Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
eztttt">
TDK-, Szakdolgozat-, Diplomatervi témák
Utolsó Módosítás: 2014 | 04 | 04 | Utolsó Szerkesztő: Harangi Zoltán

A legördülő menük segítségével tájékozódhat a szakirányainkhoz kapcsolódó TDK, Szakdolgozati, Diplomatervi témáinkról.

Anyagmérnöki BSc képzés
Fémelőállítási és Öntészeti szakirány, Fémelőállítási modul

TDK témák

 1. Szervetlen korrózióálló védőfilmek képzése plazmapolimerizációval
 2. GD OES mélységprofil-elemzés módszertani fejlesztése nemvezető felületi réteges /bevonatos vagy korrodálódott/ fémeknél és ötvözeteknél
 3. Az ólommentes forrasztási ónhulladék elektrolitos rafinálásánál keletkező anódiszap   hidrometallurgiai feldolgozása
 4. Az alumíniumolvasztási salakok meleg feldolgozási maradványának hidrometallurgiai kezelése
 5. Fémötvözetek előállítása vákuumindukciós kemencében
 6. Honfoglalás- és Árpád-kori bucakemencék fúvókáinak komplex archeometallurgiai vizsgálata
 7. Gyepvasércek vizsgálata bucaeljárással történő kohósítás szempontjából.
 8. Bucakemencék és korabeli kovácsműhelyek salakjainak keletkezése és jellemzői.
 9. Középkori réz-, bronz- és nemesfém leletek archeometriai vizsgálata
 10. Középkori harangöntés technikai-technológiai jellemzői.

Szakdolgozati témák

 1. Ezüstbevonatos réz és rézötvözet termékek / tárgyak (öntött és/vagy alakított újtermékek és   archeometallurgiai leletek) ezüstözése és felújítása környezetbarát vizes oldatos bevonatképző technikákkal
 2. Felületi finomtisztítás atmoszférikus nyomású levegőplazma-sugaras módszerrel
 3. Korrózióálló védőfilmek képzése plazmapolimerizációval
 4. Acél-tűzzománc kötőrétegek kialakítása és vizsgálata GD OES mélységprofil-elemzéssel
 5. Vákuum kezelés hatása az acél gáztartalmára,
 6. Precíziós acélöntvény zárványosodásának metallurgiai vizsgálata
 7. Reoxidáció vizsgálata az acélgyártás folyamán a nitrogéntartalom változásán keresztül
 8. Ötvözőanyagok hasznosulásának számítása oxigénes konverteres acélgyártásnál
 9. A korai középkori bucavaskohászat kemencéinek technológiai alapú összehasonlítása.
 10. Korabeli készítés-technikai sajátosságok régészeti vastárgy-leletek archeometallurgiai jellegű anyagvizsgálata alapján.   


Fémelőállítási és Öntészeti szakirány, Öntészeti modul

TDK és Szakdolgozati témák

 1. Előbevonatos műgyantakötésű homokkeverékek vizsgálata
 2. Műgyantakötésű magból az öntés során keletkező gázfejlődés vizsgálata
 3. Műgyantakötésű maghomok keverékek dilatációs vizsgálata
 4. Nedves bentonitos formázóhomok keverékek tulajdonságainak vizsgálata
 5. Regenerált műgyantás homokkeverékek újrahasznosításának vizsgálata
 6. A műgyanta kötésű homokkeverékek regenerálása és a regenerátum minőségének vizsgálata
 7. Lemezgrafitos öntöttvas szilárdsági tulajdonságai
 8. Vékonyfalú lemezgrafitos öntöttvas tulajdonságainak vizsgálata, metallurgiai befolyásoló tényezők hatása
 9. Gömbgrafitos öntvény gyártástechnológiájának tervezése és szimulációja
 10. Gömbgrafitos öntöttvas csíraképző beoltása
 11. Grafitalak változása és hatása a nagyméretű gömbgrafitos vasöntvények mechanikai tulajdonságaira
 12. Alumínium kokilla-öntvények tulajdonságainak javítása olvadékkezeléssel
 13. Al-kolilla-öntvény gyártástechnológia optimalizálása
 14. Nyomásos- és kokilla-öntvények zárványosságának vizsgálata
 15. A nyomásos öntvények öntéstechnikai és hőtechnikai tervezése
 16. Az alumínium   nyomásos öntvény hőtechnikai viszonyainak a vizsgálata
 17. Nyomásos öntvények felületi és térfogati inhomogenitásának vizsgálata
 18. Vákuumozás hatása a nyomásos öntvény tulajdonságairaKohómérnöki MSc képzés
Kémiai fémtechnológiai főszakirány

TDK témák

 1. Szervetlen korrózióálló védőfilmek képzése plazmapolimerizációval
 2. GD OES mélységprofil-elemzés módszertani fejlesztése nemvezető felületi réteges /bevonatos vagy korrodálódott/ fémeknél és ötvözeteknél
 3. Az ólommentes forrasztási ónhulladék elektrolitos rafinálásánál keletkező anódiszap hidrometallurgiai feldolgozása
 4. Az alumíniumolvasztási salakok meleg feldolgozási maradványának hidrometallurgiai kezelése
 5. Fémötvözetek előállítása vákuumindukciós kemencében 
 6. Metallurgiai jellegű K+F+I jellegű pályázati projektek projektmenedzsmenti vonatkozási. 

Diplomaterv témák

 1. Réz alkatrészek galvanizálása matt és fényes nikkellel, valamint ezüst vékonyrétegekkel
 2. Elektronikai  áramköri panelek rezezése oldhatatlan anódos eljárással és a réztartalmú hulladék anyagok újrahasznosítása
 3. Ciánmentes galván-ezüstöző technológiára áttérést megalapozó vizsgálatok
 4. Horganybevonatos lemezáruk felület-előkezelése kromátmentes eljárásokkal
 5. Az ón elektrolitos raffinálás anódos és katódos folyamatainak értékelése a folyamatos tömeg- és potenciálmérések alapján
 6. Acélgyártási technológia szén-dioxid kibocsátásának meghatározására szolgáló rendszer vizsgálata az Ózdi Acélművek Kft-nél


Öntészeti főszakirány
 

TDK és Diplomatervi témák

 1. Műgyantakötésű homokkeverékek termikus tulajdonságainak vizsgálata
 2. Betétanyagok összetételének hatása az öntöttvas olvadék tulajdonságaira
 3. Vékonyfalú lemezgrafitos vasöntvények metallurgiai fejlesztése
 4. Autóipari gömbgrafitos vasöntvény gyártástechnológia felülvizsgálata, a felületi hiba okainak elemzése és megszűntetésére irányuló vizsgálatok
 5. Gömbgrafitos öntöttvas gyártási paraméterek és szilárdsági tulajdonságok összefüggéseinek vizsgálata
 6. Gömbgrafitos vasöntvények technológiai tervezése és szimulációja
 7. Gömbgrafitos öntöttvas grafit és szövetszerkezetének vizsgálata
 8. Gömbgrafitos öntöttvas metallurgiai minőségének vizsgálata termikus elemzéssel
 9. Al-Si öntészeti ötvözetekben előforduló szennyező elemek vizsgálata
 10. A stroncium hatása az Al-Si öntészeti ötvözetek szövetszerkezetére
 11. Nyomásos öntvények tulajdonságainak vizsgálata
 12. Nyomásos öntés technológiai tervezése
 13. Nyomásos öntés méretpontosságát befolyásoló tényezők vizsgálata
 14. Nyomásos öntvény szilárdsági tulajdonságait befolyásoló tényezők vizsgálata
 15. Nyomásos öntvények inhomogenitásának vizsgálata
 16. Szemiszolid rheoöntési technológia folyékony-szilárd fázis arányának vizsgálata


Archeometallurgiai kiegészítő szakirány
 

TDK és Diplomatervi témák

 1.  A középkori bucaeljárás metallurgiai folyamatai, hőmérsékleti és termelékenységi jellemzői.
 2. A korabeli, direkt módszerű vaskohászat salakjainak tipologizálása a kapcsolódó régészeti leletek műszaki vizsgálata és rekonstrukciós kísérletek alapján.
 3. Adalékanyagok használata a középkori és kora újkori vaskohászatban
 4. Honfoglalás- és Árpád-kori bucakemencék fúvókáinak komplex archeometallurgiai vizsgálata
 5. Gyepvasércek vizsgálata bucaeljárással történő kohósítás szempontjából.
 6. Bucakemencék és korabeli kovácsműhelyek salakjainak keletkezése és jellemzői.
 7. Középkori réz-, bronz- és nemesfém leletek archeometriai vizsgálata
 8. Középkori harangöntés technikai-technológiai jellemzői.

Korábbi TDK, Szakdolgozati, valamint Diplomatervi témáink

A már előadott TDK dolgozatainkat itt tekinthetik meg.

Szakdolgozat, diplomaterv (2008)
Szakdolgozat, diplomaterv (2009)
Szakdolgozat, diplomaterv (2010)-December
Szakdolgozat, diplomaterv (2011)-Június
Szakdolgozat, diplomaterv (2011)-December
Szakdolgozat, diplomaterv (2012)-Június
Szakdolgozat, diplomaterv (2012)-December
Szakdolgozat, diplomaterv (2013)-Június
Szakdolgozat, diplomaterv (2013)-December
Szakdolgozat, diplomaterv (2014)-Június
Szakdolgozat, diplomaterv (2014)-December

 

Az Intézet által kiírt PhD témák az Országos Doktori Tanács honlapján a Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola kiírásai között érhetőek el.

TDK-, Szakdolgozat-, Diplomatervi témák
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2019 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.