Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
Hallgatói Oldal
Utolsó Módosítás: 2014 | 02 | 27 | Utolsó Szerkesztő: Harangi Zoltán

Letölthető dokumentumok:

Beadandók, dokumentumok elkészítéséhez egységes intézeti megjelenés, amely tartalamazza az intézet hivatalos logóját:

Metallurgiai és Öntészeti Intézet – Média Kit

Hallgatói élet:
Tudományos

Számos olyan hallgatónk van kik az egyetemi tanulmányaik befejezte után az itt tanultaknak köszönhetően bámulatos életutakat jártak be. Az alábbiakban az ő beszámolóikat olvashatják.

Dr. Rimaszéki Gergő-Metallurgus
dr. Rimaszéki Gergő, okl. kohómérnök

dr. Rimaszéki Gergő,
okl. kohómérnök

Tanulmányaimat 2004-ben kezdtem a Műszaki Anyagtudományi Karon kohómérnök hallgatóként, ahol még a hagyományos, 5 éves képzésben vehettem részt. A szakirány választás során döntöttem a Metallurgus-Öntész vonal mellett, ugyanis mind a hazámban mind a külföldön szerzett tapasztalataim azt mutatták, hogy az ipari szereplők részéről jelentős az igény a vas- és fém metallurgusokra. Mivel már középiskolában megismerkedtem a kémia tudományának szépségeivel, ezért egyetemi tanulmányaim során elsősorban a fémkinyerés- és tisztítás területére orientálódtam. A diplomamunkám alapjául szolgáló kutatásokat a nemzetközi szinten elismert Hidro- és Elektrometallurgiai laboratóriumban végeztem elektrolitos ónraffinálás témakörében. A diploma megszerzése után 2009 őszétöl lehetőségem nyílt, hogy az elektrometallurgiai kutatásaimat karunk doktori iskolájának keretein belül folytassam. Doktori címemet 2012-ben szereztem Professzor Dr. Kékesi Tamás témavezetői támogatásával. A hallgatói és kutatói éveim alatt számos alkalommal vehettem részt metallurgiai üzemlátogatásokon, ahol a képzés keretein belül oktatott modern eljárásokat a gyakorlatban is megismerhettem. Köszönhetően a jól felépített, a kor elvárásaink megfelelő oktatási rendszerben szerzett tudásnak, valamint oktatóim nemzetközi szintű kapcsolatrendszerének, a világ vezető ipari vállalataitól kaptam állásajánlatokat. Ezek közül a piro és hidrometallurgiai üzletágban piacvezető finn Outotec Oyj vállalat ajánlatát fogadtam el, ahol 2012 nyarától  vagyok felelős a fémkinyeréshez szükséges ércelőkészítési nagyberendezések tervezéséért és üzembevételéért. Munkám során nagy hasznát veszem a Miskolci Egyetem Metallurgiai Intézetében elsajátított elmélet és gyakorlati tapasztalatoknak, ezért bárhol is forduljak meg a világban mindig jó szívvel gondolok Alma Materemre


Dr. Fegyverneki György-Öntész

Dr. Fegyvernki György Dúl professzor úr társaságában

Dr. Fegyvernki György Dúl professzor úr társaságában

Fegyverneki György már nappali tagozatos hallgató korában aktív kutatómunkát végzett, ezt bizonyítja a németországi ERASMUS tanulmányút is. Tanulmányai során elnyerte a tanulmányi emlékérem bronz fokozatát 2 alkalommal, és az ezüst fokozatát is, továbbá 1999-ben elsőként kapta meg a DUNAFERR-díjat. Az Öntészeti Tanszék oktató munkájába már demonstrátorként bekapcsolódott. Diplomamunkája jeles minősítésű volt. A doktori képzésben az üzemi szakmai munka mellett vett részt, a képzési követelményeket a 3éven belül teljesítette.  Eredményeit folyamatosan, hazai és nemzetközi konferenciákon önállóan mutatta be és publikálta.

A PhD fokozat megszerzése után a munkahelyén fejlesztési vezetőként hasznosítja a kutatási ambícióit. Az elért eredményei alapján beadott pályázatával a Magyar Öntészeti Szövetség tudományos díját nyerte el 2006 májusában.  Tudományos munkájában következetes és mindig hiteles. Fiatal munkatársait mind szakmailag mind emberileg segíti, s tapasztalatait nagy lelkesedéssel adja át. 2009 szeptemberében elnyerte a Dr. Nándori Gyula emlékérmet illetve november 3-án, a Tudomány napja keretében eddigi tevékenységének elismeréseként átvehette az MTA-MAB Tudományos díjat.  A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Metallurgiai és Öntészeti Intézet Öntészeti Tanszék munkájában üzemi szakemberként vesz részt. Tantárgyjegyzője a Fémöntészet MSc öntészet szakirányos tárgynak. A NEMAK Győr Alumíniumöntöde Kft. és a Miskolci Egyetem kutatási együttműködésének felelős vezetője, ezen keresztül is segíti az egyetemi kutatási eredmények üzemi hasznosítását.

Közösségi

Az intézetünk által gondozott szakirányokat választó hallgatók nem csak szakmájukban nyújtanak egyedülálló teljesítményt, sokszor a hallgatói életnek is kiemelkedő alakjai.

Az alábbi legördülő menü segítségével tájékozódhatnak egy, az intézetünk metallurgus és öntész növendékei által a kohász hagyományok továbbadására és éltetésére alapított baráti társaságról.

Kohász Akadémisták Köre

Kohász Akadémisták Köre

Kohász Akadémisták Köre

A baráti társaságot 2006 decemberében alapították fiatal kohómérnök hallgatók – Bálint Gergely a. Lovestory, Borsi Péter a. Gömbi, Leskó Zsolt a. Vigyenek haza a szüleim, Rimaszéki Gergő a. Buliboy és Tóth Imre Barnabás a. Cicapecér, avagy macskavadász – azon célból, hogy a Kar nevében egykor büszkén álló, azonban a modern kor marketing elvárásainak nem megfelelő „KOHÓ, KOHÁSZ” szakkifejezéseket, valamint a mögötte álló szellemiséget megőrizzék a jövő diákjainak.

 

A baráti társaság elnökei:

2006 – 2008     Leskó Zsolt a. Vigyenek haza a szüleim

2008 – 2009     Rusznyák János a. Nagy test, nagy élvezet

2009 – 2011     Németh Attila Kálmán a. A házi úzó mindenre jó, de a legjobb éhgyomorra

2011 – 2012     Bihari István a. Picúr avagy úgy is nagyobb vagyok nálad

2012 – 2014     Schön Márk a. Nem esett messze az alma a hűtőtől

2014 – 201x    Fügedi Gábor a. Kicsi Schön

Taglétszáma éves szinten átlag 20 fő.

Az alapító tagok elkötelezték magukat és a társaságot a Selmeci hagyományok ápolására, továbbadása, a diákságot érintő szakmai, egyetemi és hagyománytörténeti rendezvények támogatására, szervezésére és lebonyolítására. Az ipari kapcsolatok aktív fenntartására a társaság tiszteletbeli tagokat választ, akik közül az elsők és mindmáig a legaktívabbak, a Dunaújvárost is megjárt, a diákság körében rendkívüli népszerűségnek örvendő Dr. Grega Oszkár a. Impala, (illetve) az ózdi ipari térség kiemelkedő személyisége Kovács Imre a. Tejföl.

A társaság jelenlétét és székhelyét az E/3-as (kohász) kollégium homlokzatán elhelyezett, babérkoszorúval körül ölelt kohász címer mutatja, melyet a baráti társaság megalakulásának 1. évfordulója alkalmából készítettek a tagok, természetesen kovácsoltvasból.

A társaság jelenlegi tagjai

A társaság jelenlegi tagjai

A baráti társaság tagjai a Kohász kar hagyományőrző diákságának magját is képezik egyben, hiszen segítik a balekok beilleszkedését (balek7, balekoktatás), részt vesznek egyetemi, kari (Öntészeti Innovációs Fórum, Kocsonyafesztivál, Fazola napok, Kutatók Éjszakája), ipari (Szigetközi Szakmai Napok, Fémkohász Szakmai nap) és OMBKE (Magyar Öntő napok) rendezvények szervezési és lebonyolítási munkáiban egyaránt.

Elérhetőségük: kohaszakademistak@gmail.com

Jó Szerencsét! Legyen Fényes Sikere a Kohásznak! Vivat Akadémisták!

Hallgatói Oldal
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.