Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
default_featured_img">
Dr. Molnár Dániel
Utolsó Módosítás: 2014 | 03 | 29 | Utolsó Szerkesztő: Tóth Gergely

Dr. Molnár Dániel szakmai önéletrajza.

MTMT publikációs lista.

Szakmai Önéletrajz

 

Személyi adatok

Név:                                       Dr. Molnár Dániel

Szül. hely, idő:                       Miskolc, 1979. március 27.

Tanulmányok:                        Kilián György Gimnázium, Miskolc (1997)

Miskolci Egyetem, Anyag és Kohómérnöki Kar

Okleveles kohómérnök (2002)

Ph.D. – Miskolci Egyetem (2010)

Nyelvtudás:                            Angol – középfokú állami nyelvvizsga (2001)

Német – PhD nyelvvizsga (2008)

Családi állapot:                      nőtlen

Munkahely:                            Miskolci Egyetem, 3515 Miskolc Egyetemváros

Műszaki Anyagtudományi Kar, Metallurgiai és Öntészeti Intézet, egyetemi docens

 

Részletes önéletrajz és szakmai előélet

1979. március 27-én születtem Miskolcon. Tanulmányaimat a miskolci Bársony János Általános Iskolában kezdtem, majd a Kilián György (Diósgyőri) Gimnáziumban folytattam.

Egyetemi Tanulmányaimat 1997-ben kezdtem a Miskolci Egyetem Kohómérnöki Karán, kohómérnöki oklevelemet az Anyag és Kohómérnöki Karon állították ki 2002-ben öntészet szakirányon és ipari marketing manager ágazaton. A 2001-2002 tanévben Köztársasági Ösztöndíjas voltam, valamint elnyertem a Tanulmányi Emlékérem arany fokozatát. 2001-ben II. helyezést értem el az egyetemi és az Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

2002 és 2005 között állami ösztöndíjas nappali rendszerű doktorandusz képzésében vettem részt, mely idő alatt aktív szerepet vállaltam az Öntészeti Tanszék által jegyzett gyakorlati tantárgyak oktatásában. Doktoranduszi képzésem alatt számos nemzetközi tanulmányúton és konferencián vettem részt, melyek során DAAD, Erasmus és Leonardo ösztöndíjaknak támogatásával 13 hónapot töltöttem a németországi RWP GmbH szimulációs  szoftverfejlesztő cégnél.

2005-ben kerültem egyetemi tanársegédi állásba a Metallurgiai és Öntészeti Tanszékre. 2010 decemberében védtem meg Ph.D. értekezésemet „summa cum laude” minősítéssel. 2011-től adjunktusi kinevezést kaptam a Metallurgiai és Öntészeti Intézetbe, ugyanott 2013-tól egyetemi docensként tevékenykedem.

Adjunktusi alkalmazásom közben részfoglalkozású kutatóként tevékenykedtem az UNI-FLEXYS Egyetemi Innovációs Kutató és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft-nél.

2005-ben elnyertem az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület oklevelét kiemelkedő egyesületi munkámért. Tagja vagyok, többek között, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek, a MEGI-nek (Közép Európai Öntödei Kezdeményezés), a National Geographic Society-nek és a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottság Anyagtudományi, Metallurgiai Szakbizottságának. Ifjúsági tagja vagyok a Bányászati és Kohászati Lapok Öntészet rovat Szerkesztő Bizottságának és támogató tagja vagyok a Magyar Földrajzi Társaságnak.

 

Oktatási tevékenység

2002-2005 között doktoranduszként (doktoranduszi kreditérték: 20), majd 2005-től oktatóként különböző tanrendekben számos tárgyat oktattam. Diákjaim között voltak/vannak hagyományos ötéves képzésben résztvevő kohómérnök hallgatók, valamint az új bolognai rendszerben anyagmérnök és kohómérnök hallgatók mind nappali, mind levelező munkarendben. Oktatási tevékenységem során az öntészeti szakterülethez tartozó gyakorlati és elméleti képzésben veszek részt.  A 2005-2006 tanévben a Nemzeti Szakképzési Intézet szervezésében OKJ Öntő Szakmunkás képzésben összesen nyolc tárgyat oktattam.

2011-ben oktatói Erasmus mobilitási program keretén belül egyhetes angol nyelvű MSc kurzust tartottam a svédországi Jönköpingi Műszaki Egyetemen.

2012-ben egy TÁMOP projekt részeként pre-doktorandusz hallgatónak voltam konzulense.

2012-ben rész-témavezetőként és tárgyjegyzőként bekapcsolódtam a Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola munkájába.

Az anyagmérnöki és kohómérnök képzések 2012-es reformja során részt vettem az új tanrendek és tantárgyak kialakításában.

2011-ben Akkreditált Felnőttképzési tanfolyami képzést dolgoztam ki. 2012-ben az Anyagmérnök Felsőfokú Szakképzés akkreditációjának munkájában vállaltam szerepet, ahol szakirány vezetői feladatokat is ellátok.

Tananyag fejlesztési projektek részeként 2005-ben három darab HEFOP támogatottságú felsőfokú szakképzési tananyagot szerkesztettem. 2008-ban egy nemzetközi Leonardo da Vinci program részeként, egy öntészeti-gépészeti távoktatási tananyagból hat fejezetet készítettem angol nyelven. 2012-ben egy TÁMOP támogatottságú E-book tananyagot és on-line hozzáférésű adattárat készítettem.

 

Ösztöndíjak

2003.10.12-11.20                   DAAD 324-PPP együttműködés

Intézmény:                             Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, TU Bergakademia Freiberg, RWP GmbH Roetgen, Fachhochschule Aalen

2004.02.01-2004.05.31          Programme Leonardo Da Vinci, Kutatási Ösztöndíj

Intézmény:                             RWP GmbH Roetgen (Project nr. HU/02/PL/209)

2004.09.12-2005.02.05          Socrates/Erasmus, Kutatási Ösztöndíj

Intézmény:                             Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, RWP GmbH Roetgen

2005-2006                              Magyar-Cseh Kormányközi Tudományos és Technológiai (TéT) Együttműködés

Intézmény:                             Brno-i Műszaki Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Anyagmérnöki Intézet

2011.09.03-10                        Oktatói Erasmus Ösztöndíj

Intézmény:                             Jönköping i Högskolan, Svédország

 

Publikációs tevékenység

 

Poszter előadások száma:                                                      8

Szóbeli előadások száma:                                                      61

Nyomtatásban megjelent publikációk száma:                       42

Ebből folyóirat cikk:                                                             11

Jegyzet / E-book / Távoktatási tananyag fejezetek száma:   5

Közlemények listája a Magyart Tudományos Művek Tára adatbázisban:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10029322

 

Folyóirat cikkek

1

Dániel Molnár, Dr. Jenő Dúl, Szabó Richárd: Simulation of high pressure die casting solidificationMaterials Science Forum, Volume 508.(Trans Tech Publications, ISBN 0-87849-991-1; ISSN 0255-5476, pp.555-559)2004.09.5-9

2

Molnár Dániel, Dr. Dúl Jenő: The simulation of High pressure die castingMiskolci Egyetem Közleményei, 2004.10.22

3

Dúl Jenő, Molnár Dániel: Nyomásos öntészeti folyamatok szimulációjaBányászati és kohászati lapok 138. évf. 2005/2. szám(HU ISSN 0005-5670, PP.19-21), 2005

4

Daniel Molnar, Jeno Dul: Influence of the solidification process to the stress field of iron castingsMaterial Science Forum, Volume 649(Trans Tech Publications, ISSN 0255-5476, pp.431-436), 2008.09.1-4.

5

Molnár Dániel: Öntvények visszamaradó öntési feszültségének mérése és szimulációjaBányászati, Kohászati Lapok, Kohászat, 2011(HU ISSN 0005-5670), p.13-16, 144. évf., 1.szám, 2011

6

Molnár Dániel: Visszamaradó öntési feszültségek véges elemes szimulációjaAnyagmérnöki Tudományok, Miskolc, 37. kötet 2012, pp.459-466, (ISSN 2063-6784)

7

Dr. Molnár Dániel, Dr. Dúl Jenő, Fodor Krisztina: Az öntészeti szimuláció alkalmazása a technológia tervezésbenBányászati és Kohászati Lapok 2012/3, pp.12-15, (HU ISSN 0005-5670)

8

Molnár Dániel, Sélei Anett: Gömbgrafitos vasöntvény vizsgálata és szimulációja speciális formatöltés megvalósításávalAnyagmérnöki Tudományok, Miskolc, 38. kötet 2013, pp.201-210., (ISSN 2063-6784)

9

Budavári Imre, Molnár Dániel: Nagyméretű acélöntvény irányított dermedésének megvalósítása számítógépes szimulációvalAnyagmérnöki Tudományok, Miskolc, 38. kötet 2013, pp.37-46, (ISSN 2063-6784)

10

Molnár Dániel: lemezgrafitos vasöntvények visszamaradó öntési feszültségének mérése és szimulációjaAnyagok Világa – Független Elektronikus szakmai Folyóirat – Kfki, XI. évfolyam 2. szám, 2013. október, p.15

11

Dániel Molnár: Messung und Simulation von Eigenspannungen in GraugussGiesserei Rundschau, Jhg.60 heft 9/10 2013

12

Imre Budavári, Dániel Molnár: Control volume simulation of steel casting solidification, Material Science Forum (Trans Tech Publications)megjelenés alatt

 

Dr. Molnár Dániel
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.