Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
Fémtechnológiák
Utolsó Módosítás: 2014 | 03 | 28 | Utolsó Szerkesztő: Tóth Gergely

A tantárgy célja:

Mivel a mesterképzésre jelentkező hallgatók alapjai változóak, az elsődleges cél a
metallurgiai ismeretek kompenzálása. Ez a szakirányos BSc végzettségű hallgatók esetében az
elméleti alapok elmélyítését jelenti, az eltérő előképzettségű hallgatók esetében pedig a
folyamatok megértéséhez és a későbbi szakirányos tananyag elsajátításához szükséges
speciális tudás megszerzését biztosítja. Emellett röviden és átfogóan kerülnek bemutatásra a
fémek kinyerésére és feldolgozására céljára alkalmas technológiák, melyek értő szemléletére
a később választott szakirányoknak megfelelő ismeretanyag építhető.

A nappali és levelező tantárgy kommunikációs dossziéja letölthető.

A tárgyhoz kapcsolódó digitális tananyag letölthető.

Fémtechnológiák
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.