Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
">
Egy új korszak kezdete
Tanszék: , | Dátum: 2015 | 09 | 07 | Írta: Budavári Imre

„Új korszak kezdődik a Műszaki Anyagtudományi Kar képzésében”
Ünnepélyes keretek között írták alá szerződésüket a kar első, duális képzésben résztvevő hallgatói

 

A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara a vállalati igényeket felismerve az elmúlt időszakban a –főként járműipari – öntészeti vállalatokkal szorosan együttműködve megreformálta öntészeti képzését, és immár a vállalatokkal közösen, Magyarországon egyedülálló elméleti képzésre és valós ipari környezetben elsajátított gyakorlati ismeretekre építve duális formában képzi a jövő öntész szakembereit.

A duális képzés számos előnyt nyújt mind a hallgatónak, mind az őket foglalkoztató vállalatoknak, hiszen a hallgató valós problémákat megoldva bővítheti gyakorlati ismereteit, már hallgató korában jártasságot szerez az ipari, termelési tevékenységekben, a vállalat pedig folyamatosan, saját igényei szerint formálva biztosíthatja a megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakember-utánpótlását.

A duális képzésben végző hallgató friss diplomával és 3,5 éves szakmai tapasztalattal fog rendelkezni, ezáltal teljesíteni fogja a pályakezdőkkel szemben támasztott, ma még túlzónak tűnő elvárásokat. Ez komoly helyzeti előnyt jelent majd a munkaerőpiacon.

A Műszaki Anyagtudományi Kar szeptemberben első ízben induló duális képzésére felvételt nyert hallgatók 2015. szeptember 7-én ünnepélyes keretek között, sajtótájékoztatóval egybekötött aláírási ceremónián írták alá szerződéseiket a számukra gyakorlati jártasságot biztosító duális képző vállalatokkal. A rendezvényt a duális képzésben résztvevő vállalatok képviselői is megtisztelték jelenlétükkel. A Miskolci Egyetem nevében Dr. Palotás Árpád Bence, a kar dékánja, Dr. Horváth Zita, az egyetem általános rektorhelyettese, Dr. Varga László, az Öntészeti Intézet igazgatója, valamint Dr. Gácsi Zoltán egyetemi duális képzési felelős köszöntötte a hallgatókat, a vállalatok képviseletében pedig a FÉMALK Zrt. igazgató helyettese, Dr. Rick Tamás mondott beszédet. A hallgatók a szorgalmi időszakot az egyetemen töltik, majd decemberben a győri NEMAK Győr Alumíniumöntöde Kft. és Busch-Hungária Kft., a budapesti FÉMALK Zrt. és Csepel Metall Vasöntöde Kft., a miskolci Sicta Kft., a sátoraljaújhelyi Prec-Cast Öntödei Kft., valamint a sárospataki Certa Kft. cégeknél kezdik meg a duális képzésük vállalati szakaszát.

DSC_0413

Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes köszönti a Duális képzés hallgatóit
A képen balról jobbra: Dr. Szabó Tamás József (MAK dékánhelyettes), Dr. Horváth Zita (általános rektorhelyettes), Dr. Palotás Árpád Bence (MAK dékán), Dr. Rick Tamás (Fémalk Zrt. igazgatóhelyettese), Dr. Varga László (Öntészeti Intézet igazgatója)

A szerződést aláíró, a duális képzésnek most nekiinduló hallgatók azon túl, hogy a felvételi eljárás során felvételt nyertek a Műszaki Anyagtudományi Karra, mindannyian sikeresen szerepeltek valamely duális képző vállalat felvételi elbeszélgetésén is. Ezen hallgatók tehát már most többlet teljesítményt az asztalra letéve bizonyították rátermettségüket, amely rátermettségre a következő évek során is szükségük lesz, hiszen az eddigiektől eltérő, jóval szorosabb időbeosztás vár rájuk.

A duális képzésben résztvevő fiatalok minden évben 26 hetet (13 hetet ősszel, 13 hetet tavasszal) töltenek a Miskolci Egyetemen az elméleti alapok megszerzésével, illetve összesen 26 hétig (benne 4 hét munkavállalói szabadsággal) a duális képző vállalatoknál tevékenykednek, szakmai fejlődésüket biztosító, személyre szabott feladatok teljesítésével. A duális képzésben részt vevő hallgatók a vállalatoktól az év mind a 12 hónapjában fizetést kapnak, jó tanulmányi eredményeik esetén pedig tanulmányi ösztöndíjban is részesülhetnek.

A járműipari öntészeti szakirányos duális anyagmérnök alapképzésre a következő évi felvételi eljárásban is lehet jelentkezni, országszerte (többek között Miskolcról, Sátoraljaújhelyről, Budapestről, Győrből, Szegedről, Békéscsabáról) 23 vállalattal közösen várja a Műszaki Anyagtudományi Kar a továbbtanulni vágyó fiatalokat.

DSC_0434

Dr. Fegyverneki Gyögy a NEMAK Győr Kft. képviseletében aláírja Kósa Lea hallgatóval az együttműködési szerződést

 

A rendezvényről további fotók itt érhetők el.

,,Tanulj fizetésért!” Elindult a duális képzés a Miskolci Egyetemen

http://www.boon.hu/tanulj-fizetesert-elindult-a-dualis-kepzes-a-miskolci-egyetemen/2911457

http://www.boon.hu/kepek/6829310/?articleLink=http%3A%2F%2Fwww.boon.hu%2Ftanulj-fizetesert-elindult-a-dualis-kepzes-a-miskolci-egyetemen%2F2911457

Duális képzés – biztos megélhetést várnak a képzéstől a hallgatók:

http://m.minap.hu/video/dualis-kepzes-biztos-megelhetest-varnak-kepzestol-hallgatok

http://www.boon.hu/uj-korszak-kezdodik-a-muszaki-anyagtudomanyi-kar-kepzeseben/2910975

http://minap.hu/cikkek/uj-korszak-kezdodik-felsooktatasban-miskolci-dualis-kepzessel

A rendezvény az „UNI-DUO – Eltérő utak a sikeres élethez” – TÁMOP-4.1.1.F/2013 projekt részeként, a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Egy új korszak kezdete
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2021 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.