Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
">
50 éves az Öntészeti Tanszék
Tanszék: | Dátum: 2015 | 01 | 29 | Írta: Budavári Imre

2015. február 4-én Jubileumi Szakmai Nappal ünnepelte az Öntészeti Tanszék a fennállásának 50. évfordulóját.

2015. február 4-én Jubileumi Szakmai Napot tartottak a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán. Az önálló Öntészeti Tanszék alapításának 50. évfordulójával egy időben jött létre az önálló Öntészeti Intézet, ebben a Járműipari Öntészeti Intézeti Tanszék és Győrben Könnyűfémöntészeti ’Nemak’ Kihelyezett Intézeti Tanszék, melyek az 1965-ben alapított Öntészeti Tanszék jogutód szervezetei.

A jubileumi év elején megvalósított szervezeti változás a hazai öntészeti felsőoktatás újraalapításának is tekinthető, mivel az utóbbi években kialakult finanszírozási és személyi feltételek szinte a „klinikai halál” szerinti állapotokat idézett elő a szakterületen.

Indokolt ezért a rendezvény mottója: „50 évvel mögöttünk – 50 évvel előttünk”

Az új szervezeti forma kialakítását a hazai öntvénygyártó társaságok példaértékű összefogása tette lehetővé, melynek célja a duális járműipari öntészeti szakirányos anyagmérnök BSc képzés létrehozása az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel együtt, a jövőbeni öntészeti speciális szakmai ismeretekkel rendelkező mérnökutánpótlás biztosítása érdekében.

Az öntészeti felsőoktatás hazai egyetlen bástyája a Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara volt az elmúlt 50 évben és az is marad.

A jubileumi rendezvény alkalom arra is, hogy a Miskolcon végzett öntészek, a tanítványok, egykori kollégák és szakmatársak emlékezzenek az Öntészeti Tanszék alapítójára, Dr. Nándori Gyula professzorra, iskolateremtő munkásságára, a hazai és nemzetközi körökben elismert, tanítványai által szeretett tudós-tanárra, aki 10 évvel ezelőtt távozott körünkből.

Az Öntészeti Tanszék speciális öntészeti szakmai oktatási tevékenységének köszönhető, hogy az elmúlt 50 évben 556 fő öntészet szakirányos ismeretekkel rendelkező diplomás kohómérnök, 2009 óta 46 fő öntészet szakirányos BSc anyagmérnök és 31 fő MSc kohómérnök hagyta el a miskolci öntészeti speciális ismeretekkel rendelkező szakember utánpótlásként az intézményt.

A Öntészeti Tanszék a kutatási-fejlesztési tevékenységével is elismerést váltott ki, különösen az ipari partnerek fejlesztési feladatainak segítésével, valamint a tudományos utánpótlást jelentő doktori és a hajdani kandiátusi fokozatú, valamint az utóbbi 15 évben 11 a PhD doktori tudományos fokozatot szerzett szakember kutatómunkájának segítésével, továbbá a hazai és külföldi szaklapokban, országos és világkonferenciákon kifejtett publikációival.

Az öntészeti oktatás és kutatás fenntartása és fejlesztése a mai 30-as és 40-es éveiben járó korosztály erre alkalmas szakembereinek a feladata. Egyszerre kell megfelelniük a tudós-tanárrá válás követelményeinek és a háttéripar igényeinek. Ezért fontos az egyetemi oktatás és az ipari partnerek együttműködése, a duális öntészeti szakirányos anyagmérnök képzés kialakításában és az öntészeti oktatás hazai bástyájának megerősítésében.

A jubileumi rendezvényen adta át Toth David, a Nemak Győr Kft. ügyvezető igazgatója Boros Viktória érdemes öntészeti szakirányos hallgatónak a 2013-ban alapított Nemak Díjat a 2014-ben végzett kiváló szakmai munkájáért.

NEMAK díj

Toth David (NEMAK ügyvezező igazgató,bal oldalon) NEMAK díjat ad át Boros Viktória (ME-MAK harmadéves öntész szakirányos hallgató,jobb oldalon) kiváló szakmai munkájáért


A rendezvényről további képek itt érhetők el.

 

 

50 éves az Öntészeti Tanszék
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2021 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.