Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
mellkép_TÖRÖK TAMÁS featured">
Prof. Dr. Török Tamás
Utolsó Módosítás: 2014 | 03 | 29 | Utolsó Szerkesztő: Tóth Gergely

Dr. Török Tamás egyetemi tanár a Miskolci Egyetem Metallurgiai és Öntészeti Intézet Kémiai Metallurgia és Felülettechnika Intézeti Tanszékén. Okleveles kohómérnök (kitüntetéssel), az MTA doktora, az MTA Metallurgiai Tudományos Bizottságának elnöke. Korábban dolgozott az egyetemen fizikai kémiai tanszékén, s közben másfél évig volt ösztöndíjas kutató a Kiotói Egyetemen, Japánban. Szakmai és oktatói tevékenységében az oldatkémiai (hidrometallurgia), a kémiai metallurgiai és egyes felülettechnikai és korróziós területek művelése a meghatározó. Nemzetközi (ASM, TMS, EFC) és hazai mérnökegyesületekben (HUNKOR, GTE, MKE, OMBKE) is aktívan tevékenykedik.

MTMT publikációs lista.

Prof. Dr. Török Tamás szakmai önéletrajza letölthető.

Tanulmányok
Magyar Tudományos Akadémia (MTA): az MTA doktora – 2007
Miskolci Egyetem Műszaki Habilitációs Bizottsága: Dr.habil – 2001
Miskolci Egyetem, doktori (PhD) fokozat, kandidátusi alapján – 1997
Műszaki egyetemi doktor (dr. techn. univ.) – 1979
Magyar Tudományos Akadémia (MTA): a műszaki tudomány kandidátusa – 1990
Nehézipari Műszaki Egyetem /1969-1974/, később Miskolci Egyetem – műszaki egyetemi oklevél

Végzettség / képesítés: Okleveles kohómérnök (kitüntetéssel)
Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa:
Nehézipari Műszaki Egyetem

Egyéni készségek és kompetenciák:

Anyanyelv(ek): magyar

Egyéb nyelv(ek): angol (felsőfokon), orosz, német (alapfokon)

Társas készségek és kompetenciák Vezetői gyakorlat (egyetemi tanszékek, magyar és nemzetközi kutatói teamek, doktorjelölt hallgatók)

Szervezési készségek és kompetenciák:
Szakmai közéleti tevékenység

1974- Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületben tag
1983- Magyar Kémikusok Egyesületében tag
1987- Gépipari Tudományos Egyesület egyetemi szervezetében összekötő
1981-1991 The Chemical Society of Japan (tag)
1990- MTA Elektrokémiai Munkabizottságának tagja
1996-1999 MTA MAB Vegyészeti Szakbiz. Fizikai Kémiai mb. titkára
1992-1999 MTA MAB Anyagtudományi Munkabizottság tagja
1996- MTA MAB Kohászati Szakbizottság Metallurgiai Mb. titkára
1994-1999 MTA Műszaki Anyagtudományi Munkabizottság (tag)
1994-1999 MTA Bányászati Kémiai és Eljárástechnikai Munkabizottság (tag)
1991- ASM Hungary (Amerikai Anyagtudományi Társaság Magyarországi
Tagozata) tag, 1995-96-ban elnöke.
1996-2000 ASM International European Council Executive Committee tagja.
1998-2001 International Materials Reviews U.S. Committee tagja.
2001- TMS tag, TMS Miskolc Student Chapter tanárvezetője (2001- )
Az OMBKE Fémkohászati Szakosztályával közösen évente
ismétlődően Szakmai Napok szervezése a Miskolci Egyetemen;
2004- Szakmai és oktatási együttműködések fejlesztése a GTE, a MZE, a
MTSZ és a HUNKOR szövetségekkel az egyetemi oktatás támogatása
érdekében
2007-2010 Elnökhelyettes, majd elnöke(2008-) az OMBKE Egyetemi Osztályának
2008- Rovatvezetője a BKL Kohászat szakfolyóiratnak
Főtitkára a HUNKOR korróziós szövetségnek
2012- Elnöke a MTA Metallurgiai Tudományos Bizottságának
2013- European Federation of Corrosion (EFC; BoA, STAC) szövetségben
Magyarországról (Hunkor) választott képviselő

Konferenciák szervezésében közreműködés:
”Korrózióvédelem ’94Miskolc” (Kohászat-Kémia-Korrózió)
“Solidification and Gravity” Miskolc, 1995
”Aluminium Napok ’97 Miskolc”
“Quo Vadis Hydrometallurgy” III. nemzetközi konferencia (2001, Kosice/Herlany)
“EUROCORR 2003, Budapest”
”Waste – Secondary Raw Materials III. Int. Conference (2006, Slovakia)
”Hungarocoat – Hungarocorr” nemzetközi festékipari és korróziós konf. (Budapest, 2009, 2011)

Műszaki készségek és kompetenciák

Dokumentált szakmai-tudományos és alkotó tevékenység összesített adatai:
Tudományos és egyéb szakmai publikációk (összesen): 151
Folyóirat és egyéb szakmai közlemények: 71
Tankönyv: 1 (CD formátumban)
Egyetemi jegyzet (oktatási segédlet): 13
Könyvfordítás és szakmai szerkesztés: 1 (’Színesfémipari BAT’ dokumentum)
Szabadalom: 1
Tudományos és szakmai konferenciákon, szemináriumokon tartott előadások: ~ 100
Ipari, kutatóintézeti, állami megbízások és pályázatok alapján végzett munkák: ~ 40
Összes megismert hivatkozások száma (közleményekre): ~190
Témavezetői feladatok ellátása – gyakorlatilag folyamatosan – alapkutatási (OTKA), nemzetközi (TéT, EU6) alkalmazott és hazai ipari kutatás-fejlesztési projektekben.

Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák:
Windows XP, Excel, HSC Chemistry termodinamikai szoftver, stb.

Járművezetői engedély(ek):
Személygépkocsira

Kiegészítő információk:
Szakmai elismerések, kitüntetések, díjak
Miniszteri Dicséret kitüntetés
Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) Érme (1997)
Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1999-2003)
Széchenyi István Ösztöndíj (2003-2006)
Montanuniverität Leoben Ezüstérme (2004)
OMBKE Kisplakett kitüntetés (2005); Christoph Traugott Delius emlékérem (2011)

Publikációk és néhány kiemelt közlemény részletesebb adatai elérhetők az MTMT, ill. az Országos Doktori Tanács adatbázisaiban.

Prof. Dr. Török Tamás
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.