Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
Acélüst borítás">
Szakirányaink
Utolsó Módosítás: 2014 | 04 | 04 | Utolsó Szerkesztő: Harangi Zoltán

Intézetünk gondozza a BSc szintű Anyagmérnöki képzésben a(z) Fémelőállítási, valamint Öntészeti szakirányt, az MSc szintű Kohómérnöki képzésben fő szakirányként a(z) Kémiai Fémtechnológiai (a korábbi Fémelőállítási és hulladékfeldolgozási, valamint Felülettechnikai szakirányok folytatásaként) , valamint Öntészeti szakirányt, továbbá MSc szintű kiegészítő szakirányként az Archeometallurgiai kiegészítő szakirányt.

A legördülő menükön keresztül részletesen tájékozódhat az egyes szakirányainkról.

Anyagmérnöki BSc képzés

Fémelőállítási és Öntészeti szakirány, Fémelőállítási modul

Prof. Dr. Kékesi Tamás, szakirányvezető.

Prof. Dr. Kékesi Tamás, szakirányvezető.

Az ipari anyagok között a fémeknek mindig is különleges jelentőségük volt. Nélkülük nem létezhetne elektronika, modern technika és civilizáció. A fémek kinyerése nemcsak bányászott ércekből, hanem – Európában egyre inkább – szilárd vagy folyékony másodnyersanyagokból is lehetséges. Sőt, az értékes alkotók kinyerésén túl a fémtartalmú hulladékok feldolgozása a környezetvédelem szempontjából is fontos. A fémelőállítási szakirány tananyagában nagy hangsúlyt kapnak a fémtartalmú anyagok feldolgozási eljárásai, valamint a modern anyagokként tekintett nagy tisztaságú, illetve különlegesen felületkezelt fémek. Hallgatóink megismerkednek a nagy hőmérsékletű és a nedves közegű metallurgiai eljárásokat megalapozó fi zikai-kémiai folyamatok törvényszerűségeivel, az eljárások jellemzőivel és működtetésével. Az itt szerzett ismeretanyag nemcsak izgalmas és színes, hanem az ipari termelés széles területein haszonnal alkalmazható. Diákjaink már az alapképzés évei során is bekapcsolódhatnak a fémek előállítására, tisztítására, tulajdonságainak javítására irányuló kutatási projektjeinkbe.

Oktatott tárgyaink

Félév

Tárgy

Neptun kód

Tárgyfelelős

4.

Vasmetallurgia

MAKMÖT257B

Dr. Farkas Ottó

Acélmetallurgia alapjai

MAKMÖT258B

Dr. Károly Gyula

Fémkinyerés és tisztítás

MAKMÖT259B

Dr. Kékesi Tamás

5.

Primer acélgyártás

MAKMÖT261B

Dr. Károly Gyula

Alumínium- és könnyűfémtechnológiák

MAKMÖT262B

Dr. Kékesi Tamás

6.

Üstmetallurgia

MAKMÖT263B

Dr. Károly Gyula

Pormetallurgia

MAKMÖT264B

Ferenczi Tibor

Színesfémmetallurgiai technológia

MAKMÖT305B

Dr. Kékesi Tamás

7.

Acélöntés, speciális acélgyártás

MAKMÖT265B

Dr. Károly Gyula

Nemesfémek és bevonatok

MAKMÖT266B

Dr. Török Tamás

Szakdolgozat

MAKMÖT307B

Szakirány-/témavezető


Fémelőállítási és Öntészeti szakirány, Öntészeti modul

 Dr. Dúl Jenő, szakirányvezető.

Dr. Dúl Jenő, szakirányvezető.

A szakirány célja a bonyolult geometriájú alkatrészek előállításához, a folyékony fémötvözetek formába öntéséhez, az alakadás ma már csúcstechnológiákat alkalmazó módszereihez, berendezéséhez és anyagaihoz értő szakemberek képzése. Így készülnek a gépkocsi motorok és futóművek elemei, a szélerőművek fődarabjai, az elektronikai és fi nommechanikai alkatrészek, szerelvények és persze a dísztárgyak, a gyűrűk vagy a harangok is. Hazánkban mintegy 135 öntöde működik. A Magyar Öntészeti Szövetség tagjai a hazai öntészet teljesítményének mintegy 80 százalékát állítják elő. Mintegy 7350 fő közvetlenül, mintegy 22 000 fő közvetve vesz részt a hazai öntészeti iparban. 2011-ben több mint 165 000 tonna öntvény készült Magyarországon, mely több mint 105 milliárd forint éves árbevételt jelentett. Az öntészek elhelyezkedésére ma biztos a lehetőség. Az öntödei ipar olyan mérnököket keres, akik természettudományos, anyagszerkezeti, anyagvizsgálati, nyelvi és gazdasági ismereteken túlmenően rendelkeznek széles körű öntészeti technológiai ismeretekkel a formakészítés, a fémolvasztás és fémkezelés, a formatöltés és a megszilárdulás folyamatairól, berendezéseiről, továbbá tudásukat a gyakorlati tapasztalatok alapján üzemi viszonyok között tudják hasznosítani. A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara, a Metallurgiai és Öntészeti Intézet az ország egyetlen öntészeti felsőoktatási és kutatási bázisa, amely ezeket a szakembereket képzi.

Oktatott tárgyaink

Félév

Tárgy

Neptun kód

Tárgyfelelős

4.

Öntészet alapjai

MAKMÖT303B

Dr. Tóth Levente

Öntészet alapozó gyakorlat

MAKMÖT304B

Dr. Molnár Dániel

5.

Öntészeti technológiák 1.

MAKMÖT267B

Dr. Dúl Jenő

Forma- és magkészítés

MAKMÖT268B

Dr. Tóth Levente

6.

Öntészeti technológiák 2.

MAKMÖT269B

Dr. Jónás Pál

Nyomásos és kokilla öntés

MAKMÖT270B

Dr. Dúl Jenő

Öntészeti metallurgia gyakorlat

MAKMÖT271B

Dr. Molnár Dániel

7.

Öntödei gépek üzemtana

MAKMÖT272B

Dr. Tóth Levente

Öntészeti technológiai gyakorlat

MAKMÖT273B

Dr. Molnár Dániel

Szakdolgozat

MAKMÖT308B

Szakirány-/témavezető


Kohómérnöki MSc képzés

Kémiai fémtechnológiai főszakirány

Prof. Dr. Kékesi Tamás, szakirányvezető.

Prof. Dr. Kékesi Tamás, szakirányvezető.

Adott funkcionális célra szolgáló, fémipari, kohászati termékek mérnöki tervezése, gyártása és technológiafejlesztése elképzelhetetlen a fémek és ötvözeteik előállításához szükséges felsőfokú kémiai metallurgiai, továbbá az alapvető fémesanyag tulajdonságokra és a kapcsolódó felülettechnikai ismeretekre is kiterjedő, a gyakorlati szakmai fogásokat is magába foglaló tudás alapos elsajátítása nélkül. A szakirány oktatási tematikájának felépítésénél hangsúlyoztuk a fejlett gazdaságokban számtalan felhasználási területen nélkülözhetetlen vas-acéltermékek legkorszerűbb gyártástechnológiáit, egészen a bevonatos termékek előállításáig. Figyelemmel a magyarországi fémipari, illetve fémeket feldolgozó iparágak jövőbeli fejlesztési lehetőségeire, a széles nemzetközi kapcsolatrendszerben működő kémiai fémtechnológiai szakirányon olyan speciális ismereteket oktatunk, amelyek az alumíniumtól az aranyig, számos fém és fémötvözet energiahatékony és környezettudatos újrahasznosítását, kohászati újrafeldolgozását, továbbá a legfontosabb bevonó technológiákat, a vákuumtechnikai vékonyrétegképzéstől, a galvántechnikai úton fémekkel bevonáson keresztül, a különleges termikus szórástechnikákig, alkalmazásorientált módon tartalmazzák, kitérve a legkorszerűbb anyag- és termékminősítő laboratóriumi és üzemi vizsgálatok körére is.

Oktatott tárgyaink

Félév

Tárgy

Neptun kód

Tárgyfelelős

1/Ő

Vas- és acélmetallurgia

MAKMÖT312M

Dr. Károly Gyula

1/T

Hidro- elektrometallurgia

MAKMÖT314M

Dr. Kékesi Tamás

2/Ő

Fémtartalmú hulladékok feldolgozása

MAKMÖT313M

Dr. Török Béla

MSc kutató-, diplomamunka I.

MAKMÖT331M
MAKMÖT341M

Szakirány-/témavezető

2/T

Bevonó technológiák

MAKMÖT315M

Dr. Török Tamás

MSc kutató-, diplomamunka II.

MAKMÖT332M
MAKMÖT342M

Szakirány-/témavezető


Öntészeti főszakirány

 Dr. Dúl Jenő, szakirányvezető.

Dr. Dúl Jenő, szakirányvezető.

Célunk olyan mérnökök képzése, akik természettudományos, anyagszerkezeti és technológiai ismeretekkel rendelkeznek, és alkalmasak az anyagokban lezajló folyamatok értelmezésére, befolyásolására, az öntészeti technológiák működtetésére, fejlesztésére, a legújabb eredmények elsajátítására és adaptálására, kutatás-fejlesztési projektekben való közreműködésre, termelési folyamatok szervezésére és irányítására. Hallgatóink között jelentős a külföldi részképzésben tanulók aránya, a szakma kutatási és fejlesztési feladataink megoldásába már tanulmányaik végzése közben bekapcsolódhatnak a diákok.

 

Oktatott tárgyaink

Félév

Tárgy

Neptun kód

Tárgyfelelős

1/Ő

Öntészet elmélete és korszerű technológiái

MAKMÖT316M

Dr. Molnár Dániel

1/T

Nagyszilárdságú öntvények

MAKMÖT318M

Dr. Dúl Jenő

2/Ő

Fémöntészeti technikák és vizsgálatok

MAKMÖT319M

Dr. Fegyverneki György

MSc kutató-, diplomamunka I.

MAKMÖT331M
MAKMÖT341M

Szakirány-/témavezető

2/T

Öntészeti technológia tervezés és szimuláció

MAKMÖT320M

Dr. Molnár Dániel

MSc kutató-, diplomamunka II.

MAKMÖT332M
MAKMÖT342M

Szakirány-/témavezető

 


Archeometallurgiai kiegészítő szakirány

Dr. Török Béla

Dr. Török Béla szakirányvezető

A szakirány a hallgatók számára speciális kiegészítő szakmai ismereteket nyújt, amely által a mérnökhallgatók interdiszciplináris jellegű tudást szereznek a vas és nem vas alapú fémek előállításának, kezelésének, alakításának és felhasználásának korabeli történetéről, technológiájáról. Magába foglalja a fémelőállítás és feldolgozás kezdetektől a 18. századig tartó – a Kárpát-medencére fókuszált – technikájának, eszközeinek, anyagainak műszaki jellegű bemutatását, illetve az ehhez kapcsolódó iparrégészeti, technikatörténeti vonatkozásokat. A szakirány tárgyai, témakörei az Európaszerte az utóbbi évtizedekben dinamikusan fejlődő archeometallurgia elméleti ismeretei mellett annak alapvető tevékenységeihez kapcsolódnak, így például a fémelőállításhoz és fémfeldolgozáshoz köthető régészeti leletek anyagvizsgálata, rekonstrukciós kísérletek végrehajtása. Ezáltal a kiegészítő szakirányt választó mérnökhallgatók hatékonyabban, célirányosabban részt tudnak venni a régészetet segítő műszaki, anyagvizsgálati munkákban, amelyre az igény az utóbbi évtizedekben – az anyagvizsgálati lehetőségek, módszerek fejlődésével – már nem csak külföldön, de hazánkban is egyre intenzívebben jelentkezik.

Okatott tárgyaink

Félév

Tárgy

Neptun kód

Tárgyfelelős

1/Ő

Archeometallurgia I.

MAKMÖT321M

Dr. Török Béla

1/T

Archeometallurgia II.

MAKMÖT322M

Dr. Török Béla

2/Ő

Archeometallurgia régészeti vonatkozásai

MAKMÖT323M

Dr. Ringer Árpád

2/T

Leletek vizsgálata és rekonstrukciós kísérletek

MAKMÖT324M

Dr. Török Béla


 

Szakirányaink
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2019 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.