Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
Dr. Török Béla">
Dr. Török Béla
Utolsó Módosítás: 2014 | 03 | 29 | Utolsó Szerkesztő: Tóth Gergely

MTMT publikációs lista.

Személyi adatok:

Vezetéknév / Utónév: Dr. Török Béla
Telefonszám: 06-48-565 111/15-01
Fax: 06-48-570 141
E-mailek: bela.torok@uni-miskolc.hu, bela.torok@borsoditranzit.hu
Állampolgárság: magyar
Születési dátum: 1969. 04. 05.

Szakmai tapasztalat:

A Miskolci Egyetem Archeometallurgiai Kutatócsoportjának (ARGUM) alapítója és vezetője 2011-től.

A munkáltató neve és címe: Miskolci Egyetem, 3515 Miskolc-Egyetemváros
Időtartam: 2011.02.01.-től főállásban, 2007-2010 között megbízott oktatóként.
Foglalkozás / beosztás: Egyetemi docens a Műszaki Anyagtudományi Kar Metallurgiai és Öntészeti Intézetében
Főbb tevékenységek és feladatkörök:

- Fémtartalmú hulladékok feldolgozása, Projektmenedzsment c. anyagmérnök és kohómérnök MSc-tárgyak, Szakmódszertan I-II, Szakmódszertan komplex projekt c. mérnök-tanár MA-tárgyak oktatása és tananyagfejlesztése. Vas- és acélmetallurgia c. MSc-tárgy tárgyjegyzője.

- Bevezetés az archeometallurgiába c. anyagmérnök BSc-tárgy létrehozása és oktatása, az Archeometallurgia MSc. kiegészítő szakirány kidolgozása és vezetése, ezen belül az Archeometallurgia I-II és Leletek vizsgálata és rekonstrukciós kísérletek c. tárgyak oktatása és tananyagfejlesztése.

- A Bölcsészettudományi Kar és a Műszaki Anyagtudományi Kar által közösen vezetett anyagmérnök mérnöktanári mesterszak kari felelőse.

- A Műszaki Anyagtudományi Kar idegen nyelvű képzéseinek koordinátora és felelőse.

- Az egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának ipari kapcsolatokért és pályázatokért felelős kari referense.

Az egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 projektjének (Kompetencia alapú, korszerű, digitális komplex tananyagmodulok létrehozása és on-line hozzáférésük megvalósítása fémtechnológiákhoz kapcsolódó felsőfokú műszaki képzési területeken) projektmenedzsere

Tevékenység típusa, ágazat: Felsőfokú oktatás

A munkáltató neve és címe:

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 3600 Ózd, Jászi Oszkár u. 3.
Időtartam: 1999.04.01.-2009.04.30. között főállásban, 2009.05.01-től másodállásban folyamatosan.
Foglalkozás / beosztás: Ügyvezető
Főbb tevékenységek és feladatkörök:

- Megyei hatáskörű nonprofit, közhasznú humánerőforrás-fejlesztési, foglalkoztatási társaságnál az aláírási és munkáltatói jogok önálló gyakorlása.

- A társaság egyszemélyes képviselete, szakmai stratégiai döntések meghozatala.

- A társaság működését, valamennyi programját érintő teljes körű koordinálási és beszámoltatási jogkör, illetve a társaság korábbi nagyobb volumenű képzési, humánerőfejlesztési, tranzitfoglalkoztatási, munkaerő-piaci szolgáltatási és K+F+I programjainál (HEFOP, TÁMOP, ESZA, OFA, NKTH) a szakmai irányítói és tanácsadói tevékenység ellátása.

- Kapcsolattartás állami szervezetekkel, szakmai partnerekkel, szerződések jóváhagyása.

- Pályázati programok, konzorciumok előkészítése, pályázatmenedzselés, megvalósíthatósági, hatás- és környezettanulmányok készítése.

- A társaság központi menedzsmentjének vezetése.

Tevékenység típusa, ágazat: Felső vezető

A munkáltató neve és címe: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, X. Hungária krt. 9-11.
Időtartam: 2009.05.01.-2011.01.31. között főállásban, 2007-2009 között és 2011-től megbízott oktatóként
Foglalkozás / beosztás: Egyetemi docens
Főbb tevékenységek és feladatkörök:

- A Nemzeti Közszolgálati Egyetem ózdi kihelyezett tagozatának védelmi igazgatási alapszakán matematika I-II és kémia BSc-tárgyak oktatása.

- 2007 és 2011 között a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kara Gépészmérnöki, Biztonságtechnikai és Minőségügyi Tanszékéhez és az egyetem ózdi levelező főiskolai képzéséhez kapcsolódó tárgyak (anyagtudomány, kémia, matematika, technikatörténet, politikaelmélet) oktatása és tananyagfejlesztése.

A munkáltató neve és címe: Miskolci Egyetem, 3515 Miskolc-Egyetemváros
Időtartam: 1996.09.01.-1999.03.31. között főállásban
Foglalkozás / beosztás: Tanszéki mérnök
Főbb tevékenységek és feladatkörök:

- Aktív részvétel a Miskolci Egyetem Kohómérnöki Kara Vaskohászattani Tanszékének kutatómunkájában.

- Hazai és nemzetközi egyetemi kapcsolatrendszerek kiépítése és fenntartása (Socrates, Erasmus).

- Az első tanszéki számítógépes hálózat kiépítésének megszervezése és működésének felügyelete.

- Rendszeresen közreműködés a Kohómérnöki Kar éves beiskoláztatási programjaiban.

- Egy hónapos finnországi szakmai és kutatási tanulmányút az Oului Egyetem és a Raahe Steel Works meghívására. (angol nyelvű  előadások tartása az egyetem Eljárástechnikai Tanszékén.)

Tanulmányok

 

Időtartam: 2004-2006
Végzettség / képesítés: Okleveles történelem szakos bölcsész és tanár
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés: Pedagógia, pszichológia, történelem
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa: Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Országos / nemzetközi besorolás: levelező egyetemi kiegészítő képzés

Időtartam: 2001-2004
Végzettség / képesítés: Történelem szakos tanár
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés: Pedagógia, pszichológia, történelem
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típus: Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Országos / nemzetközi besorolás: levelező másoddiplomás képzés

 

Időtartam: 1993-1996
Végzettség / képesítés PhD. tudományos fokozat (summa cum laude), a műszaki tudomány doktora (oklevél száma: 222/1999.)
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés: Műszaki tárgyak, fizikai kémia, matematika
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa: Miskolci Egyetem (ma Kerpely Antal Doktori Iskola)
Országos / nemzetközi besorolás: nappali tagozatos doktori képzés

 

Időtartam: 1988-1993
Végzettség / képesítés Okleveles kohómérnök
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés: Műszaki tárgyak, fizikai kémia, matematika, fizika
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa: Miskolci Egyetem
Országos / nemzetközi besorolás: nappali tagozatos mérnöki képzés

 

ÉRTEKEZÉSEK

Diplomaterv: A direkt acélgyártási eljárások metallurgiai jellemzői. Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc, Kohómérnöki Kar, 1993. (102 oldal). Értékelés: jeles

Doktori (PhD) értekezés: A TiO2 hatása a nagyolvasztói salakok néhány metallurgiai tulajdonságára. Miskolci Egyetem, Miskolc, Kohómérnöki Kar, 1998. (113 oldal). Védés: summa cum laude

Szakdolgozat: A Kárpát-medence vaskohászata a korai középkorban. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Bölcsészettudományi Kar, 2004. (94 oldal). Értékelés: jeles

Szakdolgozat: Kovácsműhelyek és vaskovácsok a korai középkori és Árpád-kori Kárpát-medencében. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, Bölcsészettudományi Kar, 2006. (105 oldal). Értékelés: jeles

 

Publikációs lista

Nyersvasmetallurgiai jellegű publikációk listája:

Török B.: Összefüggés különböző bázicitású és MgO-tartalmú nagyolvasztósalakok TiO2-tartalma és viszkozitása között; BKL Kohászat, Bp. 1996. június 221-226.

Török B.: Különböző bázikusságú nagyolvasztósalakok TiO2-tartalmának hatása a salakok kéntelenítőképességére; BKL Kohászat, Bp. 1997. április 109-113.

Török B.: Matematikai segéderőként alkalmazható programrendszer használata nyersvasmetallurgiai salakokra felállított asszociált oldat-modell számításainál; microCAD ’97 konferenciakiadvány, Metallurgia, Miskolc, 1997. 89-93.

Török B. – Tóth L.A. – Kaptay Gy.: Calculation of activity in the CaO-MgO- SiO2-Al2O3-TiO2 system by the ideal associated solution model; Publication of the University of Miskolc, Natural Sciences, Chemistry, 1998.

Török B. – Tóth L.A. – Kaptay Gy.: Asszociált elegymodell alkalmazása nagyolvasztói salakrendszerre – Proceedings of MICROCAD ’99, Section B: Metallurgy, Energetics, 1999, pp.75-81.

Archeometallurgiai jellegű publikációk listája:

GÖMÖRI J. – TÖRÖK B. – BENKOVICS F.: A vas archeometallurgiája a kárpáti régióban; Bányászati és Kohászati Lapok, Kohászat 128/2-3, Budapest, 1995.

TÖRÖK B.: Chemical and Metallographic Analysis of Iron Ores and Slags Found in Medieval Bloomery Sites and Obtained by Smelting Experiments; Archaeometallurgy of Iron in the Carpathians Region, Seminar Herl’any, 1994. Ŝtudijné Zvesti Archeologického Ústavu Slovenskej Akadémie Vied, Nitra, 1995. p. 279-295.

TÖRÖK B.: A műszaki tudományok és a régészet kapcsolatának fejlődése hazánkban. Műszaki vizsgálatok a régészet szolgálatában; In: Vámos É. (Szerk) Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből, MTESZ-kiadvány, Budapest, 1997. p. 81-84.

TÖRÖK B.: About the Technical Investigations of Ore, Slag and Wall-fragment Samples Found Next to the Sites of Nemeskér-type Furnaces. Nemeskéri típusú vasolvasztó kemencék lelőhelyén talált ércek, salakok és kemencefal-darab műszaki vizsgálatai; In: Gömöri J. (Szerk.) Traditions and innovations in the early medieval iron production. Hagyományok és újítások a korai középkori vaskohászatban, Dunaferr-Somogyország Archeometallurgiai Alapítvány – MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottság kiadványa, Sopron-Somogyfajsz, (1997) 1999. p. 160-169.

TÖRÖK B.: Latest Technical Examinations (1995-1997) of Medieval Iron Slags Found in Hungary – Metallurgical Processes in the Medieval Bloomery; Vỳhodoslovenskỳ Pravek, Special Issue, Archaeometallurgy in the Central Europe, Archeologickỳ ústav Slovenskej Akadémie Vied Nitra, Košice & Hutnícka fakulta TU Košice, 1999. ISBN 80-88709-08-3, p.213-218.

GÖMÖRI J. – TÖRÖK B.: Technical Examination of the Early Medieval Ferrous Metallurgical Finds from Hungarian Sites; In: Jerem E., T. Biró K. (Eds.) Archaeometry 98, Proceedings of the 31st Symposium, Budapest (1998), Archaeolingua, British Archaeological Reports (BAR) International Series 1043 (II), Oxford, 2002. p. 375-381.

Török B.: Alföldi jellegű egykori településeken feltárt 10. és 13. századi vaskohászati emlékek archeometallurgiai vizsgálata.Archaeometallurgical examinations of finds from medieval settlement sites dating from the 10th and 13th centuries, in the areas of the Hungarian Plain.; X. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia kiadványa, Nagyszeben, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2008. április 3-6. p. 99-105

Török B. – KOVÁCS Á.:Crystallization of Iron Slags Found in Early Medieval Bloomery Furnaces; 5th International Conference on Solidification and Gravity, Miskolc-Lillafüred, Hungary, (2008) Materials Science Forum 649 (2010) Trans Tech Publications, Switzerland p. 455-460. doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.649.455.

Török B. – KoVÁCS Á.: Avar vastárgyleletek szövetszerkezetének elektronmikroszkópos vizsgálata. Examinations of metallographic structure of Avar iron finds by electron microscope; XI. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia kiadványa, Máramarossziget, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2009. április 2-5. p. 91-95.

TÖRÖK B.: Archeometallurgia – a múlt kohászata, a jelen műszaki vizsgálataival, a jövő régészettudományáért; Gesta – A Miskolci Egyetem Történettudományi Intézetének folyóirata IX (2010); Archaeometria és Régészet (Szerk.: P. Fischl K., Lengyel Gy.), Miskolc, 2010. p. 25-29.

TÖRÖK B.: Árpád-kori vaskohászati műhelyek metallurgiája a műszaki vizsgálatok tükrében; Gesta – A Miskolci Egyetem Történettudományi Intézetének folyóirata IX (2010); Archaeometria és Régészet (Szerk.: P. Fischl K., Lengyel Gy.), Miskolc, 2010. p. 227-232.

TÖRÖK B. – KOVÁCS Á.: Materials Characterization of Iron and Slag Finds of the Early Medieval Avar Metallurgists; Proceedings of the 15th International Metallurgy & Materials Congress (11-13 November 2010), Istanbul, 2011. p. 386-397.

Török B.: Archeometallurgia – új interdiszciplináris tudományág a korabeli kohászati technológiák, az anyagvizsgálat és az iparrégészet területein. Archaeometallurgy – a new interdisciplinary branch of science in the fields of ancient metallurgical technology, materials testing and industrial archaeology; XIII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia kiadványa, Gyergyószentmiklós, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2011. április 1-3. p. 15-20.

TÖRÖK B.: A Cegléd 4/14.; 4/17. és 4/19. számú Árpád-kori lelőhelyekről származó vassalakok és vastöredékek műszaki vizsgálata; Studia Comitatensia 31., Régészeti Tanulmányok (Szerk.: Rajna András), Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre, 2011. ISBN 978-963-9590-46-5 ISSN 0133-3046 p. 444-450.

TÖRÖK B.: Vasérc, vasbuca, vastárgy – Az első magyar vaskohászok műhelyei és technikája a Kárpát-medencében; Bányászattörténeti Közlemények XII. (6. évf. 2. sz.), (Szerk.: Hadobás Sándor), Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány, Rudabánya, 2011. p. 3-29.

Török B. – kovács á.: Kora középkori gepida kard archeometallurgiai vizsgálata. Archaeometallurgical investigations of an Early Medieval Gepidic sword; Archeometriai Műhely 2011/VIII./4. Budapest, HU ISSN 1786-271X; p. 337-343.

THIELE Á. – Török B.: Vastermelés, vaskihozatal és a kohósított gyepvasércek minimálisan szükséges vastartalma az avar és Árpád-kori vasbucakohászatban. Iron production, iron yield and the minimal iron content of bog iron ores regarding Avar and Árpád-age bloomery iron smelting; Archeometriai Műhely 2011/VIII./4. Budapest, HU ISSN 1786-271X; p. 345-350.

TÖRÖK B. – GALLINA Zs. – KOVÁCS Á.: Ironmetallurgy of the pannonian avars of the 7-9th century based on excavations and material examinations; In: A. Hauptmann, D. Modarressi-Tehrani, M. Prange (eds.) International Conference Archaeometallurgy in Europe III, Abstracts; Metalla, Sonderheft 4, 2011. Bochum ISSN 0947-6229 p. 64-65.

BARKÓCZY P. – BARTHA T. – KOVÁCS Á. – PADÁNYI J. – TÖRÖK B.: Zrínyi-Újvár 1664. évi ostromából származó vas- és ólomlövedékek anyagszerkezeti vizsgálata; Hadtörténelmi Közlemények, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 125.évf. 4. szám 2012. december, Budapest HU ISSN 0017-6540 p. 1139-1148.

TÖRÖK B. – BARKÓCZY P. – KOVÁCS Á. – FERENCZI T – P. FISCHL K.: Examination of surface layer of Bronze Pick of Hajdúsámson type; Surface Engineering, Vol. 29. No.2, Institute of Materials, Minerals and Mining, 2013. p. 164-168.

THIELE Á. – TÖRÖK B. – KÖLTŐ L.:A foszfor szerepe a vas somogyi archeometallurgiájában – avar és Árpád-kori vaskohászatból származó somogyi salakok SEM-EDS vizsgálata. The role of phosphorus in the archaeometallurgy of iron: SEM-EDS analysis on slag samples from Avar and Árpád-age bloomery workshops of Somogy county. Archeometriai Műhely 2013/X./1. Budapest, HU ISSN 1786-271X; p. 13-22.

TÖRÖK B. – KOVÁCS Á – BARKÓCZY P. – KRISTÁLY F.:Ordacsehi-Csereföld kelta településéről származó vassalak és vastárgyak anyagvizsgálata és készítés-technológiai vonatkozásai. Materials testing and production technology investigation of iron tools and slag from a Celtic settlement of Ordacsehi-Csereföld. Archeometriai Műhely 2013/X./1. Budapest, HU ISSN 1786-271X; p. 23-32.

TÖRÖK, B. – THIELE, Á: Extracting phosphoric iron under laboratorial conditions smelting bog iron ores. 2nd International Conference on Competitive Materials and Technological Processes IOP Publishing, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 47 (2013)

TÖRÖK B. – BARKÓCZY P. – KOVÁCS Á. – GYUCHA A. – GULYÁS GY.:  Szkíta vasfegyverek mikroszerkezete és készítési jellemzői; Gesta – A Miskolci Egyetem Történettudományi Intézetének folyóirata XIII. (2014); Archaeometria és Régészet (Szerk.: P. Fischl K., Lengyel Gy.), Miskolc, 2014. p. 14-24.

Megjelenés alatt:

B. TÖRÖK B. – Á. KOVÁCS – ZS. GALLINA: Ironmetallurgy of the pannonian avars of the 7-9th century based on excavations and material examinations;Anschitt, Bochum, 2014.

B. TÖRÖK – Á. KOVÁCS – P. BARKÓCZY – F. KRISTÁLY: Complex Archaeometrical Examination of Iron Tools and Slag from a Celtic Settlement in the Carpathian Basin; Proceedings of the 39th International Symposium for Archaeometry, Leuven (2012) 2014.

THIELE Á. – TÖRÖK B. – KÖLTŐ L.: Energy dispersive X-ray analysis (SEM-EDS) on slag samples from medieval bloomery workshops – the role of phosphorus in the archaeometallurgy of iron in Somogy County, Hungary, Proceedings of the 39th International Symposium on Archaeometry, Leuven, (2012) 2014.

TÖRÖK B.: Hódmezővásárhely-Kingéc avar kori lelőhelyéről származó salak archeometallurgiai vizsgálata; Hódmezővásárhely, 2014

GYUCHA A. – TÖRÖK B. – BARKÓCZY P. – KOVÁCS Á. -GULYÁS GY.: Mixing Well Together: Middle Iron Age interregional interaction in the Southern Carpathian Basin. British Archaeological Reports (BAR)

THIELE Á – TÖRÖK B. – HARAMZA M. – JUHÁSZ G.M.: A díszítő kovácshegesztés (“damaszkolás”) szerepe 2-10. századi kard- és késpengékben – korhűen rekonstruált vasanyagok maratási vizsgálata / The role of pattern-welding in 2-10th century knife and sword blades – etching tests on reconstructed materials, Archeometriai Műhely, 2014/1.

THIELE Á. – HOŠEK, J – TÖRÖK B. – DÉVÉNYI L.: Revealing the surface pattern of medieval pattern-welded iron objects – etching tests conducted on reconstructed composites, Surface Engineering 2014.

THIELE Á. – HOŠEK J. – KUCYPERA P. – TÖRÖK B. – HARAMZA M. – JUHÁSZ G.M.: A díszítő kovácshegesztés (damaszkolás) szerepe a kora középkori kardpengékben, In: Petkes Zsolt (Ed.) Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak XXIII. Összejövetelének konferenciakötete, Veszprém, Magyarország, 2013.10.02-04.

Könyv, könyvrészlet:

Török B.: III. 5.Műszaki vizsgálatok avar típusú bucakemencék ásatásainál talált leleteken. In: Gömöri J.: Az avar kori és Árpád-kori vaskohászat régészeti emlékei Pannoniában (Magyarország iparrégészeti lelőhelykatasztere I. Vasművesség); Soproni Múzeum Régészeti Gyűjteménye és az MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottsága, Sopron, 2000. ISBN 963 005 522 8 p. 229-234.

TÖRÖK B.: Archeometallurgia. Digitális tananyag. Miskolci Egyetem. Miskolc, 2013. (pp. 146)

Dr. Török Béla
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.