Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
Fémtartalmú hulladékok feldolgozása
Utolsó Módosítás: 2014 | 03 | 28 | Utolsó Szerkesztő: Tóth Gergely

A kurzus célja és leírása:

Megismertetni a hallgatókkal az acélhulladékok és néhány egyéb, elsősorban
Magyarországon fontos fémes és fémtartalmú (másod)nyersanyag újrahasznosítási, illetve
feldolgozási eljárásainak elméleti hátterét és a technikai és gazdasági környezet által is
befolyásolt megoldási lehetőségeket. Néhány konkrét gyártástechnológia részletes
megismerése és a kapcsolódó gyakorlati jártasság megszerzése után az is cél, hogy a
szakirányon végzett kohómérnökök termelésvezetési és fejlesztési feladatok ellátására
egyaránt képesek legyenek.
A tárgy tematikája a fémes és fémtartalmú hulladékok bemutatása, ipari paraméterekkel
történő jellemzése mellett az újrahasznosítási technológiáknak a fenntartható
iparfejlesztésben és a gazdasági növekedésben betöltött szerepére, jelentőségére koncentrál.
Kiemelt szerepet kap a vastartalmú másodnyersanyagok (salakok, porok, iszapok), és az
acélhulladékok újrahasznosítása, az egyes újrahasznosítási technológiák, illetve a jellemző
acélminőségek és acéltermékek fókuszából is. A tematika tartalmazza az
alumíniumkohászati hulladékok újrahasznosításának, a fémes alumíniumhulladékok
feldolgozásának, illetve az egyéb fémes és fémtartalmú hulladékok újrahasznosításának és
feldolgozásának speciális ipari, technikai, technológiai vonatkozásait.
A gyakorlati tematika része a laboratóriumi és műhelygyakorlatok, illetve szakmai
üzemlátogatások, meghívott ipari szakemberek előadásai.

nappali és levelező tantárgy kommunikációs dossziéja letölthető.

Fémtartalmú hulladékok feldolgozása
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.