Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
hatternek">
Kulcsár Tibor
Utolsó Módosítás: 2014 | 03 | 31 | Utolsó Szerkesztő: Tibor Kulcsár
Kulcsár Tibor névjegyy

Olvassa be ezt a kódot egy QR kód olvasó szoftver segítségével és mentse a legfontosabb információkat könnyedén.

Születési adatok:

1988. december 02., Ózd, Magyarország

Iskolák, képzések:

2014- Kerpely Antal Anyagtudományok és technológiák Doktori Iskola, PhD hallgató

2012-2014. Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar, Kohómérnök MSc.,Miskolc

2007-2011. Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar, Anyagmérnök BSc., Miskolc

2003-2007. Széchenyi István Szakközépiskola, Ózd

2000-2006 Besztercei Alapfokú Művészeti Intézet (fotó-videó-média ismeret), Ózd

1995-2003. Újváros Téri Általános Iskola, Ózd

Munkahelyek, beosztások:

2013- Miskolci Egyetem, Tudományos segédmunkatárs

2011-2012. Miskolci Egyetem, műszaki szolgáltató 

Szakmai-tudományos munkásság:

Egyetemi tanulmányaim alatt 2009-ben kapcsolódhattam be a Metallurgiai és Öntészeti Intézetben folyó kutatásokba, ahol Dr. Kékesi Tamás vezette kutatócsoporthoz csatlakozhattam.

Első szakterület, amivel Tudományos Diákköri Tevékenység keretében foglalkoztam a réz tartalmú maratóoldatok feldolgozására koncentrálódott. Lényegében ez a pont volt, ami meghatározta, hogy a későbbiek során is hidro-elektrometallurgia szakterületén tevékenykedtem.

A kutatócsoport 2010-től átfogó kutatási témát kezdett a forrasztási ónhulladékok feldolgozására a Baross Program keretében, melyet egy szabadalmi eljárás elindítás zárt. A projekt keretében született meg az Anyagmérnöki BSc. tanulmányaimat záró szakdolgozat témája is, mely az elektrolitos ónraffinálás témakörében a sósavas elektrolitoldatok stabilitási problémáival foglalkozott. A téma aktualitást élvez jelenleg is, mivel az intézetben 2013. márciusától a Forrász projekt keretében egy Tudomány Műhely foglalkozik az ólommentes forrasztáshoz szükséges nagy tisztaságú alapanyagok kinyerésével másodnyersanyagokból.

2011. óta végzek  GD-OES Profiler 2. típusú plazmagerjesztésű spektrométerrel különböző területeken réteg és összetétel vizsgálatokat. Ennek köszönhetően többek között jó szakmai kapcsolat alakult ki a Ross Mould Öntvénygyártó Kft-vel, akinek rendszeresen végzek vizsgálatokat.
2011. és 2012-ben kutatási tevékenységet folytattunk az ALCOA Köfém Kft. székesfehérvári üzemében, valamint laboratóriumi kísérletek során meghatároztuk a alumíniumolvasztás során képződő salakok összes fémtartalmát, melyek összefüggenek a fémveszteséggel.

 

Idegen nyelvek ismerete:

Német: Középfokú komplex nyelvvizsga

Angol: alapfokú beszéd és íráskészség 

Tudományos kitüntetések, elismerések, ösztöndíjak:

2016. Terplán Zénó Program
2016. Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Doktori Hallgatói Ösztöndíj
2015. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Díja
2015. Országos TDK, II. helyezés (XXXII. OTDK, Budapest)
2014. Egyetemi TDK, I. helyezés
2013. Tanulmányi Emlékérem Ezüst fokozata
2013. Országos TDK, II. helyezés (XXXI. OTDK, Kecskemét)
2013. FÉMALK Zrt. Különdíja (XXXI. OTDK, Kecskemét)
2013. Eötvös Lóránd Hallgatói Ösztöndíj (2013/2014. tanév)
2012. Egyetemi TDK, II. helyezés
2011. Tanulmányi Emlékérem Ezüst fokozata
2011. Országos TDK, III. helyezés (XXX. OTDK, Baja)
2010. Tanulmányi Emlékérem Arany fokozata
2010. Egyetemi TDK, I. helyezés
2010. Köztársasági Ösztöndíj (2010/2011 tanév)
2009. TDK Konferencia, I. helyezés

Tagság szakmai-tudományos társaságokban:

2008– Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE)

2011- OMBKE Fémkohászati Szakosztály vezetőségi tag

Publikációk:

A kutatómunkám eredményei alapján készített publikációim részletes jegyzéke itt érhető el, amely az alábbiak szerint összegezhető:

Szabadalmi oltalmak:

Kékesi T., Rimaszéki G., Kulcsár T., Dobó Zs.: Programozott katódtömörítéssel és áramvezérléssel
működő berendezés forrasztási ónhulladék elektrolitos raffinálására és eljárás ennek
megvalósítására, Magyar Szabadalom Lajstromszám: P1100722, Benyújtás éve: 2011., Közzététel
éve: 2013.,

Kékesi T., Kulcsár T., Dobó Zs.: Folyamatosan tömörített forgó katóddal és anódpotenciálra
szabályzott árammal működő elektrolizáló berendezés, Magyar Szabadalom, Ügyiratszám:
P1500265, Benyújtás éve: 2015.

Tudományos publikációk:

Nemzetközi referált szakfolyóiratban: 6
Hazai kiadású referált szakfolyóiratban idegen nyelven 3
Hazai kiadású referált szakfolyóiratban magyar nyelven:10
Konferenciaközlemény idegen nyelven: 6
Konferenciaközlemény magyar nyelvű: 7
Oltalmi formák: 2
Független idézők: 14

A legfontosabb pályázati és K+F munkák: 

2010. Leégés, illetve anyagforgalmi mérleg meghatározása az olvasztókemencében. ALCOA­Köfém Kft.­ Uniflexys Kft ­ ME, Metallurgiai és Öntészeti Tanszék)

2010-2011. Ónhulladék feldolgozására, tisztítására és ártalmatlanítására alkalmas technológia kifejlesztése és optimalizálása ­ Borsodi Tranzit Kft., REG_EM_KFI_09 (2009) –ONRITRAN, Baross Gábor Program, NKTH.

2011. A réz finom­tisztító eljárások feltételeinek és hatékonyságának meghatározása. Kienle­Spiess Hungary Kft.

2011. Alumíniumolvasztás során keletkező salakok mennyisége, minősége és ezek összefüggései a fémveszteségekkel. ALCOA­Köfém Kft.­ ME, Metallurgiai és Öntészeti Intézet

2012. A TÁMOP 4.2.1.B­10/2/KONV­0001­2010 jelű pályázat keretein belül a 2. Kiválósági Központhoz tartozó 1. Tudományos Műhelyben a fémtartalmú másodnyersanyagok hasznosításával foglalkozó K+F kutatási projektben hallgató-kutató

2013-2015. TÁMOP4.2.2.A11/1/KONV20120019 „Környezetbiztonságos forraszanyagok
anyagtudományi alapon történő fejlesztése primer és másodnyersanyagokból a járműipar számára” c
projekt szakmai vezetése, valamint „Az ólommentes forrasztáshoz szükséges nagy tisztaságú
alapanyagok kinyerése másodnyersanyagokból” témát kidolgozó Tudományos Műhelyben hallgatókutatói
státusz

2014- Egyetemi összekötő termékfejlesztési ügyekben, Ross Mould Nemzetközi Öntvénygyártó Kft.

2016- GINOP-2.2.1-15-2016-00018 jelű „Új, piacképes hengerelt alumínium termékek
technológiájának fejlesztése, a műszaki anyagtudomány legújabb eredményei alapján a piacvezető
hazai iparvállalat, az ARCONIC-Köfém Kft. és kiemelkedő hazai felsőoktatási K+F intézmények
együttműködésében” című projekt pályázat keretében kutató az „Alumínium öntészeti technológiák
fejlesztése” Kutatói Csoportban

 Szakmai önéletrajz

Kulcsár Tibor
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.