Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
TDK logo">
TDK Tevékenység
Utolsó Módosítás: 2014 | 03 | 02 | Utolsó Szerkesztő: Tibor Kulcsár

Az egyetemeken, főiskolákon folyó hallgatói tudományos tevékenységet, a tudományos diákköri mozgalmat – már az 1950-es évek elején – a hallgatók egy részének önképzési szándéka, a minőségi képzés iránti igény és a felsőoktatási tudományos utánpótlás elősegítésének szándéka hívta életre. Olyan hagyományról van szó, amely a változó időkben, a körülötte zajló viták ellenére is mindig alapfeladatának megfelelően működött, s mindig értéket tudott felmutatni. A tudományos diákköri tevékenység a minőségi értelmiségi képzés fontos területe a tehetséges és ambiciózus hallgatók számára, melynek alapja a kötelező tananyag elsajátításán túlmutató diák-tanár szakmai kapcsolat, amely már az alapképzés idején lehetőséget ad a hallgatóknak az önálló kutatási munkára, egy-egy tématerület és a feldolgozáshoz alkalmazható kutatási módszerek, eszközök részletesebb megismerésére, a kötelező tananyagon túlmutató új ismeretek megszerzésére. Ezzel hozzájárul a hallgatók tudományos kutatói pályán való elinduláshoz, az oktatóknak és a kutatóknak pedig lehetőséget ad a diákok szakmai ismereteinek, azok gyakorlati alkalmazásának jobb felmérésére, a szakmai utánpótlás, a PhD képzésre jelentkezők érdemi kiválogatásához. A TDK keretei között folyó tudományos tevékenység a doktori képzés előiskolájának is tekinthető.  Intézetünkben minden évben számos hallgató készít tudományos diákköri dolgozatot mellyel szép eredményeket érnek el az egyetemi és az országos tudományos diákköri konferenciákon. Az intézet jól felszerelt laboratóriumai számos kutatási témát kínálnak a fiatalok számára, akik megtanulhatják a különböző berendezések működtetését és a technológiák fejlesztésére irányuló kutatásokban tudásukkal hozzájárulhatnak annak további fejlesztésében. Számos ipari kapcsolatunk eredményeként nem csak az intézetben, hanem ipari körülmények között is van lehetőség a tudományos munka végzésére. A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa az alábbi linken érhető el.

A Metallurgiai és Öntészeti Intézet oktatói-hallgatói által készített Diákköri Dolgozatok:

2013.

Bíró Nóra
Dr. Dúl Jenő – Czeglédi Miklós – Dr. Fegyverneki György 
Öntészeti AlSi-ötvözetek zárványosságának vizsgálata

Harangi Zoltán
Dr. Kékesi Tamás
Forrasztási ónhulladék olvasztásából származó oxidos felzék átalakítása a feldolgozáshoz szükséges oldható állapotba
2. helyezés

Kovács Zoltán
Dr. Dúl Jenő – Leskó Zsolt – Török Róbert
Kísérletek a hengerfej-hűtés és a hőkezelés optimalizálására

Kulcsár Tibor
Dr. Kékesi Tamás
Az elektrolízis folyamatainak kísérleti nyomon követése tiszta ón forrasztási ónhulladékból történő előállítása során 1. helyezés, előadói díj

Mádi Laura Johanna
Dr. Tóth Levente

Különböző gyantakötésű magok üríthetőségének összehasonlító vizsgálata

Szabó Máté
Dr. Török Tamás – Lassú Gábor
Elektronikai felhasználású réz alkatrészek ezüstözése és plazmasugaras kezelése

Szemán Melinda
Dr. Molnár Dániel

Alumínium öntvény  dermedési és lehűlési viszonyainak vizsgálata véges elemes szimulációval

Tóth Gergely Bálint
Dr. Kékesi Tamás
A sósavas ón-klorid elektrolitoldat jellemzőinek a hatása az ón katódos leválási és anódos oldódási folyamatainak polarizációs tulajdonságaira

Tóth Tibor Benjamin
Ferenczi Tibor – Dr. Veres Zsolt
Al-Ni ötvözet előállítása vákuum indukciós kemencében


2013. XXXI. OTDK – Kecskemét

Kulcsár Tibor
Dr. Kékesi Tamás

Az alumíniumolvasztás során keletkező salakok mennyisége, minősége és ezek összefüggései a fémveszteséggel 2. helyezés, Fémalk ZRt. Innovációs Különdíj

Szajkó Szabina
Veréb Viktória – Dr. Török Tamás

Szénacél felületek galvánrezezése pirofoszfátos fürdőkből

Tengely István
Dr. Dúl Jenő

Hengerfej öntvények gyártásánál alkalmazott Sr-tartalom optimális mennyiségének vizsgálata

Kovács Zoltán
Dr. Dúl Jenő

Stroncium tartalom csökkentés hatása Al ötvözetek mechanikai tulajdonságára

Gyenes Anett
Dr. Dúl Jenő

Stroncium hatása az Al-Si ötvözetek szövetszerkezetére
I. helyezés


2012.

Kovács Zoltán
Dr. Dúl Jenő – Leskó Zsolt – Czeglédi Miklós

Stroncium tartalom csökkentés hatása Al ötvözetek mechanikai tulajdonságára

Bejczi Balázs
Dr. Dúl Jenő  – Leskó Zsolt – Császár Csaba

Sajdikove-i homok alkalmazhatóság vizsgálatai, valamint kötőanyag csökkentés lehetősége

Bíró Nóra
Dr. Dúl Jenő – Leskó Zsolt – Czeglédi Miklós

Rotoros gáztalanító fejek összehasonlító vizsgálata Al-olvadék esetében

Kulcsár Tibor
Dr. Kékesi Tamás

Az alumíniumolvasztás során keletkező salakok mennyisége, minősége és ezek összefüggései a fémveszteséggel
II. helyezés, NEMAK Győr Kft. különdíja “A legjobb öntészeti témájú dolgozat készítőjének”

László Noémi
Dr. Kékesi Tamás

A cink elektrolitikus kinyerésének hatásfoka, valamint a kinyert fém tisztasága az áramsűrűség és a szulfátos oldat összetétele függvényében

Matejka István Gábor
Dr. Kékesi Tamás

Anódkorrózió cink elektrolízisnél 2011.

Budavári Imre
Dr. Molnár Dániel

Control Volume szimuláció öntészeti alkalmazása
II. helyezés

Kósa Anett
Dr. Dúl Jenő – Dr. Gácsi Zoltán

Stroncium hatása az Al-Si öntészeti ötvözetek szövetszerkezetére
I. helyezés, előadói díj

Sélai Anett
Dr. Molnár Dániel

Járműipari öntvény gyártástechnológiájának vizsgálata hagyományos és szimulációs módszerekkel
II. helyezés

Szajkó Szabina
Veréb Viktória – Dr. Török Tamás – Orosz Viktor

Szénacél felületek galvánrezezése pirofoszfátos fürdőből Könyvjutalom

Szatmáry László
Dr. Károly Gyula – Harcsik Béla 

Konverteres acélgyártás salakvezetésének vizsgálata Könyvjutalom

Szőke Dóra
Dr. Tóth Levente

Az öntödei homok regenerálás optimalizálása

Tengely István
Dr. Dúl Jenő

Alumínium Sr-tartalom optimális mennyiségének vizsgálata Könyvjutalom  


2011. XXX. OTDK – Baja

Kulcsár Tibor
Kékesi Tamás

Tiszta réz kinyerése galvanosztatikus elektrolízissel nyomtatott áramköri lapok maratási hulladékából
III. helyezés


2010.

Kulcsár Tibor
Dr. Kékesi Tamás

Tiszta réz kinyerése galvanosztatikus elektrolízissel nyomtatott áramköri lapok maratási hulladékából

Tokár Mónika
Dr. Dúl Jenő – Mende Tamás – Dr. Barkóczy Péter

Alumínium nyomásos öntvények pórustartalmának vizsgálata képelemzéssel


2009.

Kulcsár Tibor
Dr. Kékesi Tamás

Elektrolitikus rézkinyerés hatásfoka kloridos oldatból

Tokár Mónika
Dr. Dúl Jenő – Mende Tamás –Dr. Rick Tamás

Formálógázzal történő olvadékkezelés hatása vastagfalú alumínium nyomásos öntvények szövetszerkezetére

Tóth Pál
Dr. Török Tamás – Baumli Péter

Elektrolit fejlesztése titán-ocid rétegek katódos leválasztásához acélra

 

TDK Tevékenység
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2019 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.