Metallurgiai és Öntészeti Intézet
|
Magyar
|
Az intézethez tartozó tanszékek
">
Duális járműipari öntészeti képzés
Tanszék: | Dátum: 2014 | 10 | 05 | Írta: Harangi Zoltán

Öntészeti felsőoktatás fejlesztése

Duális járműipari öntészeti szakirányos anyagmérnök képzés Együttműködés a Miskolci Egyetem és a hazai öntészeti vállalkozások között

Az öntészeti szakterületen végzett szakemberek iránt jelentős az öntvénygyártó iparvállalatok igénye, melynek biztosítására országosan egyedül a Miskolci Egyetemen adottak az akkreditált képzés feltételei.

A képzés továbbfejlesztése duális járműipari öntészeti szakirányos anyagmérnök BSc képzés létrehozásával valósítható meg.

A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara érdekelt abban, hogy az öntészeti felsőoktatás fejlesztése érdekében együttműködési megállapodásokat hozzon létre az öntészeti ipar közepes- és nagy vállalkozásaival a duális képzés megvalósítására és az oktatás feltételeinek korszerűsítésére valamint a hallgatói létszám hosszú távú biztosítására. 

A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar és a Nemak Győr Kft. által 2014. szeptember 5-én megkötött együttműködési megállapodása alapján létrejött a Járműipari Öntészeti Intézeti Tanszék és ennek továbbfejlesztésével 2015-ben önálló kari Öntészeti Intézet, ebben Könnyűfémöntészti (Nemak) Kihelyezett Tanszék alakul.

A Járműipari Öntészeti Intézeti Tanszék, illetve az Öntészeti Intézet létrehozásának egyik fontos célja a Műszaki Anyagtudományi Kar öntészeti oktatási programjának fejlesztése, értelem szerűen a Nemzeti Felsőoktatásról szóló Törvény keretein belül a duális járműipari öntészeti szakirányos képzés megvalósítása.

A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara korszerűsíti a BSc anyagmérnök képzés tantervét a Nemzeti Felsőoktatási Törtvény és az Anyagmérnök BSc képzési és kimeneteli követelmények adta lehetőségek szerint és kidolgozza az járműipari öntészeti szakirány tantervét 2014-ben, mely megfelel a duális képzés viszonyainak is. A szakirány tantevének és a tantárgyak tematikájának a kialakításánál figyelembe veszi az együttműködő vállalatok és szakmai szervezetek véleményét.

A duális képzésre a hallgatók felvétele az együttműködő vállalatokkal közösen történik

A Miskolci Egyetem és az öntészeti vállalkozások közösen népszerűsítik a képzést (november-január hónapokban), beiskolázási tájékoztatót tartanak a vállalattal kapcsolatban lévő középiskolák tanulóinak, oktatási szervezeteknek, továbbtanulás előtt álló gyermeket nevelő munkatársaiknak.

A vállalat a hallgatókat akár több lépcsős rendszerben is felvételizteti. A felsőfokú intézménybe történő jelentkezési határidő előtt kiértesítik a hallgatót, hogy a vállalat által támogatott duális képzési létszámba bekerült-e (február eleje).

A diákok a felsőfokú intézménybe jelentkeznek az országos jelentkezési rendszeren keresztül (február 15). A hallgató csak akkor tud a duális képzésben részt venni, ha az első helyen jelöli meg a felvételi listában a duális képzést hirdető intézményt. A hallgatók a pontszámuk megfelelősége alapján felvételt nyernek a felsőfokú intézménybe (július közepe).

Az Egyetem szerződést köt a vállalkozással a 3,5 évig tartó duális képzési forma fenntartására, a duális képzésre felvett hallgató szakmai gyakorlati oktatására.

A duális képzésre felvett hallgató szintén szerződést köt a vállalkozással, amelyik őt korábban a felvételi szándékáról értesítette. A hallgatói munkaszerződés 3,5 évre szól, de a 3,5 év letelte utáni időszakra nincs benne kötelezettségvállalás sem a hallgató, sem a vállalkozás részéről. A hallgató járulék- és adó-mentes havi rendszeres jövedelmet kap a vonatkozó törvényi előírások szerint (tanulmányi eredménytől, a szerződések maradéktalan betartásától függően ez az összeg akár nagyobb is lehet, alapja az érvényes havi minimálbér). A szerződés rögzítheti pl. azt is, hogy a hallgató vizsgát nem ismételhet (egészségügyi ok kivételével).

A szerződésben rögzítik pl., hogy a hallgató az őszi szemeszterben 12-13 hetet tölt a felsőfokú intézményben (mindent teljesít, amit a nem duális képzésben – alapképzés – résztvevő hallgatók teljesítenek), majd 8 hetet a társaságnál a termelés területén munkavégzéssel tölt, közben sikeresen eleget tesz vizsgakötelezettségeinek (vizsgák letételéhez a vállalkozás elengedi). A tavaszi szemeszterben ismét 12-13 hét a felsőfokú intézménynél a tanulási időszak, majd 16 hét a vállalkozásnál. Így a hallgatónak évente 4 hét szabadsága marad, ami teljesen összhangban van a normál munkavállalói renddel.

A cégnél töltött idő alatt a hallgatók egyre komolyabb feladatokat kapnak, egyéni és csoportos projekteket oldanak meg. A 7. félévben a hallgató szakdolgozatot készít a vállalkozásnál. A végzést követően a hallgató szabadon dönthet arról, hogy munkaviszonyt létesít-e a vállalkozással, míg a vállalkozás következmények nélkül döntheti el, hogy alkalmazza-e volt hallgatóját.

A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán a duális BSc anyagmérnök képzés megvalósításának minden feltétele adott, 2015. szeptembertől a duális képzés indítható.

Az öntészeti felsőoktatás fejlesztése és a működtetés feltételeinek a biztosítása az együttműködő vállalatok közreműködésével és a finanszírozásával valósul meg.

A Miskolci Egyetem és a hazai öntödék által kötött együttműködési és adományozási szerződések biztosítják a képzéshez szükséges személyek intézményi finanszírozáson felüli költségeik fedezetét és az oktatásfejlesztés támogatását – a csatlakozó vállalkozások támogatása a szakterületük öntészeti felsőoktatásának fejlesztését, a működtetéshez a költség hozzájárulást és a hallgatói utánpótlás (beiskolázás) kiadásainak finanszírozását is szolgálja.

A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara és az együttműködő vállalkozások a fentiekben bemutatott duális öntészeti felsőoktatás megvalósítása és fejlesztése, korszerű tananyagokkal ellátása érdekében kihasználnak minden pályázati lehetőséget.

A képzés jogszabályi háttere itt tekinthető meg.

További információk érhetők el:

http://gamf.kefo.hu/dualis-kepzes

http://www.phoenix-mecano.hu/dualis-kepzes/assets/download/dk_2013_11.pdf

http://www.phoenix-mecano.hu/dualis-kepzes/assets/download/kf_gamfk_dualis_kepzes_sajtokozlemeny_20130906.pdf

http://gamf.kefo.hu/content/index/id/6455

http://wwww.mercedes-benz.hu/karrier/dualis

http://www.phoenix-mecano.hu/dualis-kepzes/index.php?id=13

http://www.joinus.hu/public/jobs.php?dual=1

http://www.linamar.hu/index.php/hu/dualis-kepzes

http://www.uni-miskolc.hu/hirek/223/ujabb_jarmuipari_ceggel_kotott_egyuttmukodesi_megallapodast_a_miskolci_egyetem_video

Duális járműipari öntészeti képzés
Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi Kar
Metallurgiai és Öntészeti Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros - B/1 III. emelet - Metallurgiai és Öntészeti Intézet, Miskolci Egyetem | Tel.: 46/565-122
E-mail: metont@uni-miskolc.hu
2021 © Metallurgiai és Öntészeti Intézet - Műszaki Anyagtudományi Kar - Miskolci Egyetem - Minden jog fenntartva, beleértve az itt megtalálható anyagok bármilyen típusú utóközlését.