Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
Intézetünk">
Intézetek
Utolsó Módosítás: 2014 | 02 | 25 | Utolsó Szerkesztő: Harangi Zoltán

2011-ben a Metallurgiai és Öntészeti Tanszék Intézetté alakult, a racionalizálás során három tanszék jött létre.

Dr. Kékesi Tamás az intézet jelenlegi igazgatója

Dr. Kékesi Tamás az intézet jelenlegi igazgatója

A nagy múltú Fémkohászattani (alapítva 1870) ,valamint a Vaskohászattani (alapítva 1872) tanszékek jogutódjaként jött létre a Kémiai Metallurgiai és Felülettechnikai Intézeti Tanszék. A tanszék  célja az Egyetem és a háttéripar megújult körülményei között új diszciplínaként megjelent felülettechnikai szakterület gondozása, valamint a fém- és fémtartalmú másodnyersanyagok hasznosítása. A hazai kohászati, valamint fémes anyagtudományi partnervállalatokkal újraépített együttműködés mellett a tanszék kiemelten kezeli az európai oktatási-kutatási kapcsolatok bővítését, amelyek fontos elemét képezik a doktori továbbképzésnek is.

 

A tanszék jelenlegi vezetője Dr. Dúl Jenő kutatóprofesszor

Dr. Dúl Jenő a tanszék jelenlegi vezetője,
kutatóprofesszor.

Az 1965-ben alapított Öntészeti Tanszék jogutódjaként jött létre az Öntészeti Intézeti Tanszék. Az Öntészeti Intézeti Tanszék fő kutatási területei: az öntvények dermedése közben lejátszódó folyamatok, az öntészeti metallurgia, a formázóanyagok nagyhőmérsékletű és szobahőmérsékletű tulajdonságai, a forma-fém kölcsönhatásai, a kapcsolódó hőfizikai folyamatok, a fémek kis- és nagysebességű áramlása. Kiegészítésként foglalkozunk az öntödei gépek és berendezések működésével, energetikai jellemezőivel, az öntészeti folyamatok környezetvédelmi problémáival és fémhulladékok újrahasznosításával is.Az öntészeti szimulációval 1991 óta foglalkozik az Öntészeti Tanszék. 2007-től korszerű szimulációs labor, 2009-től teljes jogú öntészeti szimulációs szoftver alkalmazása segíti az öntészeti szimuláció oktatását és a kutatási témákban az alkalmazását.

öntőszakirány hallgatók

Öntőmérnökök tablója (1968-2009)

Az Öntészeti Tanszék gondozza az öntészeti szakirányos mérnökképzést. 1968 és 2009 között 571 hallgató szerzett öntő mérnöki képesítést. A többlépcsős lineáris képzésre történő áttérés óta gondozza az Öntészeti Tanszék az öntészet szakirányos oktatást a BSc anyagmérnökképzésben és az MSc kohómérnök-képzésben.

A tanszék jelenlegi vezetője Dr. Kardos Ibolya adjunktus.

A tanszék jelenlegi vezetője Dr. Kardos Ibolya,
adjunktus.

dunaferr7

ISD Dunaferr Zrt.

2011. január 1-jén került létrehozásra a Metallurgiai (ISD Dunaferr) Kihelyezett Tanszék, mely az egyetem és a vállalt közti együttműködés  még szorosabbá válását jelképezi.A tanszék létrehozásának a célja az egyetemi kohómérnökképzés támogatása a társaság anyagi hozzájárulásával az ISD Dunaferr telephelyén, Dunaújvárosban. Ez a tanszék hivatott a jövőben alap- és mesterszakon (BSc, MSc), illetve a doktoranduszképzés (PhD) Dunaferrben elvégezhető gyakorlati oktatását biztosítani. Termelési gyakorlatok mellett „élesben”, valós feladatokon és problémákon dolgozhatnak a leendő kohómérnökök Tudományos (TDK) Diákköri feladataikon, szakzáró dolgozataikon, diplomaterveiken, doktori értekezéseiken.Az együttműködés keretein belül a Dunaferr vezetése vállalja, hogy a Dunaferr a Magyarországi Kohómérnök Képzésért alapítványon keresztül kiemelten támogatja a Miskolci Egyetem beiskolázási tevékenységét, s kiemelkedő szaktudású munkatársai közreműködésével részt vesz az egyetemi képzés más területein is.

Intézetek
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2018 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.