettség / képesítés
PhD.

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés
digitális képfeldolgozás, finomszerkezet vizsgálat

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa
Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar, Kerpely Antal Anyagtudományok   és –technológiák Doktori Iskola

Időtartam
1998-2000

Végzettség / képesítés
anyagmérnök (anyagminősítő szakirány)

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés
szerkezetvizsgálat,

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa
Miskolci Egyetem, Anyag- és Kohómérnöki Kar

Időtartam
1994-1998

Végzettség / képesítés
műszaki menedzser (anyagtechnológia szakirány)

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés
szerkezetvizsgálat, vállalkozástan,

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa
Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Kar

Egyéni készségek és kompetenciák      

Anyanyelv(ek)  magyar

Egyéb nyelv(ek)              angol, német

Önértékelés

Szövegértés Beszéd Írás

Európai szint (*)

Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd

angol

B1 Önálló használó B1 Önálló használó B1 Önálló használó B1 Önálló használó B1 Önálló használó

német

A2 Alapfokú nyelvismeret A2 Alapfokú nyelvismeret A2 Alapfokú nyelvismeret A2 Alapfokú nyelvismeret A2 Alapfokú nyelvismeret

 

Társas készségek és kompetenciák
- Magyar Anyagtudományi Egyesület tagja

- Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület tagja

- MTA köztestületi tag (2010)

Műszaki készségek és kompetenciák
13 éves szakmai tapasztalat különböző anyagvizsgálatokban és hibaokfeltáró vizsgálatokban. A metallográfiai vizsgálatok terén a következő témakörökben vannak ismereteim: metallográfiai mintaelőkészítés (csiszolás, polírozás), maratási technikák, szövetszerkezet vizsgálat, fénymikroszkóp és elektronmikroszkóp használata, különböző képelemző szoftverek alkalmazása.

A következő kutatási témákban vettem részt:

- A folyamatos öntési technológia és a minőségbiztosítás fejlesztése az ISD Dunaferrnél (2009-).

- Zománcozható acélok pikkelyállóságának optimalizálása (2010-).

- Integrált modellek a hibátlan öntésért, DEFREE (2008-).

- Az acélok folyamatos öntésének technológiai lehetőségei vertikális öntőgépen

(2007-2008).

- Dunaújvárosi Regionális Anyagtudományi Tudásközpont működtetése (2006-2010).

- 2A folyamatos acélöntés technikai és technológiai felülvizsgálatának kiteljesítése, a kapacitástartalék feltárása és az öntött szál minőségének javítása érdekében. (2007-).

- Az öntési paraméterek megváltoztatása miatt kialakuló nem állandósult állapotú viszonyok matematikai modellezése (2006-2008).

- Új generációs, nagy hozzáadott értékű, többes fázisú acélok az életminőség megváltoztatásában (2002-2005).

Oktatási tevékenységeim:

- A Dunaújvárosi Főiskolán Anyag- és szerkezetvizsgálat és Tulajdonság és szerkezetvizsgálat tárgyak keretein belül laboratóriumi gyakorlatok vezetése anyagmérnök hallgatók részére (2007-2009).

- Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Karon levelezős és nappalis hallgatók részére Szerkezetvizsgált 2. című tantárgyon belül előadások és gyakorlati órák tartása (2010- ).

 

Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák
Középszintű felhasználó, számítógépes képelemző szoftverek kezelése

Egyéb készségek és kompetenciák
- belső auditor (2003.), Narvál Kft., Budapest

- méregkezelő (2010.), Energetikai Szakközépiskola és Kollégium, Paks

Járművezetői engedély(ek)
- B típusú vezető engedély (2010.)

Mellékletek

Publikációs lista

2010

1.Szabó Péter János, Kardos Ibolya

Correlation between grain orientation and the shade of color etching

MATER CHARACT 61: 814-817 (2010)

IF: 1.416*

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

 

2.Réger Mihály, Verő Balázs, Kardos Ibolya, Varga Péter

The Effect of Alloying Elements on the Stability of Centerline Segregation

DEFECT DIFFUS FORUM 297-301: 148-153 (2010)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

 

3.Reger M, Vero B, Felde I, Kardos I

The Effect of Heat Treatment on the Stability of Centerline Segregation

STROJ VESTN-J MECH E 56:  (2)143-149 (2010)

IF: 0.533*

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

 

4.Reger M, Vero B, Kardos I, Fábián E R, Kaptay Gy

Diffusion of Carbon in the Centerline Region of CC Slabs

MATER SCI FORUM 659: 441-446 (2010)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

 

5.Gonda Viktor, Csepeli Zsolt, Kardos Ibolya, Verő Balázs, Csizmadia József

Hot ductility Variations of St52-3 Continuously Cast Steel Within the Cast Strand

MATER SCI FORUM 659: 13-18 (2010)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

 

2009

6.Réger Miháy, Verő Balázs, Felde Imre, Kardos Ibolya, Colos R DU YU

Stability Examinations of Centerline Segregation of Slabs

J JPN SOC HEAT TREATM 49: 741-744 (2009)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

 

7.Reger M, Vero B, Kardos I, Varga P

The Effect of Alloying Elements on the Stability of Centerline Segregation

In: 5th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids – Mass Transfer, Heat Transfer and Microstructure and Properties, DSL-20092009.  pp. x1-x6

Konferenciacikk/Előadás vagy poszter cikke/Tudományos

 

8.Reger M, Vero B, Kardos I

Development and Stability of the Centerline Segregation

PhD seminar, Monterrey, Mexico, Univerisad de Nouvo Leon, 26 Febr 2009     (2009)

Egyéb/Előadás/Tudományos

 

9.Kardos Ibolya

Digitális képfeldolgozás és színes metallográfia alkalmazása gömbgarfitos öntöttvas szövetszerkezetének jellemzésére 2009. (Disszertáció: PhD)

Disszertáció/PhD/Tudományos

2008

10.Reger M, Vero B, Felde I, Kardos I

The Effect of Heat Treatment on the Stability of Centerline Segregation

In: Nemzetközi Gépész, Mechatronikai és Biztonságtechnikai SzimpóziumBudapest: 2008.  pp. CD1-CD4

(ISBN:978-963-7154-85-0) Konferenciacikk/Előadás vagy poszter cikke/Tudományos

 

11.Reger M, Vero B, Felde I, Kardos I

Lemezbugák középvonali dúsulásának csökkentési lehetőségei hőkezeléssel

In: Tóth T(szerk.)XXIII. Hőkezelő és Anyagtudomány a Gépgyártásban Országos Konferencia és SzakkiállításDunaújváros: 2008.  pp. 195-200

(ISBN:963-86533-2-9) Konferenciacikk/Előadás vagy poszter cikke/Tudományos

 

12.Kardos Ibolya, Verő Balázs

Acélok primér szövetének kimutatására szolgáló metallográfiai módszerek szisztematikus vizsgálata

ISD DUNAFERR MŰSZAKI GAZD KÖZL XLVIII:  (1)41-45 (2008)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

 

13.Kardos I, Verö B, Csepeli Zs, Reger M

Systemetic examination of metallographic methods for detection of primary steel texture

MATER SCI FORUM 589: 25-30 (2008)

Folyóiratcikk/Konferenciacikk folyóiratban/Tudományos

 

2007

14.Kardos Ibolya, Gácsi Zoltán, Szabó Péter János

Color Etching for Characterization the Grain Orientation in Spheroidal Graphite Cast Iron

MATER SCI FORUM 537-538: 389-396 (2007)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

 

15.Fehérvári Gábor, Verő Balázs, Csepeli Zsolt, Kardos Ibolya

Relationship Between the Primary Cast Structure and Distribution of Inclusions in a St52-3 Type Continuously Cast Steel Slab

MATER SCI FORUM 537-538: 345-354 (2007)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

 

2006

16.Szalai Ibolya, Gácsi Zoltán

A Színes metallográfia alkalmazása a gyakorlatban

In: Anyagvizsgálat a Gyakorlatban 3. Szakmai Szeminárium2006.  pp.

Konferenciacikk/Előadás vagy poszter cikke/Tudományos

 

17.Kardos Ibolya

Színes metallográfia alkalmazása a gyakorlatban, Bányászati és Kohászati Lapok

BKL KŐOLAJ ÉS FÖLDGÁZ 139:  (6)5-11 (2006)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

 

2004

18.Szalai Ibolya, Gácsi Zoltán

Képfeldolgozás alkalmazása gömbgrafitos öntöttvas szövetszerkezetének vizsgálatára

In: Gácsi Zoltán, Barkóczy Péter, Sárközi Gábor(szerk.)Képfeldolgozók és Alakfelismerők IV. Konferenciája. NJSZT−KÉPAF2004.  pp. 271-276

Konferenciacikk/Előadás vagy poszter cikke/Tudományos

 

19.Szalai Ibolya, Gácsi Zoltán

Képelemző algoritmus az öntöttvas szövetszerkezetének vizsgálatára

ISD DUNAFERR MŰSZAKI GAZD KÖZL XLIV:  (2)79-82 (2004)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

 

20.Szalai Ibolya, Gácsi Zoltán

Képelemző algoritmus a gömbgrafitos öntöttvas szövetszerkezetének jellemzésére.

DUNAUJVÁROSI FŐISKOLA KÖZLEMÉNYEI 25: 437-444 (2004)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

 

21.Szalai Ibolya, Gácsi Zoltán

Képelemzés a metallográfiában: gömbgrafitos öntöttvas szövetszerkezetének jellemzése

MAGYAR ELEKTRONIKA XXI:  (5)65-66 (2004)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

 

22.Szalai Ibolya, Gácsi Zoltán

Gömbgrafitos öntöttvas szövetszerkezetének jellemzése képelemzés segítségével

In: Anyagvizsgálat a Gyakorlatban Szakmai Szeminárium 2.2004.  pp.

Konferenciacikk/Előadás vagy poszter cikke/Tudományos

 

23.Szalai Ibolya, Szabó Péter János

Effect of plastic deformation on the IQ-maps of austenitic stainless steel

In: Penninger A, Kullmann L, Vörös G(szerk.)Gépészet 2004: Proceedings of Fourth Conference on Mechanical EngineeringBudapest: Budapest University of Technology and Economics, 2004.  pp. 181-185

(ISBN:693 214 748 0) Konferenciacikk/Előadás vagy poszter cikke/Tudományos

 

2003

24.Szabó Péter János, Szalai Ibolya

Effect of Monotonic and Cyclic Deformation on the IQ-Maps of Austenitic Stainless Steel

MATER SCI FORUM 473-474: 262-272 (2003)

IF: 0.602

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

 

2002

25.Szalai Ibolya, Gácsi Zoltán

Gömbgrafitos öntöttvas szövetszerkezetének vizsgálati módszerei

In: VIII. Fiatal Műszakiak Tudományos ÜlésszakaKolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 2002.  pp. 297-300

Konferenciacikk/Előadás vagy poszter cikke/Tudományos

 

26.Szalai Ibolya, Gácsi Zoltán

Gömbgrafitos öntöttvas szövetszerkezetének minősítése számítógépes képelemzéssel

In: Bányászati- Kohászati Földtani KonferenciaEMT, 2002.  pp. 115-121

Konferenciacikk/Előadás vagy poszter cikke/Tudományos

 

27.Szalai Ibolya, Gácsi Zoltán

Gömbgrafitos öntöttvas szövetszerkezetének minősítése

In: XX. Hőkezelő és anyagtudomány a gépgyártásban országos konferenciaDunaújváros: Dunaújvárosi Főiskola, 2002.  pp. 175-180

Konferenciacikk/Előadás vagy poszter cikke/Tudományos

2000

28.Magyar Anita, Gácsi Zoltán, Szalai Ibolya

Karbonszál erősítésű alumíniummátrixú kompozit előállítása és szerkezetének vizsgálata

BKL KŐOLAJ ÉS FÖLDGÁZ 133:  (6-7)279-284 (2000)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

 

29.Magyar Anita, Gácsi Zoltán, Kaptay György, Szalai Ibolya

Hibridszerkezetek fejlesztése

In: University of Miskolc(szerk.)microCAD’ 2000, International Computer Science Conference, Section B: Materials Technology, Metallic and Non-metallic materials, Contemporary Material Topics2000.  pp. 183-188

Konferenciacikk/Előadás vagy poszter cikke/Tudományos

 

30.A Magyar, Z Gácsi, I Szalai

Development of Hybrid Structure

In: Sixth International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science, STERMAT 20002000.  pp. 253-257

Konferenciacikk/Előadás vagy poszter cikke/Tudományos

 

Dr. Kardos Ibolya
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.