Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
DulJ">
Dr. Dúl Jenő
Utolsó Módosítás: 2014 | 03 | 29 | Utolsó Szerkesztő: Tóth Gergely

Dr. Dúl Jenő szakmai önéletrajza.

MTMT publikációs lista.

Dr. Dúl Jenő 

Született: 1947. szeptember 24-én, Kiskőrösön. (Szülei: Wasztl Margit és Dúl Jenő)

Iskolái: Általános Iskola Kalocsa (1954–1962), Kerpely Antal Kohóipari Technikum, Dunaújváros (1962-1966), öntőipari technikus, Nehézipari Műszaki Egyetem Kohómérnöki Kar (1966–1971), okleveles kohómérnök

Tudományos fokozata: a műszaki tudományok kandidátusa (1986)

Nyelvismerete: orosz (állami középfokú nyelvvizsga), német (középfokú nyelvvizsga A)

Tanárai – mesterei – mentorai: Prof. Nándori Gyula, Roósz András (Miskolci  Egyetem), Prof. Reinhard Döpp (Clausthali Műszaki Egyetem), Prof. Friedrich Klein (Fachhochschule Aalen)

Munkahelyek beosztások: 1971–1973. NME (MM–ösztöndíjas gyakornok), 1973–1975. MTA Kohászati Munkaközösség (tudományos segédmunkatárs), 1976–1981. NME (tudományos ügyintéző), 1981–1984. MTA TMB (ösztöndíjas aspiráns a Nehézipari Műszaki Egyetemen) 1981. július 1-től egyetemi adjunktus, majd 1988. július 1-től egyetemi docens, a Miskolci Egyetem oktatója, 2006–2009 és 2011-től tanszékvezető, 2012-től címzetes egyetemi tanár. 2011. dec. 16-tól a FOUNDRY-SOLID közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Társadalmi funkciói: 1970- OMBKE tagja; 1990- VDG tagja; 1985-1997 OTDT Műszaki Szakmai Bizottságban az egyetem képviselője; 1986 – MTA Miskolci Akadémiai Bizottság Kohászati Szakbizottság tagja, 2005-2008. titkára; 1993 – MTA Köztestület tagja; 2000 – MTA Műszaki Tudományok Osztály Metallurgiai Bizottságának tagja; 2000–2009. Anyag- és Kohómérnöki Kar Tanácsának tagja; 2001 – Kerpely Antal Doktori Iskola Tanácsának tagja, 2008-tól törzstagja; 2001–2007. OMBKE Egyetemi Osztály elnöke, 2007- alaelnöke; 2005– BKL Kohászati Lapok Szerkesztő Bizottság tagja

Szakmai elismerései, kitüntetései, díjai: Miniszteri dicséret (1987), Az oktatásügy kiváló dolgozója (1988), Mestertanár (OTDT 2003), Mikoviny Sámuel Emlékérem (OMBKE 2005), 2008: „Szt. Borbála érem” 2012: a Magyar Öntészeti Szövetség életmű díja, 2012: Miskolci Egyetem Signum Aureum Universitatis

Tanítványai: konzulense 34 TDK dolgozatnak (közülük 6 ME I. díjas, 3 OTDK első díjas)  56 diplomamunkának, 6 megvédett PhD doktori értekezésnek (Varga László, Fegyverneki György, Molnár Dániel, Diaconu V. Vasile Lucian, Szombatfalvy Anna, Szabó Richárd)

 

Publikációk

Szerzője, vagy társszerzője szakfolyóiratban megjelent 88 db. lektorált publikációnak (48 idegen nyelven), 62 db. konferencia kiadványban megjelent publikációnak (4 Nemzetközi Öntőkongresszuson, 32 idegen nyelven). Konferencia előadások száma 110 (47 külföldi, nemzetközi)

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10003359

 

Internet

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=3100

http://napkeletnepe.blog.hu/2012/09/21/dr_dul_jeno

http://www.mak.uni-miskolc.hu/dul-jeno/

http://mta.hu/mta_tagjai?PersonId=8682

 

Dr. Dúl Jenő
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.