Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
">
Tanulmányi út: Frank Hungária
Tanszék: | Dátum: 2014 | 10 | 20 | Írta: Tibor Kulcsár

A vas-, acél és fémiparban alkalmazott menedzsmentrendszerek című, szabadon választható tárgy keretében október 17-én  a Műszaki Anyagtudományi Kar BSc. szakos  másod-, harmadéves, és érdeklődő MSc. és doktorandusz hallgatói szakmai tanulmányúton vettek részt Ózdon, a Frank Original német vállalatcsoport magyarországi egységénél, a Frank Hungária Kft-nél. A tanulmányút célja az volt, hogy a hallgatók az elméleti ismeretek gyakorlati megvalósulását is tanulmányozhassák egy korszerű középvállalkozásnál.

Csoportkép

Csoportkép

A hallgatókat Kőfalusi György a cég alapítója, és Mattner Detlef jelenlegi cégvezető fogadta.

IMAG1735

Bemutatás

Az üzemlátogatás során a csoport megismerkedett a vállalat tevékenységével. A cég acélipari feldolgozó tevékenységet folytat, amelynek során kopásálló mezőgazdasági gépalkatrészeket gyárt főképpen európai mezőgazdasági gépgyáraknak, másodsorban alkaltészként a mezőgazdaság számára. A gyártás import alapanyagokból indul, darabolás, szabás, stancolás, melegalakítás, hőkezelés, felületkezelés technológiai lépések során keletkezik a mintegy 2000 fajta késztermék.

Az üzemlátogatást követő beszélgetésen Kőfalusi György részletesen bemutatta, hogy egy kezdetleges körülmények között dolgozó egykori termelőszövetkezeti melléküzemágból kizárólag saját erőből, innovatív gondolkodásmóddal, hogyan lehetett felépíteni egy versenyképes vállalkozást, majd amikor a vállalat túlnőtte saját magát, külföldi befekető bevonásával hogyan lehetett elsajátítani a piacismeretet, a minőségcentrikus és stratégiai gondolkodást, a költségtakarékos terméktervezést, ezek birtokában hogyan lehetett elérni a versenyképességet, aminek eredményeként  egy európai piacvezető középvállalat jött létre a tevékenységi területen.

IMAG1723

Üzemlátogatás közben

A vállalat működése jó példa arra, hogy egy halmozottan hátrányos térségben is megvalósulhat a korszerű, versenyképes tevékenység, ha a szándék és a magas színvonalú ismeretek rendelkezésre állnak.

Mattner Detlef cégvezető, saját tapasztalatai alapján bemutatta a német képzési rendszert, hangsúlyozva a duális képzés fontosságát nem csak a szakmunkás, de a mérnökképzés területén is.

A konstruktív eszmecsere nagyon jól egészítette ki az eddigi tantárgyi ismereteket, hangsúlyozva a menedzsment ismeretek fontosságát a versenyképesség biztosításában.

IMAG1721

Üzemlátogatás közben

A szakmai beszélgetést a részvevők Dr Grega Oszkár tárgyjegyző, és az ilyen tanulmányutak állandó részvevője, Dr. Farkas Ottó professor emeritus társaságában baráti ebéd keretében folytatták.

A tanulmányút feltételeit a Műszaki Fejlesztésért és az Alkalmazott Kutatásért Közhasznú Alapítvány biztosította.

Tanulmányi út: Frank Hungária
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2021 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.