Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
publication">
Történelmi témájú publikációk
Utolsó Módosítás: 2014 | 03 | 26 | Utolsó Szerkesztő: Harangi Zoltán

1 Gyulay Zoltán: Megemlékezés a selmecbányai Akadémia alapításáról. BKL.Kohászat. 1970. p 433-440

2  Zsámboki László: A Miskolci Egyetem történeti fejlődésének vázlata (1735-1999). 50 éve Miskolcon.    Fejezetek a Miskolci Egyetem történetéből. Miskolci Egyetem, 1999. p.8-16

3  Gyulay Zoltán: Megemlékezés a selmecbányai Akadémia alapításáról. BKL.Kohászat.1970.p.433-440

4  Zsámboki László: 275 éve kezdődött Selmeczbányán a bányászati-kohászati felsőoktatás. BKL.Kohászat.2010.p.27-33

5  Pauer József: A selmecbányai magy.kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia története. Selmecbánya. 1896

6  Faller Gusztáv: A Selmeczi m.kir.Bányászati és Erdészeti Akadémia évszázados fennállásának emlékkönyve. Selmecz.1871

7  Gyulay Zoltán: A magyarországi bánya- és kohómérnökképzés kezdetei. BKL.Kohászat.1964.p.1-7

8  Horváth Zoltán-Nagy Miklós: A magyar kohómérnökképzés története. BKL.Kohászat.1960.p.235-240

9 Károly Gyula: Kohómérnökeink 1872-2007. Minikönyv. 2007.

10 Farkas Ottó: A tanszékalapító Kerpely. BKL.Kohászat.1968.p.245-248

11 Horváth Zoltán: A fémkohászattan oktatásának és a Fémkohászattani Tanszéknek története. BKL.Kohászat. 1959.p. 556-561

12 Nándori Gyula: 100 éves a hazai kohómérnökképzés. BKL.Kohászat.1972.p.386-390

13 Simon Sándor: 100 éves a Vaskohászattani Tanszék. BKL.Kohászat.1972. p.290-397

14 Nándori Gyula: Öntészeti Tanszék létesült a Nehézipari Műszaki Egyetemen. BKL.Öntöde.1968.p.1-4

15 Rövid ismertetők a kohászati szaktanszékekről. BKL.Kohászat 1968.p.7-16, 36-39

16 Farkas Ottó: A Vaskohászattani Tanszék története. BKL.Kohászat. 1959.p.562-569

17 Károly Gyula: 100 éves a Vaskohászattani Tanszék. OMBKE Pályázat.1971.p.

18 Az alma mater rövid története . ME tabló.2010.

19 Gulyás József: A Miskolci Egyetem Kohómérnöki Karának története (1949-1998) ). 50 éve Miskolcon. Fejezetek a Miskolci Egyetem történetéből. Miskolci Egyetem, 1999. p.125-151

20 Károly Gyula: Jubileumi tanszéktörténeti kiállítás a Vaskohászattani Tanszéken. BKL.Kohászat.1972.p.397-399

21 Farkas Ottó:Kerpely Antal, a tanszékalapító.BKL.Kohászat.2008.p.7-8

22 Barlai Béla: Krassai lovag Kerpely Antal önéletrajza. BKL.1916.197-206, 227-239

23 Sobó Jenő: Id.Kerpely Antal, BKL.1907. p.193-200

24 Staudner Jenő-Návay Gyula: A Kerpely jubileum. BKL. 1892.241-245, 245-250.

25 Károly Gyula: Kerpely emlékév dokumentumai .ME.2007.CD.

26 Kozma Erzsébet: Kerpely kiállítás anyagai. Dunaujvárosi Főiskola.2007.

27 Zsámboki László: Kerpely Antal (1837-2007).BKL Kohászat. 2000

Visszatérés a Történelem menüponthoz.

Történelmi témájú publikációk
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.