Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
Bevezetés az archeometallurgiába
Utolsó Módosítás: 2014 | 03 | 26 | Utolsó Szerkesztő: Tóth Gergely

A kurzus célja és leírása:

A szabadon választható tárgy általános célja az archeometallurgia – mint az iparrégészethez, korabeli fémtechnológiák történetéhez interdiszciplinárisan kapcsolódó, relatíve fiatal, ugyanakkor világszerte dinamikusan fejlődő, speciális műszaki tudományág – alapvetéseinek, törekvéseinek, tevékenységi területeinek definiálása, felvázolása. Ezen belül cél az archeometallurgiai kutatásokhoz, tudományterületekhez tartozó legfontosabb hazai és külföldi szervezetek, szerveződések, illetve az alapvető, összefoglaló jellegű szakirodalom bemutatása. Az előadások, prezentációk során a hallgatók vázlatos, ugyanakkor átfogó képet kapnak a különböző fémek előállításával, alakításával, kezelésével kapcsolatos korabeli technikákról, technológiákról a kezdetektől a 18. századig, mégpedig az archeometallurgia interdiszciplináris jellegének fókuszából. Ezáltal a hallgatók komplex, bevezető jellegű archeometallurgiai alapismereteket szereznek az iparrégészeti alapoktól kezdve, a régészeti leletek műszaki vizsgálatain és a kapcsolódó rekonstrukciós kísérleteken át, a technikatörténeti vonatkozásokig. Modell értékű jelleggel a tematikában a Kárpát-medence korai középkori vaskohászatának jellemzői, tekintettel az időszak és szakterület utóbbi évek európai mércével is jelentős archeometallurgiai kutatási eredményeire, kissé részletesebben szerepelnek.

A tárgy érdeklődést felkeltő, orientáló szereppel is bír; célja a megfelelő attitűd kialakítása az érdeklődő hallgatók esetében a mesterképzésben kapcsolódó kiegészítő archeometallurgiai szakirány, illetve esetleg még később a doktori iskolában választható speciális szaktárgy (rekonsrukciós archeometallurgia) választására. A tárgy – amelynek oktatója az ország egyedüli archeometallurgusa – hiánypótló jellegű, módszertanát, szerkezetét tekintve úttörő szerepet szándékozik betölteni hasonló, interdiszciplináris ismeretanyagot feldolgozó és közlő modulok kialakítása céljából.

A tárgyhoz kapcsolódó digitális tananyag letölthető.

A nappali és levelező tárgyak kommunikációs dossziéja letölthető.

Bevezetés az archeometallurgiába
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.