Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
Acélöntés, Speciális acélgyártás
Utolsó Módosítás: 2014 | 03 | 26 | Utolsó Szerkesztő: Tóth Gergely

A kurzus célja:

A hallgatók megismerkednek az acélgyártás vertikális technológiájában a nyersacélgyártást (primer acélgyártást) és az üstmetallurgiát követő öntéssel, s az esetleges speciális acélgyártó műveletekkel A szemeszter tananyaga az acélok leöntésén túlmenően foglalkozik a speciális technológiai megoldásokkal is. Nyilván röviden a klasszikus tuskóöntés is ismertetésre kerül, de részletesebben a folyamatos öntés. Itt is az alapelvek ismertetését követően áttekintjük a berendezések sajátosságait, majd elemezzük a folyamatos öntés technológiájának részleteit annyira, hogy a leendő anyagmérnökök e folyamat irányításában – a helyi adottságok megismerését követően – mielőbb részt vehessenek. A szemeszter végén áttekintjük az átolvasztó eljárások sajátosságait, különböző módszereit, alkalmazásuk területeit.

A tárgyhoz tartozó digitális tananyagok letölthetők:

Acélöntés, speciális acélgyártás

Speciális acélok gyártásának metallurgiai, energetikai, környezetvédelmi, minőségbizosítási szempontjai

A tantárgy kommunikációs dossziéja letölthető.

Acélöntés, Speciális acélgyártás
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.