Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
Projektmenedzsment
Utolsó Módosítás: 2014 | 03 | 20 | Utolsó Szerkesztő: Tóth Gergely

A kurzus célja és leírása:

A tárgy általános célja, hogy a Műszaki Anyagtudományi Kar valamennyi, mesterképzésben részt vevő hallgatók alapvető ismereteket szerezzenek a projektmenedzsment komplex témaköreit illetően. A tárgy tematikája alapvetően az Európai Unió támogatási, kohéziós politikájára, illetve az ebből eredő hazai fejlesztési programokba illeszthető projektek tervezéséről, kidolgozásáról, végrehajtásáról és értékeléséről szól az egyes definíciók, meghatározások, csoportosítások szintjétől az általános eljárásrend fontosabb szegmenseiig.

A tárgy konkrét célja, hogy a hallgatók szakmai karrierjük során eredményesen hasznosítható ismereteket, képességeket szerezzenek mind az általános, projektszemléletű gondolkodás és problémamegoldás, mind esetleges konkrét projektek előkészítési, kidolgozási, pályázati, megvalósítási, monitoring, értékelési tevékenységeit illetően.
A tárgy szakmaspecifikum nélküli, általános ismeretanyagot közöl, amely egyaránt hasznosítható K+F+I, beruházási, képzési, munkahelyteremtő vagy akár szociális jellegű projektek menedzsment-tevékenységei során. Igazodva az EU-s pályázati rendszerhez, az általánosan elfogadott projektciklus-elmélet alapján, az alapfogalmak tisztázása mellett sorra veszi a projektek életciklusa szerinti szakaszokat, tevékenységeket. Külön hangsúlyt fektet a projektkidolgozásnál alkalmazandó módszerekre, a horizontális elvárásokra (fenntarthatóság, esélyegyenlőség), a partnerségi-konzorciumi sajátosságokra, illetve a projektmonitoring és értékelés hatékonyságának, előírásainak, valamint az eredmények disszeminációjának általános jellemzőire.

nappali és levelező tárgyak kommunikációs dossziéi letölthetők.

Projektmenedzsment
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.