Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
Leletek vizsgálata és rekonstrukciós kísérletek
Utolsó Módosítás: 2014 | 03 | 29 | Utolsó Szerkesztő: Tóth Gergely

A kurzus célja és leírása:

A kurzus általános célja, hogy az Archeometallurgia kiegészítő MSc-szakirány által tárgyalt történeti fémtechnológiákhoz kapcsolódó régészeti leletek műszaki vizsgálataival kapcsolatos alapvető elvekről, lehetőségekről, eljárásokról részletes, speciális ismereteket közöljön.
A tárgy ebben a vonatkozásban a következő témakörökre koncentrál: A leletek fajtái, jellemzői, csoportosítások, tipologizálások a lehetséges műszaki vizsgálatok aspektusából. Az egyes kategóriák jellemzői. A műszaki vizsgálatok megtervezése (szándék-eszköz-cél) Mintavételezés, mintaelőkészítés, a műszaki vizsgálatok komplex aspektusai. A vizsgálatok kiértékelésének stratégiai módszerei, logisztikája. A régészeti leletek – kiemelten a korabeli metallurgiához kapcsolódó alapanyagok, félkész- és késztermékek, melléktermékek – műszeres kémiai analitikai, ásványszerkezeti és mikroszerkezeti (metallográfiai) vizsgálati módszereinek bemutatása és konkrét alkalmazásuk speciális jellemzői az archeometallurgiai jellegű régészeti leletek vizsgálatakor. A különböző fémtechnológiákhoz köthető régészeti leletek műszaki vizsgálati eredményeinek általános és speciális megállapításai.
A kurzus tömören, összefoglaló jelleggel tárgyalja a korabeli fémtechnológiák kutatásához kapcsolódó rekonstrukciós kísérletek alapvető jellemzőit, törekvéseit, lehetőségeit, az archaikus környezetű és laboratóriumban végzett kísérletek közti különbségeket. Röviden kitér a rekonstrukciós kísérletek eredményeinek, termékeinek vizsgálatára, illetve a leletek műszaki vizsgálati eredményeivel való összevetésére is.
Ezáltal a kiegészítő szakirányt választó mérnökhallgatók hatékonyabban, célirányosabban részt tudnak venni a régészetet segítő műszaki, anyagvizsgálati munkákban, amelyre az igény az utóbbi évtizedekben – az anyagvizsgálati lehetőségek, módszerek fejlődésével – már nem csak külföldön, de hazánkban is egyre intenzívebben jelentkezik.

A nappali és levelező tantárgy kommunikációs dossziéja letölthető.

Leletek vizsgálata és rekonstrukciós kísérletek
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.