Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
szalamander_2010_3">
Végzett hallgatóink
Utolsó Módosítás: 2014 | 03 | 26 | Utolsó Szerkesztő: Harangi Zoltán

A következő néhány bekezdésben az 1964-ben végzettek találkozójára 1997-ben kiadott KOHÓMÉRNÖKEINK című  és kiegészítéseképp 2007-ben,   Kerpely Antal professzor halálának 100.évfordulója alkalmából rendezett emlékülésen elkészített könyvnek a kivonatának az ismertetésével  szeretnénk bemutatni végzett mérnökeinket.

Érthető okokból ezen felsorolás során csak az intézetünk gondozásában végzett hallgatóinkat tüntetjük fel. Az eredeti könyv minden végzett hallgatót tartalmaz, melyet az egyetemi könyvtárban tekinthetnek meg.

Előszó

Ezt a kiskönyvet mai jubiláló kohómérnökök állították össze azokról az egykori kohómérnökökről, akik 1877-től a mai rendszerű államvizsgák bevezetésétől napjainkig oklevelet kaptak ebben a szakmában az ősi Alma Mater selmeci, soproni és miskolci padjainak szorgalmas és kitartó koptatása után. A kissé körmönfont fogalmazásért elnézést kérek, de ez a látszólag teljesen egyszerű kérdés valójában több oldalról is magyarázatot igényel.

A kohómérnökképzés kezdete a mai értelemben vett “kohómérnökök” megjelenése ugyanis sokkal-sokkal korábbi: 1735-től a Bergschule működésétől három bányászati és két kohászati szakon lehetett tanulmányokat végezni, s képesítést szerezni.

1762-től a Bergakademie alapításától a szakosodás megszünt, egységes bányász-kohász képzés folyt 1872-ig.

1872-től az egységes képzés szétvált bányászati, vaskohászati, fémkohászati és gépész-építészi szakra.

1875-ig  – hasonlóan a világ összes egyeteméhez és főiskolájához -  nem adtak ki oklevelet Selmecen sem, csak “absolutoriumot”, végbizonyítványt, amelyben szakképzettség megjelőlése nem szerepelt, csak a teljesített vizsgák és gyakorlatok felsorolása.

1875-77 között a “végszigorlat” után “szakképzett vaskohász” ill. “szakképzett fémkohász” megjelöléssel adtak ki oklevelet.

1877-től vezették be a mai rendszerű államvizsgát, szakdolgozatírással együtt. Ennek alapján “okleveles vaskohász”, ill. “okleveles fémkohász” szakképesítést lehetett szerezni. Lehetett, de nem ez jelentette a tényleges végzést! Az ÁLLAMvizsgát csak az ÁLLAMI szolgálatba való fölvételnél követelték meg. Késöbb azonban általánossá vált.

1895-től az oklevélben “okleveles vaskohómérnök”, ill. “okleveles fémkohómérnök” szerepel. Ez az elnevezés semmilyen “felsőbb rang”-ot nem jelentett. A “mérnök” szó ugyanis nem műszakit, hanem a mai értelmű építőmérnököt és földmérőt jelentette a 19.század végéig. A budapesti műegyetemen végző gépészek, vegyészek, építészek is csak a 20.század első felében kezdik használni ezt a toldalékot.

Az 1934-es műegyetemi kar megalakulása után jelenik meg először hivatalosan Magyarországon az “okleveles kohómérnök” elnevezés, a korábbi két szak összevonásával. Azóta számos elnevezés-variáció ismert.

Természetesen, ha visszapillantunk száz, vagy többszáz éves dicsőséges múltjára hazai kohászatunknak, amikor aranyat, ezüstöt, rezet, majd vasat-acélt, késöbb alumíniumot állított elő az ország boldogulására, nem ezeket az aprólékosságokat keressük-kutatjuk. Büszkén tekintjük “kohómérnöknek” Thurzó Jánost, a 15/16.századból, Rupprecht Antalt a 18.századból, vagy Kerpely Antalt az államvizsgák elötti időkből. Az ősi Alma Materből kikerült és kikerülő kohómérnökök ugyanis nem arról voltak, s lesznek híresek, hogy milyen címerrel rendelkeznek, hanem arról, hogy mit tettek, tesznek a hazai ipar érdekében, s végső soron a magyar nép boldogulására,

Jó szerencsét!

Zsámboki László alias “90 éves”,
1997

Eredeti Előszó folytatása

1997/98-as tanévben először kaptak Miskolcon diplomát anyagmérnökök, ezidőtöl fogva a kohómérnökök fémekhez értő anyagmérnököknek tekinthetők. Úgy helyes azonban, hogy az azonos karon végzettek egy helyen szerepeljenek, így  -megtartva az eredeti címet-  a végzettségek jelölésében is kiegészítést kellett tennünk, noha az utóbbi években a szakirányos-ágazatos képzés olyannyira bonyolultá teszi az eligazodást, hogy ezért a 2002-től kiadott okleveleknél csupán az oklevelekben is feltüntetett szakirányokat jelezzük, a betétlapokon szerepeltetett ágazatokat nem.

                                                       K.Gy,
2007


Végzettségek jelölése

Rövidítés

Megnevezés

1

vaskohász

okleveles vaskohász

2

fémkohász

okleveles fémkohász

3

vaskm

okleveles vaskohómérnök

4

fémkm

okleveles fémkohómérnök

5

km

okleveles kohómérnök

6

(V-F)

okl. vas- és fémkohómérnök

7

met.(V-F)

metallurgus szak vas- és fémkohász ágazatán végzett okl. kohómérnök

8

met.(Ö)

metallurgus szak öntő ágazatán végzett okl. kohómérnök

9

met

modulszerű képzésben metallurgus szakon végzett okl. kohómérnök

10

km.(V)

vasmetallurgiai szakirányban végzett okl. kohómérnök

11

km. (F)

fémmetallurgiai szakirányban végzett okl. kohómérnök

12

km.(Ö)

öntő szakirányban végzett okl. kohómérnök

13

km.(met)

metallurgus szakon végzett okl. kohómérnök

14

km.(önt)

öntész szakon végzett okl. kohómérnök

15

km(metö)

metallurgus és öntő szakon végzett okl. kohómérnök

16

am_BSc (f)

fémelőállító szakirányon végzett okl. anyagmérnök (BSc)-Bolognai Rendszer

17

am_BSc (ö)

öntészeti szakirányon végzett okl. anyagmérnök (BSc)- Bolognai Rendszer

18

am_MSc(FH.)

fémelőállítási és hulladékfeldolgozási szakirányon végzett okl. kohómérnök (MSc) – Bolognai Rendszer

19

am/km_MSc. (hf)

hő és felületkezelő szakirányon végzett okl. anyag/kohómérnök (MSc) – Bolognai Rendszer

20

am_MSc. (fhf)

Fémek hő és felületkezelése szakirányon végzett okl. anyag/kohómérnök (MSc) – Bolognai Rendszer

21

km_MSc(ö)

öntészeti szakirányon végzett okl. kohómérnök (MSc) – Bolognai Rendszer

22

km_MSc(KF)

kémiai fémtechnológiai szakirányon végzett okl. kohómérnök (MSc) – Bolognai Rendszer

Végzett hallgatóink (1876-1900)

 

1877

1

Herrmann Hugó

vaskohász

2

Jónás Antal

1878

3

Hoensch Szilárd

vaskohász

4

Lányi Róbert

5

Schreder Gyula

6

Wanschada Károly

1879

7

Hoensch Szilárd

fémkohász

8

Kachelmann Farkas

9

Králik Lajos

1880

10

Greisinger Gusztáv

vaskohász

11

Krutkovszki Károly

fémkohász

12

Kunczly Lajos

13

Mialovits Elek

14

Raschka Gyula

vaskohász

15

Sántha László

fémkohász

16

Schubert Ede

17

Staudner (Sobó) Jenő

vaskohász

18

Zennovitz Gusztáv

fémkohász

1881

19

Allender Henrik

vaskohász

20

Berg Tivadar

21

Berks Leó

fémkohász

22

Faller Károly

23

Gellért Béla

24

Gólián Pál

25

Haag Arnót

vaskohász

26

Latinak Gyula

27

Próbstner Alfréd

28

Sztrojny Román

29

Tavi (Seefranz) Károly

fémkohász

30

Valkó Miklós

vaskohász

31

Varga György

1882

32

Geötze Imre

fémkohász

33

Gólián Pál

vaskohász

34

Greisinger Róbert

fémkohász

35

Markup Ferenc

vaskohász

36

Schubert Ede

37

Starna György

fémkohász

38

Völgyi Marcel

1883

39

Csíky Antal

vaskohász

40

Hamrák Ferenc

fémkohász

41

Kurovszky Zsigmond

42

Platzer Sándor

43

Tannenberg Géza

vaskohász

44

Wodicska István

fémkohász

1884

45

Bárdossy Antal

vaskohász

46

Heim Nándor

fémkohász

47

Kobialka János

vaskohász

48

Kunst János

49

Remenyik Lajos

fémkohász

50

Schümegh János

vaskohász

51

Székely Vilmos

fémkohász

52

Toskó János

1885

53

Kosztela János

vaskohász

54

Lázár Zoltán

55

Reusz Emil

56

Wilhelmb Ede

1886

57

Baliga Gusztáv

vaskohász

58

Bernhard Arnold

fémkohász

59

Gschwandtner Gusztáv

60

Hamrák Adolf

vaskohász

61

Kühn Henrik

62

Orosz János

fémkohász

63

Rafael József

vaskohász

64

Terény Lajos

65

Tettmayer László

66

Ürmössy Kálmán

fémkohász

1887

67

Ferjentsik Miklós

vaskohász

68

Ondrus János

69

Schenek Gyula

70

Spanbauer Dezső

71

Szinger József

1888

72

Flórián Ambrus

vaskohász

73

Gálocsy Árpád

74

Halász János

75

Kossin János

76

Kovács Károly

fémkohász

77

Körös Rezső

78

Marek Károly

vaskohász

79

Márton György

80

Pitroff Kálmán

1889

81

Adda Kálmán

fémkohász

82

Baliga Aurél

83

Holéczy Sándor

vaskohász

84

Pöschl Vilmos

85

Szontagh Pál

86

Terény János

1890

87

Bárdos Lajos

fémkohász

88

Beck Károly

vaskohász

89

Hullán János

fémkohász

90

Juhos Ernő

vaskohász

91

Kail József

92

Katona Lajos

93

Kozma István

fémkohász

94

Markus László

vaskohász

95

Milosevits Milos

96

Nagy Dániel

97

Ranay Árpád

1891

98

Lehoczky Emil

vaskohász

99

Markó Gusztáv

100

Ringeisen Jenő

1892

101

Kompoly Károly

fémkohász

102

Mészáros József

vaskohász

103

Mihalovits Gyula

fémkohász

104

Obholczer Gyula

vaskohász

105

Trompler János

106

Wolf Miksa

fémkohász

1893

107

Kompothy Ágost

fémkohász

108

Zányi Kálmán

vaskohász

109

Zorkóczy Samu

1894

110

Csepanovszky József

vaskohász

111

Farbaky Gyula

fémkohász

112

Hrencsik Márton

vaskohász

113

Quoilin Arthúr

114

Tilkorn József

115

Tomasovszki Lajos

fémkohász

116

Zdanovits Adló

vaskohász

1895

117

Bogsch Aladár

vaskohász

118

Faragó Gyula

119

Kéméndy Győző

fémkohász

120

Neuschwendtner Ferenc

121

Niemczik Géza

vaskohász

122

Richter Károly

fémkohász

123

Sztankay Béla

vaskohász

1896

124

Barlai (Neuherz) Béla

vaskm.

125

Benczenleitner Jenő

vaskohász

126

Clement Béla

vaskm.

127

Cséti Róbert

128

Ferjentsik György

129

Jakobs Ottó

130

Mocsáry Géza

131

Müller Brúnó

vaskohász

132

Pénzes Benő

vaskm.

133

Soltz Sándor

fémkm.

134

Szlovenszky György

vaskm.

1897

135

Breuer József

vaskm.

136

Ebert Rezső

137

Fischer Károly

fémkm.

138

Klöckl Oszkár

vaskm.

139

Laványi Hugó

140

Liszkay Gusztáv

141

Porázik Antal

142

Zsoldos István

1898

143

Bartsch Dezső

vaskm.

144

Holéczy Gyula

145

Koller Károly

146

Markó Tivadar

147

Pántyik Árpád

148

Toloczek Miksa

149

Trexler Gyula

1899

150

Alföldi Zoltán

fémkm.

151

Dombrowsky Lajos

vaskm.

152

Faber Rezső

153

Fehér József

154

Kontsek Pál

155

Krcsmery Vladimír

156

Marek László

157

Michaelisz Samu

158

Mockovcsák Gusztáv

159

Puky László

160

Sartoris Kálmán

161

Spalda Árpád

1900

162

Altnéder Ferenc

fémkm.

163

Bencze Rezső

vaskm.

164

Gruy Frigyes

165

Hosztek Ede

166

Istvánfi László

167

Pszotka Aladár

168

Rath Ferenc

169

Ringeisen Antal

170

Vattay Nándor

171

Weisz Károly


Végzett hallgatóink (1901-1925)

 

1901

172

Fabry Zsigmond

vaskm.

173

Füstös István

174

Gombosy Gyula

175

Králik Samu

179

Prefort Ferencz

fémkm.

176

Rimeg Emil

vaskm.

177

Starke Vilmos

178

Visnyovszky Károly

1902

180

Clauder Erik

vaskm.

181

Cotel Ernő

182

Dérer Béla

183

Hagen Alfréd

184

Honek Ignácz

fémkm.

185

Kadlik Rezső

vaskm.

186

Körmendy Dezső

187

Pour Rikárd

188

Skamla Jenő

189

Törék István

190

Wolf Ottó

fémkm.

1903

191

Balogh Sándor

fémkm.

192

Brasatori Oszkár

vaskm.

193

Coray Ármin

194

Ivanyik István

195

Longauer Géza

196

Rell Béla

fémkm.

197

Solt (Spissák) Béla

198

Surjánszky Vilmos

1904

199

Honkó Pál

vaskm.

200

Schelle Gyula

fémkm.

201

Schleicher Aladár

202

Schwarcz Lajos

203

Széki (Stiglincz) János

1905

204

Balázs István

vaskm.

205

Hermann Lajos

206

Kahle Frigyes

fémkm.

207

Leskó Béla

vaskm.

208

Petricskó Jenő

209

Podhradszky Lajos

210

Ponner János

fémkm.

211

Posch Adolf

212

Roob József

vaskm.

213

Tar István

fémkm.

214

Wagner Tivadar

vaskm.

1906

215

Baumann Gyula

vaskm.

216

Buday Ernő

fémkm.

217

Gunda Rezső

vaskm.

218

Kneusel-Herdliczka Ernő

219

Quirin József

220

Sármai (Semlitsch) Alajos

221

Stacha Gusztáv

1907

222

Ferkó Károly

vaskm.

223

Fizély Béla

224

Glózer Győző

225

Kalotsa Imre

fémkm.

226

Krepelka Ferenc

227

Litschauer Lajos

vaskm.

228

Misztrik Béla

229

Urbán Arnold

1908

230

Burghardt József

fémkm.

231

Fabini József

vaskm.

232

Gebhardt Ferenc

fémkm.

233

Gerinczy Pál

234

Gobbi Jenő

vaskm.

235

Gumán Aladár

236

Káspár Lajos

fémkm.

237

Kovácsy Sándor

vaskm.

238

Nemes Ödön

239

Rázel Lajos

240

Schalát József

241

Schivetz Ferenc

242

Titt János

fémkm.

243

Vankó Rezső

vaskm.

244

Vécsei Béla

245

Waniek Dezső

246

Wild Gyula

1909

247

Czentner József

vaskm.

248

Haurik Károly

fémkm.

249

Hegedűs Zoltán

250

Pfaff Gusztáv

vaskm.

251

Zavilla Arnold

fémkm.

1910

252

Bikfalvy Béla

vaskm.

253

Farkas Lajos

fémkm.

254

Hüke Kálmán

vaskm.

255

Maróthy Gyula

256

Milosevic Simon

257

Molnár Ferenc

258

Perényi Miklós

259

Rigler Dezső

1911

260

Gellért Jenő

vaskm.

261

Hoensch Gusztáv

262

Konnert Artúr

263

Lekár József

264

Machay Gyula

265

Pruschek József

266

Svarcz Zsigmond

fémkm.

1912

267

Bánfi Dénes

vaskm.

268

Grillusz Jenő

fémkm.

269

Guman Jenő

vaskm.

270

Haán Aladár

271

Jakoby István

fémkm.

272

Morvai Andor

vaskm.

273

Patzier Albert

274

Petrik Lajos

275

Tömösközy Jenő

1913

276

Bejna Ferenc

vaskm.

277

Beldegrün József

fémkm.

278

Berkovits Bernát

vaskm.

279

Forgács Béla

280

Kilczer Mihály

281

Kostyál Miklós

282

Marek Sándor

283

Mercáder Jenő

284

Mühlhanns Gyula

285

Nemes Károly

286

Rodowicz Tivadar

287

Skovrina Pál

288

Ürmösi László

fémkm.

1914

289

Balázs József

vaskm.

290

Breznyik Károly

291

Deniflée Sándor

292

Ferjentsik Sándor

293

Hoznek Gyula

294

Kurián Géza

295

Szlabey Rezső

296

Takács Mihály

1915

297

Bartha Béla

vaskm.

298

Hoznek (Vereskői) János

299

Petrik Ottó

300

Raschka Gyula

301

Zachár Dénes

302

Zsák Győző

303

Waldner Zoltán

fémkm.

1916

304

Dippold Antal

vaskm.

305

Tetmayer Alfréd

1917

306

Fábry Ferenc

vaskm.

307

Gálocsy Zsigmond

308

Kocsis Zoltán

309

Kohn Ottó

310

Kuchár Béla

311

Pattantyus Ábrahám Imre

312

Röczey Jenő

313

Stasney Albert

fémkm.

314

Szabó Gábor

vaskm.

315

Tarnay Miklós

316

Zilahi Károly

1918

317

Böttger Henrik

vaskm.

318

Gellért Jenő

fémkm.

319

Hritz Kálmán

vaskm.

320

Láner János

321

Reich Henrik

1919

322

Grillusz Alfréd

vaskm.

323

Krutkovszky Károly

fémkm.

324

Vajk Hugó

vaskm.

1920

325

Kapsz Géza

vaskm.

326

Kolosy Sándor

327

Stróbl Mihály Géza

328

Szaucsek Károly

329

Szommer János

330

Wilhelmb Tibor

1921

331

Kaluzsa József

fémkm.

332

Király Endre

vaskm.

333

Libertiny Árpád

334

Martinovich Ernő

335

Regéczy Nagy Imre

336

Turay László

337

Valentényi Sándor

338

Varga Kálmán

339

Wabrosch Béla

1922

340

Árkos Frigyes

vaskm.

341

Biber József

342

Küstel Alfréd

343

Nahoczky Alfonz

344

Obholczer Pál

345

Pfaff Vilmos

346

Starke (Szele) Mihály

347

Tulassay László

1923

348

Benesch Ferenc

vaskm.

349

Bradofka Károly

350

Dippold János

351

Mika József

352

Opfermann Ferenc

353

Pelz Árpád

354

Rácz Lajos

fémkm.

355

Vályi Kálmán

vaskm.

1924

356

Dunst Sándor

vaskm.

357

Jakóby László

fémkm.

358

Kiss Ignác

vaskm.

359

Knauer József

360

Kőrös Béla

361

Schön Gyula

362

Szikorszky Zoltán

1925

363

Andrási Ferenc

vaskm.

364

Diószeghy Dániel

365

Horkay Gyula

366

Hullán Tibor

fémkm.

367

Kossuth Vilmos

vaskm.

368

Strócz Lajos

369

Szeless László

370

Weigl Ernő


Végzett hallgatóink (1926-1950)

1926

371

Becker Ervin

vaskm.

372

Budai László

373

Cservenka István

374

Geleji Sándor

375

Jung Béla

376

Kármán Dezső Lajos

377

Solt Richárd

fémkm.

378

Verő (Veszelka) József

vaskm.

1927

379

Árkos György

vaskm.

380

Bartha László

381

Bogsch Iván

382

Csiszár Miklós

383

Hussein Ibrahim Hilmi

384

Nagyenyedi József

385

Pálfi Pál

386

Szilvásy Miklós Ottó

1928

387

Bába Antal

vaskm.

388

Burde László

389

Chopeau Lajos

390

Dolog Imre Viktor

391

Niklasz László

392

Pál Sándor

fémkm.

393

Szász József

vaskm.

394

Thurner Ágoston

395

Vutsák Béla

1929

396

Balsai (Blascheck)István

vaskm.

397

Ferenczi Sándor

398

Fixek Nándor

fémkm.

399

Fograscher János

vaskm.

400

Kövesi Pál

401

Noszticius Károly

402

Schmidt Gyula

403

Skriba Zoltán

404

Spilka Ferenc

405

Terény Aladár

1930

406

Bodó József

fémkm.

1931

407

Altai Sándor

fémkm.

408

Baumerth Ede Pál

vaskm.

409

Claus Alajos

410

Hassan Ekrem

411

Krétai József

fémkm.

412

Tóth András

vaskm.

1932

413

Lengyel Zoltán Jenő

fémkm.

414

Simon Béla Ferenc

vaskm.

415

Takáts Sándor

416

Visnyovszky László

1933

417

Berger Rezső

vaskm.

418

Emőd Gyula

fémkm.

419

Frint Nándor

420

Králik Béla Samu

vaskm.

421

Székely Miklós

1934

422

Kremser Rezső

vaskm.

1935

423

Angerler A. Rezső

vaskm.

424

Budinszky Tibor

425

Bummer Aldó

fémkm.

426

Németh József

vaskm.

427

Szalay László

428

Szántó Bertalan

fémkm.

429

Szentmiklóssy Pál

430

Temesszentandrási Guidó

vaskm.

1936

431

Galauner Béla

fémkm.

432

Hajtó Nándor

vaskm.

433

Köves Elemér

fémkm.

1937

434

Lamm Róbert

vaskm.

435

Schneider Károly

1938

436

Garay László

fémkm.

437

Holzschuster Gyula

vaskm.

438

Komlósy Antal

439

Lántzky József

440

Óvári Antal

441

Romwalter Alfréd

fémkm.

442

Selmeczy Béla

1939

443

Fazekas Ferenc

vaskm.

444

Fischer Ferenc

445

Harsányi István

fémkm.

446

Mátrai László

vaskm.

447

Sári Vince

fémkm.

448

Szmolka Lajos

449

Terei Elek

vaskm.

450

Tóth Dénes János

fémkm.

1940

451

Avas Mihály

km.

452

Blaskó Sándor

453

Éles László

454

Gerencsér József

455

Kovács Sándor

456

Medgyesy Imre

457

Szász István

458

Szlávik József

459

Szovják Hugó

460

Szűcs Endre

1941

461

Bignio Imre

km.

462

Farkas Frigyes

463

Hencsey László

464

Kishegyi Géza

465

Latinák István

466

Harday Gusztáv

467

Mikulecz László

468

Nagyzsadányi Endre

469

Török Frigyes

fémkm.

470

Volena-Koczor Tibor

km.

471

Wiedner János

1942

472

Altnéder János

km.

473

Barczi Mátyás

474

Crisán István

475

Garamvölgyi Albert

476

Hantos Rezső

477

Hollósi Béla

478

Ináncsi Zoltán

479

Kemény Kornél

480

Kiss R. János

481

Koder Frigyes

482

Kovács Ferenc

483

Kovalszky Győző

484

Mándoki Andor

485

Örkényi Kálmán

486

Pilter Pál

487

Pintér András

488

Polgáry Sándor

489

Szabó Miklós

490

Szabó Ödön

491

Talabér József

492

Toperczer Arthur

493

Törzsök Pál

494

Trieber Vilmos

1943

495

Ágotai Béla

km.

496

Bendl István

497

Déri János

498

Fessler József

499

Frühwirth Endre

500

Gaborek Lajos

501

Gévai Károly

502

Gonda Lajos

503

Harmathy Lajos

504

Kálmán Lajos

505

Komjáthy László

506

Kovács Béla

507

Lőke Péter

508

Pohl László

509

Sáfár László

510

Schütz János

511

Szentkuti Dénes

512

Szőke László

513

Vajk Péter

514

Varga Ferenc

1944

515

Antolik György

km.

516

Benedek Attila

517

Hammer Ferenc

518

Hauer Alfréd

519

Horváth Aurél

520

Horváth Zoltán

521

Jánossy Kázmér

522

Kocsis János

523

Lomniczy Dezső

524

Poocs Rezső

525

Réti Vilmos

526

Sikos Endre

527

Szy Géza

528

Vissi Géza

529

Wiedermann Vilmos

530

Zambó Pál

1945

531

Albert Ervin

km.

532

Baán István

533

Bánky Gyula

534

Cserta Péter

535

Horváth Károly

536

Kiss Ervin

537

Lendvai Endre

538

Nagy Zoltán

539

Némethy László

540

Ormai Gyula

541

Pál Imre

542

Schmidt György

1946

543

Csépai Dezső

km.

544

Felföldi Zoltán

545

Karlovits József

546

Kőrösi Ferenc

547

Macher Frigyes

548

Nagy Zoltán

549

Proszt Ervin

550

Remport Zoltán

551

Schey János

1947

552

Buczolich Antal

km.

553

Vámos Imre

1948

554

Balázs Fülöp

km.

555

Egerszegi János

556

Fábián Béla

557

Gárdonyi Sándor

558

Görög Márton

559

Káldor Mihály

560

Kocsis József

561

Lipovetz Iván

562

Mydló Antal

563

Németh Emil

564

Pálovich Pál

565

Répási Gellért

566

Ruhmann Jenő

567

Schottner Lajos

568

Steindl István

569

Szalay Ferenc

570

Unger Ervin

1949

571

Bellák Ottó

km.

572

Cseh Miklós

573

Hoznek János

574

Kolosy Ernő Gyula

575

Lux András

576

Martin Imre

577

Pilissy Lajos

578

Pratser Endre

579

Rusznyák Géza Tibor

580

Sejteri Vjekoszlav Alajos

581

Sziklavári János

vaskm.

582

Szőnyi Gábor

km.

583

Zoltay Endre

1950

584

Bayer Rezső

km.

585

Dévényi György

km.

586

Farkas István

vaskm.

587

Fekete László

km.

588

Forinda Árpád

vaskm.

589

Hartmann Herbert

vaskm.

590

Horváth György

km.

591

Ignéczy Sándor

km.

592

Komár László

vaskm.

593

Komjáthy István

km.

594

Kő Tamás

vaskm.

595

Pálvölgyi Árpád

techn.

596

Prókay Pál

vaskm.

597

Réthy Árpád

598

Salamon Nándor

599

Sántha János

km.

600

Szalay János

km.

601

Székely Levente

techn.

602

Szopory Béla

km.

603

Tóth Géza

vaskm.

604

Vorsatz Brúnó

km.

605

Völgyi György


Végzett hallgatóink (1951-1975)

 

1951

604

Bognár Károly

fémkm.

605

Czövekh Barnabás

vaskm.

606

Dani György

vaskm.

607

Dedinszky Imre

km.

608

Gombás László

vaskm.

609

Horváth Antal

fémkm.

610

Horváth Zoltán

vaskm.

611

János Sándor

fémkm.

612

Kertész Ede

vaskm.

613

Lendvai József

vaskm.

614

Marczis László

vaskm.

615

Mócsy Árpád

vaskm.

616

Nándori Gyula

vaskm.

617

Szilágyi Iván

km.

618

Várhegyi Győző

fémkm.

619

Várszegi Zoltán

vaskm.

620

Wieder Nándor

km.

1952

621

Angyal István

vaskm.

622

Apatóczky István

vaskm.

623

Burnóczky Lajos

fémkm.

624

Csabalik Gyula

vaskm.

625

Czeke Arisztid

fémkm.

626

Farkas Lajos

fémkm.

627

Farkas Ottó

vaskm.

628

Farkas Sándor

vaskm.

629

Füzi András

vaskm.

630

Gál András

vaskm.

631

Hauszner Ernő

vaskm.

632

Hegedűs Béla

vaskm.

633

Koch Róbert

vaskm.

634

Kondorai Egon

vaskm.

635

Kovács Dezső

vaskm.

636

Köhler Imre

fémkm.

637

Kuslits Tibor

vaskm.

638

Makrai Tibor Ödön

vaskm.

639

Molnár Imre

vaskm.

640

Molnár Imre

fémkm.

641

Nagy Péter

fémkm.

642

Németh Antal

vaskm.

643

Petkov Radoszláv

vaskm.

644

Péter László

vaskm.

645

Raabe Imre

vaskm.

646

Selmeczi Ernő

vaskm.

647

Váczi Sándor

vaskm.

648

Végvári György

fémkm.

649

Zátonyi László

vaskm.

1953

650

Ablonczi Gábor

vaskm.

651

Bajzáth András

vaskm.

652

Balogh Lajos

fémkm.

653

Barta Imre

vaskm.

654

Bella Jenő

fémkm.

655

Csontos István

vaskm.

656

Dózsa Ottó

vaskm.

657

Esküdt József

fémkm.

658

Farkas István

vaskm.

659

Felner Sándor

vaskm.

660

Fogarasi Béla

fémkm.

661

Gervaszi Vaszilev

vaskm.

662

Gémes Ferenc

fémkm.

663

Juhász Péter

vaskm.

664

Juhász Sándor

vaskm.

665

Kancso Dimitrov

vaskm.

666

Laboda Sándor

fémkm.

667

Ladocsy Lajos

fémkm.

668

Libertiny Gábor

vaskm.

669

Makky Béla

fémkm.

670

Molnár Nándor

fémkm.

671

Nagy József

fémkm.

672

Németh Lajos

fémkm.

673

Nikola Stefanov

vaskm.

674

Obrusánszky Lajos

vaskm.

675

Papp Károly

fémkm.

676

Papp Virgil

vaskm.

677

Rupert Ferenc

vaskm.

678

Szanyi István

fémkm.

679

Szlukáné Brankó Ágnes

fémkm.

680

Tuboly János

fémkm.

681

Valkanov Dimiter

vaskm.

682

Wéber József

fémkm.

1954

683

Borsodi Géza

vaskm.

684

Czeglédi Béla

fémkm.

685

Csirmaz István

vaskm.

686

Gergely József

vaskm.

687

Grán József

vaskm.

688

Juhász Vendel

vaskm.

689

Kókai-Kun Zoltán

fémkm.

690

Kurdi Gyula

vaskm.

691

Lévai Imre

vaskm.

692

Martos István

fémkm.

693

Mayr Klára

vaskm.

694

Pásti János

fémkm.

695

Pék József

fémkm.

696

Péntek István

vaskm.

697

Riedl István

fémkm.

698

Schippert László

fémkm.

699

Selmeczi Ilona

fémkm.

700

Serfőző Béla

vaskm.

701

Sodró László

vaskm.

702

Stefán Mihály

fémkm.

703

Steiner Ferenc

vaskm.

704

Sziklavári Károly

vaskm.

705

Tóth Sándor

vaskm.

706

Tverdon Károly

vaskm.

707

Vajda Mária

fémkm.

708

Vata László

vaskm.

709

Verbó István

vaskm.

1955

710

Gremsperger Mihály

fémkm.

711

Marton László

vaskm.

1956

712

Berényi József

(V-F)

713

Bocsi Imre

(V-F)

714

Bódi Dezső

(V-F)

715

Csépe Ferenc

(V-F)

716

Durni Róza

(V-F)

717

Fogta Béla

(V-F)

718

Gazsi István

(V-F)

719

Gifló Henrik

(V-F)

720

Herbák János

(V-F)

721

Hortőrsi László

(V-F)

722

Jánosi Miklós

(V-F)

723

Karácsonyi Sándor

(V-F)

724

Kocsis István

(V-F)

725

Kovács Dezső

(V-F)

726

Kovács Miklós

(V-F)

727

Kovács Zoltán

(V-F)

728

Kröell-Dulay György

(V-F)

729

Kundrák László

(V-F)

730

Majkuth Albert

(V-F)

731

Mogyorósi László

(V-F)

732

Molnár Sándor

(V-F)

733

Nagy János

(V-F)

734

Nagy Miklós

(V-F)

735

Oravecz József

(V-F)

736

Orosz Jenő

(V-F)

737

Pataki Zoltán

(V-F)

738

Pető Imre

(V-F)

739

Pongó Gyula

(V-F)

740

Reményi Éva

(V-F)

741

Rusznyák Béla

(V-F)

742

Soltész Bertalan

(V-F)

743

Szabó László

(V-F)

744

Telekiné Bánhegyi Éva

(V-F)

745

Theobald János

(V-F)

746

Tóth József

(V-F)

747

Varga Sándor

(V-F)

748

Wieder István

(V-F)

1957

749

Baráz András

(V-F)

750

Boros Mária

(V-F)

751

Czakó Lajos

(V-F)

752

Csősz Imre

(V-F)

753

Farkas László

(V-F)

754

Ferencz István

(V-F)

755

Hajnovics Lajos

(V-F)

756

Halász József

(V-F)

757

Harangi Sándor

(V-F)

758

Horváth Csaba

(V-F)

759

Hrabovszky János

(V-F)

760

Hunyady Éva

(V-F)

761

Ivócs László

(V-F)

762

Kaptay György

(V-F)

763

Karancz Ernő

(V-F)

764

Kondás Miklós

(V-F)

765

Kurdi Lajos

(V-F)

766

Lukucza Pál

(V-F)

767

Mészáros István

(V-F)

768

Mezei József

(V-F)

769

Molnár Géza

(V-F)

770

Najsli József

(V-F)

771

Péczi József

(V-F)

772

Szegfű Irén

(V-F)

773

Sziklai István

(V-F)

774

Szikszai Márta

(V-F)

775

Szűcs Gerzson

(V-F)

776

Tapody László

(V-F)

777

Tarsoly Sándor

(V-F)

778

Turcsán József

(V-F)

779

Újvári Árpád

(V-F)

780

Vécsei Béla

(V-F)

781

Vereskői János

(V-F)

782

Vízdák Károly

(V-F)

783

Zombori István

(V-F)

784

Zsuponyó Gyula

(V-F)

1958

785

Balázs Gyula

(V-F)

786

Barták Imre

(V-F)

787

Bikics Zoltán

(V-F)

788

Bokor Dénes

(V-F)

789

Dallos József

(V-F)

790

Faragó Elza

(V-F)

791

Füredi János

(V-F)

792

Gerő Tivadarné

(V-F)

793

Glatz János

(V-F)

794

Gönczi Pál

(V-F)

795

Gyuricza József

(V-F)

796

Héday Lajos

(V-F)

797

Juvancsics Ferenc

(V-F)

798

Kim Jang Dzin

(V-F)

799

Kozár László

(V-F)

800

Krammer János

(V-F)

801

Libertiny Gáborné

(V-F)

802

Lónyay István

(V-F)

803

Mihalik Árpád

(V-F)

804

Molnár József

(V-F)

805

Nagymarczi László

(V-F)

806

Sáry László

(V-F)

807

Szemán István

(V-F)

808

Tóth András

(V-F)

809

Vörös Árpád

(V-F)

810

Wodelák Béla

(V-F)

1959

811

Fülöp Elemér

(V-F)

812

Horváth Gyula

(V-F)

813

Jang-Dze-Ren

(V-F)

814

Kocsai József

(V-F)

815

Komár József

(V-F)

816

Kristóf Tibor

(V-F)

817

Mikó József

(V-F)

818

Pocsai József

(V-F)

819

Solymár Jánosné

(V-F)

820

Sövegjárti Zoltán

(V-F)

821

Stankovics László

(V-F)

822

Takács I. Tibor

(V-F)

823

Tamás István

(V-F)

824

Tóth Mihály

(V-F)

825

Tranta Ferenc

(V-F)

826

Wéberné  Kovács Éva

(V-F)

1960

827

Csuhai Csinos Sándor

(V-F)

828

Firtkó János

(V-F)

829

Ivanics Frigyes

(V-F)

830

Kállai Endre

(V-F)

831

Katona László

(V-F)

832

Kerényi József

(V-F)

833

Kovács Jenő

(V-F)

834

Soltész Bertalan

(V-F)

835

Sólyom Jenő

(V-F)

836

Somody Árpád

(V-F)

837

Tábori Károly

(V-F)

838

Valkó Miklós

(V-F)

839

Végh József

(V-F)

840

Viczenik Dénesné

(V-F)

1961

841

Árkovits Elemér

(V-F)

842

Bene Imre

(V-F)

843

Csomós Zoltán

(V-F)

844

Farkas István

(V-F)

845

Hessné Schvant Magda

(V-F)

846

Kiss József

(V-F)

847

Kollár Sándor

(V-F)

848

Németh József

(V-F)

849

Szabó Zoltán

(V-F)

850

Takács István

(V-F)

851

Tóth Ferenc

(V-F)

1962

852

Bruckner Sándor

(V-F)

853

Gohér Magda

(V-F)

854

Jung János

(V-F)

855

Kőhalminé Himfy Emőke

(V-F)

856

Miskolczi László

(V-F)

857

Nagy Miklós Lajos

(V-F)

858

Palov Jordán

(V-F)

859

Szíjjártó János

(V-F)

860

Uhlmann Erik

(V-F)

861

Varga Endre

(V-F)

862

Vincze Sándor

(V-F)

863

Vörös Csaba

(V-F)

1963

864

Barakonyi Ágnes

(V-F)

865

Gurmai Mihály

(V-F)

866

Havasi László

(V-F)

867

Hullán Szabolcs

(V-F)

868

Jakab András

(V-F)

869

Jónás Pál

(V-F)

870

Németh János

(V-F)

871

Sikter Ferenc

(V-F)

872

Szabó János

(V-F)

873

Szikszai Katalin

(V-F)

874

Tamáskovics Nándor

(V-F)

875

Tóth Mária

(V-F)

876

Vitkó József

(V-F)

877

Zoltai József

(V-F)

1964

878

Bartus Mária

(V-F)

879

Galauner Béla

(V-F)

880

Grünwalszky Károly

(V-F)

881

Héjjas Mátyás

(V-F)

882

Hőgye András

(V-F)

883

Jamil Abou-Jahjah

(V-F)

884

Károly Gyula

(V-F)

885

Kiss József

(V-F)

886

Kolos Enikő

(V-F)

887

Krajcsik József

(V-F)

888

Lipták Ágnes

(V–F)

889

Pálóczi Béla

(V-F)

890

Pápai Géza

(V-F)

891

Rahaju Putrantó

(V-F)

892

Solt László

(V-F)

893

Szegedi József

(V-F)

894

Tardy Pál

(V-F)

895

Vajai László

(V-F)

896

Várallyay Béla

(V-F)

1965

897

Baka Ernő

(V-F)

898

Balogh Sándor

(V-F)

899

Boross Sándor

(V-F)

900

Brezniczki János

(V-F)

901

Bucz Endre

(V-F)

902

Czibere Valéria

(V-F)

903

Esztergályos Gusztáv

(V-F)

904

Horváthné Rózsahegyi I.

(V-F)

905

Imre Gyula

(V-F)

906

Juhász György

(V-F)

907

Kabdebóné Dobos M.

(V-F)

908

Kézdi Árpád

(V-F)

909

Kriston András

(V-F)

910

Lantos István

(V-F)

911

Magyar István

(V-F)

912

Mende Mária

(V-F)

913

Mészáros Béla

(V-F)

914

Mészáros József

(V-F)

915

Nagy János

(V-F)

916

Pásztor Gedeon

(V-F)

917

Ráday Gabriella

(V-F)

918

Sinkovics Béla

(V-F)

919

Sztrehánszki Márton

(V-F)

920

Tóth Tamás

(V-F)

921

Tvaruskó László

(V-F)

1966

922

Bakó Károly

(V-F)

923

Barna László

(V-F)

924

Barta Endre

(V-F)

925

Csontos Judit

(V-F)

926

Csutor Tivadar

(V-F)

927

Daku János

(V-F)

928

Földi Mária

(V-F)

929

Gaál Mihály

(V-F)

930

Göbölyös Károly

(V-F)

931

Gudász Lajos

(V-F)

932

Györök György

(V-F)

933

Horkai Judit

(V-F)

934

Józsa Imre

(V-F)

935

Marosi Ildikó

(V-F)

936

Nagy János

(V-F)

937

Perjés László

(V-F)

938

Polencsik József

(V-F)

939

Purinszky Lajos

(V-F)

940

Román István

(V-F)

941

Rupert Judit

(V-F)

942

Stokker Kálmán

(V-F)

943

Szakszon Ferenc

(V-F)

944

Szala Katalin

(V-F)

945

Szegletes Emil

(V-F)

946

Széll Mária

(V-F)

947

Szíj Zoltán

(V-F)

948

Takácsy Anna

(V-F)

949

Tóth Ferenc

(V-F)

950

Tóth Gabriella

(V-F)

951

Tulcsik Enikő

(V-F)

952

Urbán László

(V-F)

953

Vajda József

(V-F)

1967

954

Berecz István

(V-F)

955

Birtha Marianna

(V-F)

956

Bodolai József

(V-F)

957

Bodrogi Csaba

(V-F)

958

Fancsalszky Edit

(V-F)

959

Hegymegi Kiss György

(V-F)

960

Horváth János

(V-F)

961

Kállai Gábor

(V-F)

962

Kevei Sándor

(V-F)

963

Kiss Réka Mária

(V-F)

964

Kreka László

(V-F)

965

Kuttor Barnabás

(V-F)

966

Makray Estilla

(V-F)

967

Matesz Imre

(V-F)

968

Mérész András

(V-F)

969

Mokrai Ödön

(V-F)

970

Mura Ilona

(V-F)

971

Mühl Nándor

(V-F)

972

Nikodémusz János

(V-F)

973

Nyitrai Dániel

(V-F)

974

Pallagi Sándor

(V-F)

975

Plachy György

(V-F)

976

Rónaszéki Lászlóné

(V-F)

977

Rozgonyi András

(V-F)

978

Sándor György

(V-F)

979

Sárvári István

(V-F)

980

Simon Gyula

(V-F)

981

Sipos István

(V-F)

982

Szabó István

(V-F)

983

Téglássy Mária

(V-F)

984

Tomisa Béla

(V-F)

985

Tóth Lajos Attila

(V-F)

986

Tóth Levente

(V-F)

987

Vala Irén

(V-F)

988

Zámborszky Éva

(V-F)

1968

989

Árvai Margit

met.(V-F)

990

Báder Imre

met.(V-F)

991

Balogh Károly Mihály

met.(Ö)

992

Bánfalvi Tibor

met.(V-F)

993

Bauernfeid Gabriella

met.(Ö)

994

Berendy Béla

met.(V-F)

995

Bobok György

met.(V-F)

996

Bolló Imre

met.(V-F)

997

Borsos Lajos

met.(V-F)

998

Csehil György

met.(V-F)

999

Csiby András

met.(V-F)

1000

Csikos Béla

met.(V-F)

1001

Csomós István

met.(V-F)

1002

Dr. Dworák József

met.(V-F)

1003

Faragó Péter

met.(V-F)

1004

Hercsik Ferenc

met.(V-F)

1005

Kalydy Éva

met.(V-F)

1006

Kiss Gábor

met.(Ö)

1007

Kollár Ilona

met.(V-F)

1008

Kormos Lajos

met.(V-F)

1009

Kormos László

met.(V-F)

1010

Koszorus Pál

met.(Ö)

1011

Kovács Ernő

met.(V-F)

1012

Kupcsik István

met.(V-F)

1013

Kuti János

met.(V-F)

1014

Külkey Dénes

met.(V-F)

1015

László József

met.(Ö)

1016

Legányi Géza

met.(Ö)

1017

Méder Eszter

met.(V-F)

1018

Nagy Lajos

met.(Ö)

1019

Pásztor Győző

met.(V-F)

1020

Pusztai Árpád

met.(V-F)

1021

Rigó István

met.(Ö)

1022

Rónay Júlia

met.(Ö)

1023

Roósz András

met.(V-F)

1024

Schmidt György

met.(V-F)

1025

Soós István

met.(Ö)

1026

Szabó József

met.(V-F)

1027

Szaniszló Ágnes

met.(V-F)

1028

Szekér Aladár

met.(Ö)

1029

Szepesi Gyula

met.(V-F)

1030

Szírmai László

met.(Ö)

1031

Teleszky Ilona

met.(V-F)

1032

Temesiné Korompai Gy.

met.(V-F)

1033

Tímár Vilmos

met.(V-F)

1034

Tóth Antal

met.(Ö)

1035

Varsányi Tibor

met.(Ö)

1036

Wetschka Annamária

met.(V-F)

1037

Zákányi Ferenc

met.(V-F)

1969

1038

Antal Ernő

met.(Ö)

1039

Benesch Ferenc

met.(Ö)

1040

Bokor Ferenc

met.(Ö)

1041

Brunner Géza

met.(V-F)

1042

Czakó Kálmán

met.(Ö)

1043

Csuti József

met.(Ö)

1044

Dóra János

met.(Ö)

1045

Egyházi józsef

met.(Ö)

1046

Enyedi Ferenc

met.(Ö)

1047

Erdősi János

met.(Ö)

1048

Halir Vilmos

met.(V-F)

1049

Höck István

met.(V-F)

1050

Huba György

met.(V-F)

1051

Huba Zsolt

met.(V-F)

1052

Jurassa Rita

met.(V-F)

1053

Kabdebon Imre

met.(V-F)

1054

Kálmán Béla

met.(Ö)

1055

Kalmár Ákos

met.(V-F)

1056

Kiss Magdolna

met.(V-F)

1057

Kovács Géza

met.(V-F)

1058

Köves István

met.(Ö)

1059

Leitner Ferenc László

met.(Ö)

1060

Lengyel Attila

met.(V-F)

1061

Lőrincz László

met.(V-F)

1062

Mario Alberto Jaimes Jus.

met.(V-F)

1063

Markó László

met.(V-F)

1064

Nagy Géza

met.(Ö)

1065

Orosz Ágnes

met.(V-F)

1066

Orosz Miklós

met.(Ö)

1067

Őri Zoltán

met.(V-F)

1068

Parlag Gábor

met.(V-F)

1069

Pethes András

met.(V-F)

1070

Polgár László

met.(Ö)

1071

Puza Ferenc

met.(Ö)

1072

Rácz Sándor

met.(Ö)

1073

Radó  András

met.(V-F)

1074

Rajczy András

met.(Ö)

1075

Rudolf Lajos

met.(Ö)

1076

Serédi Ágnes

met.(V-F)

1077

Sipos Kálmán

met.(V-F)

1078

Solymár András

met.(V-F)

1079

Szalmás Ernő

met.(V-F)

1080

Takács Gábor

met.(Ö)

1081

Tar Margit

met.(V-F)

1082

Tőzsér János

met.(Ö)

1083

Vágóné Szebedy Gyöngyi

met.(V-F)

1084

Vajda Pál

met.(Ö)

1085

Veres Vilmos

met.(V-F)

1086

Zavarkó Árpád

met.(Ö)

1087

Zsigovics Ferenc

met.(Ö)

1970

1088

Altnéder János

met.(V-F)

1089

Balatoni István

met.(Ö)

1090

Bodnár Katalin

met.(V-F)

1091

Borossay Béla

met.(Ö)

1092

Czeglédi László

met.(V-F)

1093

Czvack Imre

met.(V-F)

1094

Csuhai Gyula

met.(V-F)

1095

Dávid János

met.(V-F)

1096

Deme Emese

met.(V-F)

1097

Dénes György

met.(Ö)

1098

Döbrössy József

met.(V-F)

1099

Egervári Ferenc

met.(Ö)

1100

Fauszt Anna

met.(V-F)

1101

Forró Pál

met.(Ö)

1102

Gaál Marianna

met.(Ö)

1103

Gergely János

met.(V-F)

1104

Gurmai Mihály

met.(V-F)

1105

Jagicza István

met.(Ö)

1106

Kelemen Ferenc

met.(Ö)

1107

Keleti Anna

met.(Ö)

1108

Kozlik Ildikó

met.(V-F)

1109

Kőhalmi Mária

met.(V-F)

1110

Kucsera József

met.(Ö)

1111

Ladányi Erzsébet

met.(Ö)

1112

Ligeti Gábor

met.(V-F)

1113

Mikes József

met.(Ö)

1114

Pallaghy András

met.(V-F)

1115

Palojtay Mária

met.(V-F)

1116

Patik Jenő

met.(Ö)

1117

Rácz István

met.(Ö)

1118

Riderauer Szilárd

met.(V-F)

1119

Safranka László

met.(V-F)

1120

Sillinger Nándor

met.(V-F)

1121

Staudt Sándor

met.(Ö)

1122

Steierhoffer László

met.(Ö)

1123

Szabó Árpád

met.(V-F)

1124

Szalai Gyula

met.(Ö)

1125

Szigethy Dezső

met.(Ö)

1126

Szűcs István

met.(V-F)

1127

Szvetenay Miklós

met.(V-F)

1128

Tamás József

met.(V-F)

1129

Temesszentandrási Guidó

met.(V-F)

1130

Tenyér Mihály

met.(V-F)

1131

Varga József

met.(V-F)

1132

Virág Ferenc

met.(Ö)

1133

Vízvárdy Endre

met.(Ö)

1134

Zámbó József

met.(Ö)

1971

1135

Babos József

met.(V-F)

1136

Berzy Károly

met.(V-F)

1137

Bese Erzsébet

met.(V-F)

1138

Béza Dániel

met.(Ö)

1139

Bodó László

met.(Ö)

1140

Borsodi Ágnes

met.(V-F)

1141

Bozó Katalin

met.(V-F)

1142

Czomba Imre

met.(Ö)

1143

Dobos Szabolcs

met.(Ö)

1144

Dudás Gyula

met.(Ö)

1145

Dul Jenő

met.(Ö)

1146

Eichhardtné Jex Judit

met.(V-F)

1147

Faragó Barnabás

met.(V-F)

1148

Filipcsin Károly

met.(V-F)

1149

Fülöp József

met.(Ö)

1150

Halász István

met.(Ö)

1151

Hamar János

met.(Ö)

1152

Harsányi Tamás

met.(V-F)

1153

Hedry Béla

met.(Ö)

1154

Henrich Mária

met.(Ö)

1155

Hoffmann Márta

met.(Ö)

1156

Hollósi Béla

met.(Ö)

1157

Kamu József

met.(Ö)

1158

Keresztesné Régeni Anna

met.(V-F)

1159

Kocsmár Dezső

met.(V-F)

1160

Kukla Ferenc

met.(V-F)

1161

Kuti Mihály

met.(Ö)

1162

Longa Péter

met.(V-F)

1163

Majoros Mária

met.(V-F)

1164

Mák Imre János

met.(Ö)

1165

Menczer Sándor

met.(Ö)

1166

Nánási Imre

met.(Ö)

1167

Patsch Katalin

met.(Ö)

1168

Puskás Ferenc

met.(V-F)

1169

Riedl Rezső

met.(V-F)

1170

Sápi Lajos

met.(V-F)

1171

Scheffler Klára

met.(V-F)

1172

Schudich Anna

met.(V-F)

1173

Sulyok András

met.(V-F)

1174

Szabó Árpád

met.(Ö)

1175

Szalai János

met.(V-F)

1176

Szederkényi Erzsébet

met.(V-F)

1177

Szegedi M. Tibor

met.(Ö)

1178

Szulyovszky Andor

met.(Ö)

1179

Tolnay Lajos

met.(V-F)

1180

Varga János

met.(Ö)

1181

Varga Tibor

met.(V-F)

1182

Várkonyi János

met.(Ö)

1183

Veres János

met.(V-F)

1184

Vitézy Tamás

met.(Ö)

1185

Weiler István

met.(Ö)

1186

Zátonyi László

met.(Ö)

1187

Zombori Ferenc

met.(V-F)

1188

Zombori György

met.(Ö)

1972

1189

Bábel Gusztáv

met.(V-F)

1190

Bódi Kálmán

met.(Ö)

1191

Csalánosy Katalin

met.(Ö)

1192

Csepregi Oszkár

met.(Ö)

1193

Fekete Péter

met.(Ö)

1194

Filemile Judit

met.(V-F)

1195

Grega Oszkár

met.(V-F)

1196

Gyöngyösi Zsuzsanna

met.(V-F)

1197

Hudicziusné Jurcsisin I.

met.(V-F)

1198

Ilia Ildikó

met.(Ö)

1199

Juhász Irén

met.(V-F)

1200

Karczagi Gyula

met.(V-F)

1201

Karkus György

met.(Ö)

1202

Kiss Katalin

met.(Ö)

1203

Kónya János

met.(V-F)

1204

Kövér Mária

met.(Ö)

1205

Ládai Balázs

met.(Ö)

1206

Lathwesen Attila

met.(Ö)

1207

Lengyel Attila

met.(Ö)

1208

Madarász Lajos

met.(V-F)

1209

Molnár Zsófia

met.(V-F)

1210

Nagy Éva

met.(Ö)

1211

Nagy Ferenc

met.(Ö)

1212

Nagyházi Erzsébet

met.(V-F)

1213

Orbán Mihály

met.(Ö)

1214

Senkárius Sándor

met.(V-F)

1215

Siklér Tibor

met.(Ö)

1216

Skvara Gyula

met.(Ö)

1217

Szmrekovszky Anna

met.(Ö)

1218

Szűcs László

met.(V-F)

1219

Tulcsik Kinga

met.(V-F)

1220

Wagner István

met.(V-F)

1973

1221

Baán Anna

met.(V-F)

1222

Barna Gábor

met.(V-F)

1223

Blaha László

met.(V-F)

1224

Cismaru Vasile

met.(V-F)

1225

Dekovics András

met.(V-F)

1226

Hernádi László

met.(Ö)

1227

Herr lászló

met.(V-F)

1228

Juhász Márta

met.(V-F)

1229

Katkits Béla

met.(V-F)

1230

Kirchknopf  András

met.(V-F)

1231

Kiss Károly

met.(Ö)

1232

Kovács József

met.(V-F)

1233

Kovácsné Németh Lívia

met.(V-F)

1234

Könye Zoltánné

met.(V-F)

1235

Krajcsi János

met.(Ö)

1236

Kulcsár Béla

met.(Ö)

1237

Laczy Vera

met.(V-F)

1238

Lengyel Károly

met.(Ö)

1239

Lévay József

met.(V-F)

1240

Mihalik László

met.(V-F)

1241

Mircopulu Katalin

met.(Ö)

1242

Munka László

met.(Ö)

1243

Nagy István

met.(V-F)

1244

Nagy Margit

met.(Ö)

1245

Namesánszki Károly

met.(V-F)

1246

Pados Attila

met.(V-F)

1247

Papp Béla

met.(V-F)

1248

Pataki Ferenc

met.(Ö)

1249

Poczok Mária

met.(Ö)

1250

Radács Mária

met.(Ö)

1251

Sáfár László

met.(Ö)

1252

Sándor József

met.(Ö)

1253

Sipos Domonkos

met.(Ö)

1254

Sós Károly

met.(Ö)

1255

Stehlik Ede

met.(Ö)

1256

Szabados László

met.(V-F)

1257

Szalai József

met.(Ö)

1258

Szatmári Elek

met.(Ö)

1259

Székely András

met.(Ö)

1260

Tibiássy Béla

met.(V-F)

1261

Tóth Elek

met.(V-F)

1262

Vadász József

met.(Ö)

1263

Világos Tibor

met.(Ö)

1264

Vinkó János

met.(Ö)

1265

Wágner György

met.(V-F)

1974

1266

Ács László

met.(V-F)

1267

Baller Hugó

met.(Ö)

1268

Bende Rózsa

met.(Ö)

1269

Bui Duc Viet

met.(V-F)

1270

Bui Van Hien

met.(Ö)

1271

Dedrák Éva

met.(Ö)

1272

Erőss Márta

met.(V-F)

1273

Győri Pál

met.(Ö)

1274

Gyüjtő Vilmos

met.(Ö)

1275

Hajnal János

met.(Ö)

1276

Horváth Ildikó

met.(V-F)

1277

Hutyera Krisztina

met.(Ö)

1278

Ivanics István

met.(Ö)

1279

Káldor Márton

met.(V-F)

1280

Kalló Marianna

met.(Ö)

1281

Katkó Károly

met.(Ö)

1282

Katona László

met.(V-F)

1283

Kedves Lajos

met.(Ö)

1284

Kelemen Sándor

met.(V-F)

1285

Le Khang Loi

met.(Ö)

1286

Lőrincz Zoltán

met.(V-F)

1287

Molnár Bertalan

met.(V-F)

1288

Molnár József

met.(V-F)

1289

Nagy Béla

met.(V-F)

1290

Nagy Sándor

met.(Ö)

1291

Orbán Ágnes

met.(Ö)

1292

Oszvald Ferenc

met.(Ö)

1293

Örsi Edit

met.(V-F)

1294

Patyi Emilia

met.(Ö)

1295

Plosz Antal

met.(Ö)

1296

Pordán Zsigmond

met.(Ö)

1297

Pulay József

met.(V-F)

1298

Solymosi István

met.(V-F)

1299

Szablyár Péter

met.(Ö)

1300

Szabó Lajos

met.(V-F)

1301

Taskovics József

met.(Ö)

1302

Török Tamás

met.(V-F)

1303

Vitéz Gabriella

met.(V-F)

1304

Volszky Katalin

met.(V-F)

1305

Zsámba István

met.(Ö)

1975

1306

Ádám Anna Mária

met.(Ö)

1307

Babiák László

met.(V-F)

1308

Bárczy Gergely

met.(Ö)

1309

Bollobás József

met.(Ö)

1310

Bronner Éva

met.(V-F)

1311

Bucska Magdolna

met.(Ö)

1312

Buza Gábor

met.(Ö)

1313

Deme László

met.(Ö)

1314

Dénes Margit

met.(Ö)

1315

Devecsai János

met.(V-F)

1316

Duong Thang Sung

met.(V-F)

1317

Falucskai Zoltán

met.(V-F)

1318

Farkas József

met.(V-F)

1319

Forgács Ferenc

met.(Ö)

1320

Grélinger Gábor

met.(V-F)

1321

Hamar József

met.(V-F)

1322

Kahut János

met.(V-F)

1323

Kalocsai Ágnes

met.(V-F)

1324

Kiss Rigó János

met.(Ö)

1325

Koszty László

met.(V-F)

1326

Lelik Zsuzsanna

met.(Ö)

1327

Magyari Kálmán

met.(Ö)

1328

Molnár József

met.(V-F)

1329

Nguyen Quang Minh

met.(V-F)

1330

Pálos Endre

met.(V-F)

1331

Persa Joan

met.(V-F)

1332

Pohl László

met.(V-F)

1333

Pónácz Zoltán

met.(Ö)

1334

Rutkai Györgyi

met.(V-F)

1335

Szabó Ildikó

met.(V-F)

1336

Szabó Zsolt

met.(Ö)

1337

Szaniszló Miklós

met.(Ö)

1338

Szuchy Ilona

met.(Ö)

1339

Takács Margit

met.(Ö)

1340

Tóth Pál Gáspár

met.(Ö)

1341

Vu  Van Quong

met.(V-F)


Végzett hallgatóink (1976-2000)

 

1976

1342

Baán Mária

met.(V-F)

1343

Bíró Márta

met.(V-F)

1344

Bobák Katalin Olga

met.(Ö)

1345

Bodó Pál

met.(Ö)

1346

Borsi Erzsébet

met.(Ö)

1347

Császár Sándor

met.(V-F)

1348

Dózsa Sarolta

met(Ö)

1349

Fodor Sándor

met.(V-F)

1350

Hegedűs Teréz

met.(Ö)

1351

Herceg Carmen

met.(V-F)

1352

Holler Zoltán

met.(Ö)

1353

Horváth Ferenc

met.(Ö)

1354

Horváth Kiss András

met.(Ö)

1355

Jeviczky József

met.(Ö)

1356

Józsa László

met.(Ö)

1357

Kalló Zoltán

met.(Ö)

1358

Karetka Gábor

met.(V-F)

1359

Krampek Mihály

met.(Ö)

1360

Lévai Ágnes

met.(V-F)

1361

Lőrincz László

met.(Ö)

1362

Markovics Dénes

met.(V-F)

1363

Mészáros Géza

met.(Ö)

1364

Nagy Lajos

met.(Ö)

1365

Pálházi István

met.(V-F)

1366

Péterffy László

met.(Ö)

1367

Rádi Gyula

met.(V-F)

1368

Raisz Gyula

met.(Ö)

1369

Sarkadi Nagy István

met.(V-F)

1370

Szele Éva

met.(V-F)

1371

Sziklavári István

met.(V-F)

1372

Tajnafői Márta

met.(V-F)

1373

Takács Nándor

met.(Ö)

1374

Trink Hien Lien

met.(V-F)

1375

Varga István

met.(V-F)

1376

Zambó Tamás

met.(V-F)

1977

1377

Bánhegyi László

met.(Ö).

1378

Barták László

met.(V-F)

1379

Bodzsár János

met.(V-F)

1380

Bóna Sándor Csaba

met.(Ö)

1381

Buzási Irén

met.(V-F)

1382

Büdi Ferenc

met.(V-F)

1383

Csik Mihály

met.(V-F)

1384

Demján Oszkár

met.(Ö)

1385

Farkas István

met.(V-F)

1386

Fegyverneki Gyula

met.(Ö)

1387

Fignár Zoltán

met.(Ö)

1388

Gött Jenő

met.(Ö)

1389

Habis József

met.(Ö)

1390

Holndonner Ferenc

met.(V-F)

1391

Julio Cesar Soria Artega

met.(V-F)

1392

Kirner Dezső

met.(V-F)

1393

Kiss Andrea

met.(V-F)

1394

Kmetykó János

met.(V-F)

1395

Németh Vilmos

met.(V-F)

1396

Némethy Szilárd

met.(Ö)

1397

Nyírő István

met.(V-F)

1398

Oravecz György

met.(Ö)

1399

Papp Gábor

met.(Ö)

1400

Peringer József

met.(Ö)

1401

Staberecz Sándor

met.(V-F)

1402

Törökné Huszty Katalin

met.(Ö)

1403

Tran Tu Trac

met.(V-F)

1404

Varga Pál

met.(V-F)

1978

1405

Balázs Sándor

met.(Ö)

1406

Bander József

met.(Ö)

1407

Benkő Mária

met.(V-F)

1408

Borbély Zsuzsanna

met.(V-F)

1409

Énekes Lajos

met.(V-F)

1410

Fatér Mária Róza

met.(V-F)

1411

Gergely Mária

met.(V-F)

1412

Görzsöny Éva Aranka

met.(Ö)

1413

Holhos János Sándor

met.(Ö)

1414

Horváth Mihály

met.(Ö)

1415

Ivaskó István

met.(Ö)

1416

Kárpáti László Zoltán

met.(V-F)

1417

Kovács Miklós

met.(V-F)

1418

Márton Anna

met.(Ö)

1419

Schottner Péter László

met.(V-F)

1420

Sohajda József

met.(Ö)

1421

Soós Sándor

met.(Ö)

1422

Sütő Lilla

met.(Ö)

1423

Szaksz Árpád

met.(V-F)

1424

Takács Zoltán

met.(Ö)

1425

Tircs Imre

met.(V-F)

1426

Varga Ferenc

met.(V-F)

1427

Werner György Tibor

met.(Ö)

1979

1428

Balog László József

met.(Ö)

1429

Berecz József

met.(V-F)

1430

Burány Péter Géza

met.(V-F)

1431

Csató Ildikó

met.(V-F)

1432

Cseresznye József

met.(Ö)

1433

Csurgó Lajos

met.(Ö)

1434

Dienes Sándor

met.(V-F)

1435

Dobó Zsuzsanna

met.(Ö)

1436

Dudás Katalin

met.(V-F)

1437

Eszenyi Ágnes

met.(V-F)

1438

Fekete István

met.(Ö)

1439

Hári László

met.(V-F)

1440

Hermann Eleonóra

met.(Ö)

1441

Hevesi Ime

met.(V-F)

1442

Hirsch István

met.(V-F)

1443

Hlavács Irén

met.(Ö)

1444

Horváth Zoltán

met.(V-F)

1445

Jakabné Honder Yazmin

met.(V-F)

1446

Kelemen András

met.(Ö)

1447

Kiss Márta

met.(V-F)

1448

Kiss Sándor

met.(V-F)

1449

Koós Csaba

met.(V-F)

1450

Kövesi Zoltán

met.(Ö)

1451

Lukács Gyula

met.(Ö)

1452

Magyar Balázs Ferenc

met.(Ö)

1453

Nagy Kolozsvári Előd

met.(Ö)

1454

Nagy László

met.(Ö)

1455

Németh Gábor

met.(Ö)

1456

Németh Tibor

met.(Ö)

1457

Neusinger Zoltán Lajos

met.(Ö)

1458

Oláh Gábor

met.(Ö)

1459

Pálya Károly

met.(V-F)

1460

Pethő Sándor

met.(V-F)

1461

Rácz Mária

met.(V-F)

1462

Schubert Kornél

met.(V-F)

1463

Somogyi Béla

met.(Ö)

1464

Szász György

met.(V-F)

1465

Szegő Gizella

met.(Ö)

1466

Szőke Tibor

met.(V-F)

1467

Tomorszky Ferenc

met.(V-F)

1468

Tóth Kálmán Ede

met.(Ö)

1469

Vincze István

met.(Ö)

1980

1470

Belán Gábor

met.(Ö)

1471

Csuka Ferenc

met.(V-F)

1472

Dratsay Géza

met.(V-F)

1473

Gábor György

met.(V-F)

1474

Gifló Henrik

met.(V-F)

1475

Gyerák Tamás

met.(V-F)

1476

Győri Mária

met.(V-F)

1477

Jávor Zoltán

met.(Ö)

1478

Kertész László

met.(Ö)

1479

Kiss Éva

met.(Ö)

1480

Leposa Antal

met.(Ö)

1481

Macher Frigyes

met.(Ö)

1482

Mester Ferenc

met.(V-F)

1483

Nyíri Mária

met.(Ö)

1484

Papp Éva

met.(Ö)

1485

Póta Mátyás

met.(V-F)

1486

Réczeg János

met.(Ö)

1487

René Gabriel Mejia Mart.

met.(V-F)

1488

Skalec Lajos

met.(V-F)

1489

Sztankó Éva

met.(Ö)

1490

Tokai Tamás

met.(Ö)

1491

Turcsik Gabriella

met.(V-F)

1492

Veress Zsuzsanna Mária

met.(Ö)

1493

Visnovszky Nóra

met.(Ö)

1981

1494

Antal László

met.(V-F)

1495

Csabalik Gyula

met.(V-F)

1496

Dworák István

met.(V-F)

1497

Fábián Erzsébet

met.(V-F)

1498

Fancsali József

met.(V-F)

1499

Fehér János

met.(Ö)

1500

Fodor Kriszztina

met.(Ö)

1501

Gábor Lajos

met.(V-F)

1502

Gazdag Ildikó

met.(Ö)

1503

Göndör Zsuzsanna

met.(Ö)

1504

Hirkó Csaba

met.(V-F)

1505

Hubay János

met.(Ö)

1506

Jordán István

met.(V-F)

1507

Józsa Róbert

met.(V-F)

1508

Ladányi Péter

met.(V-F)

1509

Mendler László

met.(V-F)

1510

Pintér Zoltán

met.(V-F)

1511

Rasztovics György

met.(Ö)

1512

Sándor Ferenc

met.(Ö)

1513

Sándor István

met.(V-F)

1514

Stocker László

met.(V-F)

1515

Szabó Edit

met.(V-F)

1516

Szalma István

met.(V-F)

1517

Szellő Sándor

met.(V-F)

1518

Szoboszlai László

met.(V-F)

1519

Tóth Árpád

met.(Ö)

1520

Váczi Julianna

met.(Ö)

1521

Zalai Ottó

met.(Ö)

1982

1522

Bányik Mihály

met.(V-F)

1523

Bárdos Anna

met.(Ö)

1524

Boros Imre

met.(V-F)

1525

Doman Imre

met.(Ö)

1526

Dósa László

met.(V-F)

1527

Farkas Katalin

met.(V-F)

1528

Ferenczi Gyula

met.(V-F)

1529

Fetter István

met.(V-F)

1530

Fükő Sándor

met.(V-F)

1531

Gulyás István

met.(V-F)

1532

Gyóni Gábor

met.(Ö)

1533

Gyóni Péter

met.(Ö)

1534

Hajnal Zoltán

met.(V-F)

1535

Horváth Lajos

met.(V-F)

1536

Horváth Márta

met.(V-F)

1537

Juhász István

met.(V-F)

1538

Káldor Antal

met.(V-F)

1539

Kiss Ágnes Erzsébet

met.(V-F)

1540

Máttyus Árpád Gergely

met.(Ö)

1541

Mészáros András

met.(Ö)

1542

Molnár Péter

met.(V-F)

1543

Ott Antal

met.(Ö)

1544

Soós Ildikó

met.(Ö)

1545

Szalai Lajos

met.(V-F)

1546

Szívós István

met.(Ö)

1547

Szoboszlay Magdolna

met.(V-F)

1548

Sztvorecz Judit

met.(Ö)

1549

Urszin Sándor

met.(V-F)

1550

Váradi István

met.(V-F)

1551

Varga Mária

met.(V-F)

1552

Vincze Zsuzsanna

met.(V-F)

1553

Zelei István

met.(Ö)

1983

1554

Bereczki Ildikó

met.(V-F)

1555

Csutak István

met.(V-F)

1556

Dandás László

met.(V-F)

1557

Demeter Dénes

met.(Ö)

1558

Dencs Judit

met.(V-F)

1559

Gadanecz Pál

met.(Ö)

1560

Gémesi Marianna

met.(Ö)

1561

Kálmán László

met.(Ö)

1562

Kalocsai István Gábor

met.(Ö)

1563

Kiss Márta

met.(V-F)

1564

Kránitz Flórián

met.(V-F)

1565

Kulcsár Dezső

met.(V-F)

1566

Lakatos Attila

met.(V-F)

1567

Majzik Zsuzsa

met.(V-F)

1568

Mezei Sándor

met.(V-F)

1569

Misch Antal

met.(V-F)

1570

Miskolczi József

met.(V-F)

1571

Murányi János

met.(Ö)

1572

Rozinyák József

met.(Ö)

1573

Schaffer József

met.(Ö)

1574

Somody Marianna

met.(Ö)

1575

Szalmás Pál

met.(Ö)

1576

Szilágyi Gyula

met.(Ö)

1577

Tatai Györgyi

met.(V-F)

1578

Tóth István

met.(Ö)

1579

Valentin Antal

met.(Ö)

1580

Vámos Tibor

met.(Ö)

1581

Vas László

met.(V-F)

1984

1582

Almásiné Dudás Éva

met.(Ö)

1583

Béres István

met.(V-F)

1584

Berta János

met.(V-F)

1585

Bódvai Sarolta Ildikó

met.(Ö)

1586

Bolyki László

met.(V-F)

1587

Bottka Boglárka

met.(Ö)

1588

Csécsei Miklős

met.(Ö)

1589

Cseh József

met.(Ö)

1590

Dér Cecília

met.(V-F)

1591

Déri József

met.(Ö)

1592

Devecseri Mária

met.(V-F)

1593

Dezső András

met.(Ö)

1594

Graffjódy István

met.(Ö)

1595

Gyárfás  Zoltán

met.(Ö)

1596

Halász Erzsébet

met.(Ö)

1597

Handó Zsolt

met.(Ö)

1598

Juhász András

met.(V-F)

1599

Jung Judit

met.(Ö)

1600

Kassai Tibor

met.(Ö)

1601

Kékesi Tamás

met.(V-F)

1602

Kiss Zsuzsanna

met.(V-F)

1603

Klein Károly

met.(Ö)

1604

Kovács Ágoston

met.(V-F)

1605

Kovács Lászlóné

met.(V-F)

1606

Kulimák László

met.(V-F)

1607

Ligeti Győző

met.(V-F)

1608

Marton Ágnes

met.(V-F)

1609

Palócz László

met.(Ö)

1610

Péntek Gabriella

met.(Ö)

1611

Rácz Béla

met.(Ö)

1612

Reidl Róbert

met.(V-F)

1613

Stocker Katalin

met.(V-F)

1614

Süvöltős Sándor

met.(Ö)

1615

Széles László

met.(V-F)

1616

Tar László

met.(Ö)

1617

Tóth Gusztáv

met.(Ö)

1618

Török Mihály

met.(Ö)

1619

Varga Pál

met.(V-F)

1620

Várhegyi Ágnes

met.(V-F)

1985

1621

Dombóvári Tibor

met.(Ö)

1622

Fetter Lőrinc

met.(Ö)

1623

Gönczi Pál

met.(V-F)

1624

Heiszman Lajos

met.(Ö)

1625

Hortörsi László

met.(V-F)

1626

Horváth Ernő

met.(V-F)

1627

Kabai Tamás

met.(Ö)

1628

Kalmár Zoltán

met.(V-F)

1629

Kis Miklós

met.(V-F)

1630

Kiss Ferenc

met.(Ö)

1631

Kocsis László János

met.(Ö)

1632

Lengyel Sándor András

met.(V-F)

1633

Márton Zoltán

met.(Ö)

1634

Mating Béla

met.(Ö)

1635

Pozsonyi László

met.(Ö)

1636

Ther József

met.(V-F)

1637

Tóth Irén

met.(V-F)

1638

Vantal Dezső

met.(Ö)

1639

Zsoldos László

met.(V-F)

1986

1640

Antal Csaba

met.(Ö)

1641

Bebesi Pál

met.(V-F)

1642

Bernáth Gábor

met.(V-F)

1643

Egyed Edit

met.(V-F)

1644

Fülöp Árpád

met.(Ö)

1645

Gulyás Zoltán

met.(Ö)

1646

Kálmán Lajos

met.(V-F)

1647

Király József

met.(V-F)

1648

Kisistók Zsolt

met.(V-F)

1649

Kővágó Zoltán

met.(Ö)

1650

Krasznai Sándor

met.(V-F)

1651

Kunos Attila

met.(V-F)

1652

Lantai Katalin

met.(V-F)

1653

Marittyák Jenő

met.(V-F)

1654

Mura Mészáros Katinka

met.(V-F)

1655

Nagy Kálmán

met.(V-F)

1656

Papp Árpád

met.(V-F)

1657

Pelczhoffer László

met.(Ö)

1658

Sasvári Zsuzsanna

met.(V-F)

1659

Simon Zoltán

met.(V-F)

1660

Solymosi Ildikó

met.(Ö)

1661

Szabó Endre

met.(V-F)

1662

Szabó Zsolt

met.(V-F)

1663

Szlobonyik Géza

met.(Ö)

1664

Szopori Tünde

met.(V-F)

1665

Tóth Tibor

met.(Ö)

1666

Uram János

met.(V-F)

1667

Vas Zoltán

met.(V-F)

1668

Vig János

met.(Ö)

1987

1669

Bellér Katalin

met.(V-F)

1670

Csányi Lajos

met.(V-F)

1671

Duzsik István

met.(Ö)

1672

Fejér Zsolt

met.(V-F)

1673

Gaál Miklós

met.(V-F)

1674

Hertelendi Ákos

met.(V-F)

1675

Horváth Gábor

met.(Ö)

1676

Horváth Zsuzsanna

met.(Ö)

1677

Jalloh Mobodu Borbok

met.(Ö)

1678

Kónya Gábor

met.(V-F)

1679

Kovács Sándor

met.(Ö)

1680

Kovács Zsolt

met.(V-F)

1681

Král Pál

met.(Ö)

1682

Papp Hedvig

met.(Ö)

1683

Proity József

met.(Ö)

1684

Sőregi Csaba

met.(Ö)

1685

Szabó Éva

met.(V-F)

1686

Tátrai Zsuzsanna

met.(Ö)

1988

1687

Barta József

met.(V-F)

1688

Barta László

met.(Ö)

1689

Falusi Sándor

met.(Ö)

1690

Ferenczi Tibor

met.(V-F)

1691

Galambos Márta

met.(Ö)

1692

Hajnal Attila

met.(V-F)

1693

Hava Béla

met.(V-F)

1694

Horváth Csaba

met.(V-F)

1695

Jámbor Gyula

met.(V-F)

1696

Katona László

met.(Ö)

1697

Lávay Balázs

met.(V-F)

1698

Meleg András

met.(V-F)

1699

Michael Alfons Asiedu

met.(V-F)

1700

Németh Tamás

met.(Ö)

1701

Soltész Béla

met.(V-F)

1702

Szabó József

met.(Ö)

1703

Szabó Zoltán

met.(Ö)

1704

Szélig Árpád

met.(V-F)

1705

Tamás Tibor

met.(Ö)

1706

Tóth József

met.(Ö)

1707

Vajda Ildikó

met.(Ö)

1989

1708

Arros András

met.(V-F)

1709

Benke Aranka

met.(Ö)

1710

Csanaki Attila

met.(Ö)

1711

Farkas Boldizsár

met.(Ö)

1712

Ficsúr József

met.(V-F)

1713

Fücsök Kinga

met.(Ö)

1714

Gergely Miklós

met.(V-F)

1715

Juhász Erika

met.(V-F)

1716

Kisné Boros Judit

met.(Ö)

1717

Kiss Attila

met.(V-F)

1718

Kiss Zoltán

met.(V-F)

1719

Klemm György

met.(V-F)

1720

Losonczi Mihály

met.(Ö)

1721

Megyesi Anna

met.(Ö)

1722

Monori Ákos László

met.(Ö)

1723

Parlagi Alexandra

met.(V-F)

1724

Rankasz Dezső Péter

met.(V-F)

1725

Stefanek József

met.(V-F)

1726

Szi Benedek Lajos

met.(Ö)

1727

Szombatfalvi Zoltán

met.(Ö)

1728

Tóth Tamás

met.(Ö)

1990

1729

Balassa Zsolt

met.(Ö)

1730

Bálint József

met.(V-F)

1731

Bartus István

met.(Ö)

1732

Derey Soó István

met.(Ö)

1733

Frigyes Csaba

met.(Ö)

1734

Gyöngy Zoltán

met.(V-F)

1735

Hegedűs Klementína

met.(Ö)

1736

Hornyák Sándor

met.(V-F)

1737

Jáborcsik András

met.(V-F)

1738

Juhász György

met.(V-F)

1739

Orova Ignác

met.(V-F)

1740

Pálvölgyi Henrik

met.(Ö)

1741

Pusoma István

met.(Ö)

1742

Szűcs Róbert

met.(Ö)

1743

Török Péter Gábor

met.(V-F)

1744

Törvényi Péter

met.(Ö)

1745

Varga Edit

met.(V-F)

1991

1746

Bán Terézia

met.(V-F)

1747

Fehéri Tamás

met.(V-F)

1748

Gáspár László

met.(Ö)

1749

Hajdu János

met.(Ö)

1750

Hülber Krisztina

met.(V-F)

1751

Jánosfy Gyula

met.(V-F)

1752

László Attilláné

met.(V-F)

1753

Lukácsi István

met.(V-F)

1754

Medve Tamás

met.(Ö)

1755

Rácz János

met.(V-F)

1756

Szabó Katalin

met.(Ö)

1757

Szikra Tamás

met.(V-F)

1758

Tóth László

met.(Ö)

1759

Tullner László

met.(Ö)

1760

Varga Zsolt

met.(V-F)

1992

1761

Erdős Irén

met.(V-F)

1762

Fülep István

met.(Ö)

1763

Herczku Zsolt

met.(Ö)

1764

Kababik Attila

met.(Ö)

1765

Kőhegyi Ferencné

met.(V-F)

1766

Lőtte Ferenc

met.(V-F)

1767

Magyari Ákos

met.(Ö)

1768

Markovits Tamás

met.(Ö)

1769

Novák Péter

met.(Ö)

1770

Papp Csaba

met.(Ö)

1771

Pataki József Árpád

met.(V-F)

1772

Sári Zita

met.(V-F)

1773

Simita Kornél

met.(Ö)

1774

Tóth János

met.(Ö)

1775

Varga András

met.(Ö)

1993

1776

Ágoston István

met.(Ö)

1777

Horváth Imre

met.(Ö)

1778

Jakab Tamás

met.(Ö)

1779

Károly Zoltán

met.(V-F)

1780

Király Tibor

met.(Ö)

1781

Kónya Sándor

met.(V-F)

1782

Madár Gábor

met.(V-F)

1783

Márton Csaba

met.(Ö)

1784

Török Béla

met.(V-F)

1785

Wernitzer János

met.(V-F)

1994

1786

Bogoly Géza

km.(Ö)

1787

Domonkos György

km.(Ö)

1788

Eke Edit

met.

1789

Gál Tibor

km.(Ö)

1790

Halasi Mónika

met.

1791

Horváth Attila

met.

1792

Horváth Judit

met.

1793

Kalmár Endre

km.(Ö)

1794

Laczkó Tünde

met.

1795

Ládi András

met.

1796

Németh Tamás

met.

1797

Pais Zoltán

met.

1798

Pintér Richárd

km.(Ö)

1799

Rajcsányi Zsolt

met.

1800

Retter László

met.

1801

Szabó Eleonóra

met.

1802

Tárkányi Zsolt

met.

1995

1803

Bogoly Géza

km.(Ö)

1804

Domonkos György

km.(Ö)

1805

Gál Tibor

km.(Ö)

1806

Kalmár Endre

km.(Ö)

1807

Pintér Richárd

km.(Ö)

1996

1808

Czauner Zsolt

km.(Ö)

1809

Enyedi Ákos

km.(F)

1810

Fazekas Ferenc

km.(Ö)

1811

Kabelik Gábor

km.(F)

1812

Kollman Tibor

km.(Ö)

1813

Nyitrai Imre

km.(Ö)

1814

Szabó Richárd

km.(Ö)

1815

Szilvási András

km.(Ö)

1816

Zsohár Viktor

km.(Ö)

1997

1817

Bartos Éva

km.(F)

1818

Császár Csaba

km.(V)

1819

Kovács László

km.(Ö)

1820

Kovács Pál

km.(Ö)

1821

Nagy Tamás

km.(Ö)

1822

Pálinkás Róbert

km.(F)

1823

Rapcsák Judit

km.(F)

1824

Rigó Robert

km.(Ö)

1825

Szuhai Péter

km.(V)

1998

1826

Beszterczey Viktor

km (V)

1827

Hübler Judit

km (F)

1828

Nyári Zoltán

km (F)

1829

Tankó györgy

km (Ö)

1999

1830

Bakos Eszter

km (F)

1831

Becze Levente

km (F)

1832

Csöregi László

km

1833

Darnóvári Zalán

km

1834

Érdi Ferenc

km (F)

1835

Fecske Zoltán

km (F)

1836

Gábora András

km

1837

Gyarmati Tünde

km (F)

1838

Kovács Jenő Csongor

km (Ö)

1839

Lisztóczki Mária

km (Ö)

1840

Magyar Zoltán

km (Ö)

1841

Molnár Attila

km (Ö)

1842

Ochtinszky Beáta

km (F)

1843

Séllei Albert

km

1844

Siklósy Norbert

km

1845

Szabó Attila

km

1846

Szalai Attila

km (Ö)

1847

Varga László

km (Ö)

2000

1848

Czingula Zsuzsanna

km (Ö)

1849

Fehérvári Gábor

km (V)

1850

Goma Mohamed Salem

km

1851

Kopcsó Gábor

km (F)

1852

Maftah H.A. Alkathafi

km

1853

Mezöl Imre

km (F)

1854

Schaumann Tibor

km(Ö)

1855

Szücs Zoltán

km(V)

1856

Vanyó Roland

km(Ö)

1857

Vingendorf Gyula

km(V)


Végzett hallgatóink (2001-napjainkig)

 

2001

1858

Fegyverneki György

km(Ö)

1859

Hegyi József Zsolt

km(Ö)

1860

Jackovics Péter

km(Ö)

1861

Pozsonyi Petra

km(Ö)

1862

Püspöki Erzsébet

km(Ö)

1863

Sinka Tünde

km(Ö)

1864

Szabó Gabriella

km(Ö)

2002

1865

Csapó Gábor

km(met)

1866

Détári Anikó

km(önt)

1867

Garami Péter

km(met)

1868

Góczán Zoltán

km(met)

1869

Hajdu András

km(önt)

1870

Hernek Krisztián

km(önt)

1871

Héthársi Péter

km(met)

1872

Ignácz István

km(önt)

1873

Juhász Lajos

km(önt)

1874

Lakatos Lóránt

km(önt)

1875

Lukács Sándor

km(önt)

1876

Móger Róbert

km(met)

1877

Molnár Dániel

km(önt)

1878

Németh Szilárd

km(met)

1879

Óber Andrea

km(met)

1880

Plangár Márta

km(met)

1881

Simcsák Attila Botond

km(önt)

1882

Soltész István

km(önt)

1883

Somosi Szilvia

km(met)

1884

Stork József

km(önt)

1885

Szabadi Zsuzsa

km(met)

1886

Szabó Iván

km(met)

1887

Szepesi Zoltán

km(önt)

1888

Tóth Andrea

km(met)

1889

Török Róbert

km(önt)

1890

Wizner Krisztián

km(met)

1891

Zsadányi Nóra

km(met)

2003

1892

Algőver Andor

km(önt)

1893

Balogh Gábor

km(met)

1894

Csehiné Tomkó Krisztina

km(önt)

1895

Dencsik Zsolt

km(met)

1896

Fedor Mátyás

km(önt)

1897

Fedorné Szabó Marianna

km(önt)

1898

Kahut János

km(önt)

1899

Kovács Csaba

km(önt)

1900

Laufer Tünde

km(önt)

1901

Mihalik Sándor

km(met)

1902

Nagy Róbert

km(met)

1903

Regenyei Andrea

km(önt)

1904

Svidró Péter

km(met)

1905

Takács Donát

km(önt)

1906

Takács Péter

km(önt)

1907

Tarnay Botond

km(önt)

1908

Taszner Zoltán

km(met)

1909

Varga Csaba

km(met)

1910

Varga Tibor

km(met)

2004

1911

Bánszegi Tamás

km(önt)

1912

Czakó Béla

km(met)

1913

Diaconu Vasile Lucian

km(önt)

1914

Jankovics Tamás

km(önt)

1915

Kovács Péter

km(önt)

1916

Magyar Sándor

km(met)

1917

Márkus Róbert

km(met)

1918

Vojdyla Zoltán

km(met)

2005

1919

Baranyai Viktor Zsolt

km(met.)

1920

Bratu József

km(met.)

1921

Buró Beáta

km(met.)

1922

Csehovics Anita

km(önt)

1923

Fajger János

km(met.)

1924

Farkas Gábor Zsolt

km(önt)

1925

Fucskó András

km(önt)

1926

Garami Péter

km(önt)

1927

Gézci Richárd

km(önt)

1928

Gyurján Valéria

km(önt)

1929

Horváth Anita

km(önt)

1930

Kerepesi Éva

km(met.)

1931

Kórán Zsuzsa

km(önt)

1932

Kun Sándor

km(önt)

1933

Mende Tamás

km(önt)

1934

Nagy Dániel

km(önt)

1935

Nagy Patrícia

km(met.)

1936

Nyekse Krisztina

km(önt)

1937

Nyekse László

km(önt)

1938

Nyuli Gábor

km(önt)

1939

Sipos Anikó

km(met.)

1940

Szávó András

km(met.)

1941

Szilágyi Gábor

km(önt)

1942

Takáncsé Szabó Andrea

km(met.)

1943

Tóth Imre Barnabás

km(met.)

1944

Ujvárosi zsolt

km(önt)

1945

Üveges Tamás

km(önt)

2006

1946

Balogh Imre

am/km(hf.)

1947

Baráth Antal

km(ö.)

1948

Bodnár Adrián

km(ö.)

1949

Demeter Dénes

km(ö.)

1950

Demeter Péter

km(met.)

1951

Gitta István

km(ö.)

1952

Hamar Gábor

km(ö.)

1953

Harazin Péter

km(ö.)

1954

Hortobágyi Csaba

km(ö.)

1955

Horváth Dávid

am/km(hf.)

1956

Jakubcsák Kornél

am/km(hf.)

1957

Kanász Tamás

km(ö.)

1958

Kavecz Milán

am/km(hf.)

1959

Koncz István

km(ö.)

1960

Koncz-Horváth Dániel

am/km(hf.)

1961

Kovács Attila

km(ö.)

1962

Kristóf Barbara

km(ö.)

1963

Lovas László

am/km(hf.)

1964

Magyar Norbert

am/km(hf.)

1965

Magyar Sándor

km(ö.)

1966

Magyar Szilvia

km(ö.)

1967

Matusz Dénes

km(ö.)

1968

Pivarcsi Szabolcs

km(ö.)

1969

Polgár Péter

am/km(hf.)

1970

Restás Egon

km(met.)

1971

Rugóczky Péter

am/km(hf.)

1972

Soós Norbert

km(ö.)

1973

Szabó Balázs

am/km(hf.)

1974

Szabó Tamás

km(ö.)

1975

Szopkó Ferenc Zsolt

km(ö.)

1976

Szorgalmas Gábor

km(ö.)

1977

Tolcsvai András Géza

km(ö.)

1978

Tóth Gábor

km(ö.)

1979

Tóth Péter Attila

km(met.)

1980

Vafnóczki Attila

am/km(hf.)

1981

Vasvári László

km(ö.)

1982

Veres Lajos

am/km(hf.)

1983

Viszóczki István

km(ö.)

2007

1984

Bartók Csaba

km (metö.)

1985

Czene István

km (metö.)

1986

Csák Rita

km (metö.)

1987

Csanálosi Csaba

km (metö.)

1988

Csőke Péter László

km (metö.)

1989

Kaposvári János

km (metö.)

1990

Pecze Tamás

km (metö.)

1991

Szabó Zoltán

km (metö.)

1992

Szalai Attila

km (metö.)

1993

Szombatfalvy Anna

km (metö.)

1994

Tóth Imre Barnabás

km (metö.)

1995

Tóth István

km (metö.)

1996

Tóth Tamás

km (metö.)

2008

1997

Bálint Gergely

km (metö.)

1998

Bán Attila

km (ö.)

1999

Czilik Melinda

km (metö.)

2000

Csizmadia Csaba

km (ö.)

2001

Dobos Beáta

km (metö.)

2002

Fekete Gábor

km (metö.)

2003

Fodor István Gábor

km (ö.)

2004

Gembolya Gábor

km (ö.)

2005

Kertész Tünde

km (metö.)

2006

Kósa Zsolt

km (ö.)

2007

Leskó Zsolt

km (metö.)

2008

Lévai Gábor

km (metö.)

2009

Majtényi József

km (metö.)

2010

Mekler Csaba

km (metö.)

2011

Nagy Gábor

km (metö.)

2012

Páll Gergely

km (metö.)

2013

Popovits Gergely

km (ö.)

2014

Rabi László

km (ö.)

2015

Somogyi János

km (ö.)

2016

Stiber Sándor

km (metö.)

2017

Svidró József

km (metö.)

2018

Székács Zoltán

km (metö.)

2009

2019

Barta Péter

am_BSc(ö)

2020

Borsi Péter

km (metö.)

2021

Dobó Zsolt

am_BSc(f)

2022

Hudák Henrietta

am_BSc(ö)

2023

Juhász Borbála

km (metö.)

2024

Juhász Gergő

km (metö.)

2025

Juhász Viktor

km (metö.)

2026

Kalyinka Roland

am_BSc(ö)

2027

Lassú Gábor

am_BSc(ö)

2028

Máté Csilla

km (metö.)

2029

Nemes Alex

am_BSc(ö)

2030

Ömböli Norbert

km (metö.)

2031

Pataki Dániel

km (metö.)

2032

Petus Róbert

am_BSc(ö)

2033

Rieger Gábor

am_BSc(ö)

2034

Rimaszéki Gergő

km (metö.)

2035

Szomju Annamária

am_BSc(ö)

2036

Tokár Mónika

am_BSc(ö)

2037

Tóth Judit

am_BSc(ö)

2038

Tóth Pál

am_BSc(f)

2039

Varga Gábor

am_BSc(ö)

2010

2040

Bacsó Anita

am_BSc(ö)

2041

Csepely János

am_BSc(ö)

2042

Csőke Róbert

am_MSc(fhf.)

2043

Dobos Gábor

am_BSc(ö)

2044

Erdei József

am_MSc(fhf.)

2045

Farkasinszky Gábor

km_MSc(ö)

2046

Fedur András

am_MSc(fhf.)

2047

Kulcsár Viktor

km (metö.)

2048

Major Balázs

am_MSc(fhf.)

2049

Nehézy Péter Dániel

km (metö.)

2050

Nyeste Viktor

km_MSc(ö)

2051

Őzse Szabolcs

am_BSc(ö)

2052

Rusznyák János

am_BSc(ö)

2053

Selmeczi-Kovács Gábor

km_MSc(ö)

2054

Szűcs Renáta

am_MSc(fhf.)

2055

Terék Tamás

km (metö.)

2056

Walczer Csaba

km_MSc(ö)

2011

2057

Czapáry Károly

am_BSc(f)

2058

Czeglédi Miklós

km_MSc(ö)

2059

Cseh Tamás

km (metö.)

2060

Juhász Krisztina

am_BSc(f)

2061

Kalyinka Roland

km_MSc(ö)

2062

Kéri Zoltán

am_BSc(f)

2063

Kökörcsény Tímea

am_BSc(ö)

2064

Kulcsár Tibor

am_BSc(f)

2065

Lassú Gábor

km_MSc(ö)

2066

Magyari Zoltán

am_BSc(f)

2067

Majtényi Gergő János

am_BSc(ö)

2068

Mikó Tamás

am_MSc(fhf.)

2069

Nagy Péter

km_MSc(ö)

2070

Németh Attila Kálmán

am_BSc(ö)

2071

Orosz Ádám

am_BSc(f)

2072

Paulusz Ferenc

Km_MSc(ö)

2073

Petus Róbert

km_MSc(ö)

2074

Restyánszki Mária

am_BSc(ö)

2075

Rieger Gábor

km_MSc(ö)

2076

Sáfrány Marianna

am_BSc(ö)

2077

Ságodi Nándor

km_MSc(ö)

2078

Szomjuova Annamária

Km_MSc(ö)

2079

Tokárová Monika

am_BSc(ö)

2080

Tóth Judit

km_MSc(ö)

2081

Varga Gergő

am_BSc(ö)

2012

2082

Barta Péter

km_MSc(ö)

2083

Budavári Imre

km_MSc(ö)

2084

Dobos Gábor

km_MSc(ö)

2085

Egeresi Krisztina

am_BSc(ö)

2086

Fényiné Ráky Tímea

km_MSc(ö)

2087

Gyulaházi Tamás

am_BSc(ö)

2088

Kardinál Krisztián

km_MSc(ö)

2089

Kósa Anett

km_MSc(ö)

2090

Lebóné Szilágyi Edit

am_BSc(ö)

2091

Nagy Tamás

km_MSc(ö)

2092

Révész Gábor

am_BSc(ö)

2093

Schön Márk

am_BSc(f)

2094

Szőke Dóra

am_BSc(ö)

2095

Tengely István

am_BSc(ö)

2096

Tihanyi Tamás

am_BSc(f)

2097

Tokár Monika

km_MSc(ö)

2098

Tóth Judit

km_MSc(ö)

2099

Tóth Mária

km_MSc(ö)

2100

Varga Gábor

km_MSc(ö)

2013

2101

Bihari István Béla

am_BSc(f)

2102

Dargai Viktória

am_BSc(ö)

2103

Józsi-Tóth Dániel

am_BSc(ö)

2104

Juhász Gábor

am_BSc(ö)

2105

Magyari Zoltán

km_MSc(FH)

2106

Majercsák László

am_BSc(f)

2107

Molnár Zsolt

am_BSc(ö)

2108

Nagy Csaba

am_BSc(ö)

2109

Őzse Szabolcs

km_MSc(ö)

2110

Sándor Balázs

km_MSc(ö)

2111

Sélei Anett

am_BSc(ö)

2112

Simon Péter

km_MSc(FH)

2113

Szabó Péter

am_BSc(f)

2114

Szajkó Szabina

am_BSc(ö)

2115

Szarka László

am_BSc(ö)

2116

Szatmáry László

km_MSc(FH)

2117

Torkos Kolos

km_MSc(FH)

2014

2118

Éliás Attila

am_BSc(ö)

2119

Fiala Csaba

km(metö.)

2120

Guzsal Dávid

km_MSc(FH)

2121

Harangi Zoltán

am_BSc(f)

2122

Hornyik Máté

am_BSc(f)

2123

Szabó Máték

am_BSc(f)

2124

Tóth Gergely Bálint

am_BSc(f)

2125

Tóth Tibor Benjamin

am_BSc(f)

2126

Urbán Ágnes

am_BSc(ö)

 

Visszatérés a Történelem menüponthoz

 

Végzett hallgatóink
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.