Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
Biztonságtechnika
Utolsó Módosítás: 2014 | 03 | 20 | Utolsó Szerkesztő: Tóth Gergely

A kurzus célja:

A tárgy célja, hogy a hallgatók megszerezzék mindazon munkavédelmi és környezet-biztonsági ismereteket, melyek birtokában az anyagmérnöki tevékenységet folytatni és irányítani képesek. Ismerjék meg az alapvető munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat, a gépek biztonságos üzemeltetésének technikáját valamint bemutassa a veszélyes anyagokkal történő munkavégzés szabályait.

A tantárgy kommunikációs dossziéja letölthető.

Biztonságtechnika
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.